Společnost České Radiokomunikace a.s. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Vojtěchem Gatnarem | EkonTech.cz


Společnost České Radiokomunikace a.s. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Vojtěchem Gatnarem

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
24. 5. 2019 - 16:00

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Vojtěch Gatnar                              

Společnost: České Radiokomunikace a.s.                                                                           

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: nedostudována FEL ČVUT, zaměření na teoretickou fyziku a matematiku v elektrotechnice, následně fyzika plazmatu a astronomie

Doba od dokončení studia: 2 roky

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Doma jsem trávil dost času učením, jelikož mne probíraná tématika zajímala. Přirozeně jsem zvídavá osoba, proto jsem se občas zahloubal do úplně jiných okruhů, než bylo potřeba, ale v závěru mi to pomohlo. Pamatuji si, že zkouška z teoretické fyziky se protáhla na 1,5hodinové příjemné povídání si s profesorem, který ocenil můj zápal pro porozumění. Celkově bych shrnul své studijní výsledky jako velmi dobré.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Angličtinu jsem začal pasivně „používat“ asi od 11 let, kdy jsem se přidal do aktivní anglicky hovořící komunity společně se spolužákem – četl jsem si články a listoval ve slovníku, abych věděl, o čem je vůbec řeč. Během studia na gymnáziu jsem angličtinu studoval v klasickém rozvrhu a zároveň měl mimo školu možnost využít nabité vědomosti. Na vysoké škole jsem chodil na pravidelné kurzy angličtiny a pokračoval dále. Nikdy jsem však nedělal žádnou mezinárodně uznávanou zkoušku. Nemám však problém plynule hovořit s rodilým mluvčím či číst faktografickou/odbornou a ostatní literaturu.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Od malička jsem byl přelétavý, co se týče výběru oboru. Chtěl jsem všechno poznat a porozumět tomu, jak věci fungují, ať už v technice, humanitních vědách nebo umění. Studoval jsem a stále studuji to, co mě baví a na co si zrovna vzpomenu, o čem se chci více dozvědět. Je to, dalo by se říci, moje záliba. Tudíž jsem věděl, že po vysoké škole rozhodně nebudu dělat to, co jsem studoval a má hlava mě zavede úplně jinam.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Na vysoké škole jsem věděl, že podnikatelem být zatím nechci – a tento stav stále trvá. Tušil jsem, že bych v podnikatelském směru nejspíš neprorazil. Důvodem je to, že dnešní doba je bohatá na obrovské množství různých možností a nápadů, které můžete poskytovat. Bohužel je to právě ten největší problém, prorazit s něčím převratným v záplavě všeho je obtížné. A v tom nezměrném počtu lidí na světě je pravděpodobnost, že někdo přišel s něčím podobným a dělá to dobře, docela vysoká.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Již od gymnázia jsem byl nucen postarat se o sebe sám, tudíž vysoká škola nebyla výjimkou. Pracoval jsem u kamaráda v rozpočtářské a projektantské firmě. Posléze jsem začal pracovat v oboru IT, u kterého jsem zůstal. Škola mi zabírala obrovské množství času, bohužel pro mě bylo primární se uživit, což se také projevilo na následném rozhodnutí mezi pokračováním ve studiu a prací.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Očekávanou nástupní částku jsem odvodil od mých znalostí a schopností. Věděl jsem, že se dokážu všechno rychle naučit a být v tom dobrý, ale nechtěl jsem zároveň být tak naivní a vzbuzovat v ostatních pocit, že vím vše. Po zvážení jsem usoudil, že 150 Kč / hod. je poměrně adekvátní jako nástupní částka. Při nástupu na hlavní pracovní poměr se jednalo o částku pod 30 000 Kč.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

České Radiokomunikace jsem kontaktoval přes portál Jobs.cz, kde jsem našel inzerci mé současné pracovní pozice. Na internetu lze dnes najít úplně vše, není třeba ani dlouho hledat. A spoustu inzercí pokryjí také reklamy na sociálních sítích. Pro absolventy, případně ještě studenty, si myslím, že je velice příjemné, když mají kontakt během studia rovnou na zaměstnavatele, který jim může pomoci s bakalářskou prací, nebo u kterého mohou brigádničit. Je to jednodušší nejen pro studenty, ale i zaměstnavatele.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Nabídky zaměstnání a tipy na zaměstnavatele jsem povětšinou dostával od známých, případně z inzerce na informační tabuli v budově fakulty. Současného zaměstnavatele jsem kontaktoval přes portál Jobs.cz, na kterém byl vyvěšen inzerát na mou současnou pracovní pozici.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

 Na vysoké škole se mi nejvíce líbily akce, které byly aktivní, žádné zbytečné plácání do vzduchu. Je fajn se dozvědět krásnou vizi všech firem, jak je všechno růžové a báječně fungující, jakým směrem se chtějí vydat z hlediska techniky atp., ale mě, jakožto studenta techniky, nejvíce zajímala technická školení, hackathony, praktické úkoly či technické semináře, na kterých jsem si mohl svou teoretickou znalost vyzkoušet a spolupracovat s lidmi, kteří s onou technologií každý den pracují.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.) 

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Část své kariéry bych rozhodně rád v zahraničí strávil, a když už, tak dlouhodobě. Nemám rád časté stěhování z místa na místo, proto bych ocenil delší zahraniční spolupráci, pokud možno v jednom místě. Rád cestuji a poznávám nové věci, tudíž by to byl nejspíše ten hlavní důvod. Zároveň by to byla příjemná zkušenost, jak se seznámit s nejnovějšími technologiemi (záleží samozřejmě, v jaké zemi bych pracoval), jelikož v českých firmách nové technologie ještě moc nejsou, stále jsme tak trochu pozadu oproti ostatním světovým firmám.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě 35

Pověst a image firmy 10

Pracovní náplň 35

Lidé a kultura ve firmě 20

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Naše společnost svou vizi a orientaci do budoucna do firmy komunikuje, každý nově příchozí i stávající zaměstnanec má možnost prohlédnout a poslechnout si firemní strategii, úspěšnost u zákazníků za kvartální období atp.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Firemní hodnoty máme, ostatně jako každá firma. Firmy se liší tím, jestli je to pouze průvodný kec, nebo opravdový postoj k zaměstnání a touha vylepšit pracovní prostředí, komunikaci nejen mimo firmu, ale i v rámci ní a snaha zaměstnanců samotných, aby to nejen „tupě“ dodržovali, ale aby s těmi hodnotami „souzněli“.  U nás, jsem přesvědčen, že panuje ona druhá část předchozího souvětí. Každý zaměstnanec má možnost si přečíst firemní hodnoty na intranetu.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Nemyslím si, že bych udělal něco jinak. Podle mě neexistuje žádné špatné nebo jiné rozhodnutí, člověk se rozhoduje vždy tak, jak v dané situaci může a dovolují mu to jeho znalosti a postoj k věci. S takovými zkušenostmi a zhodnocením, jaké jsem v tu dobu měl, bych došel racionálně ke stejnému závěru. Jsem rád za své rozhodnutí a nechtěl bych na něm nic měnit.