Allianz pojišťovna TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Janou Asterovou | EkonTech.cz


Allianz pojišťovna TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Janou Asterovou

Názor / top zaměstnavatelé
10. 4. 2018 - 19:27

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2018, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Jana Asterová

Společnost: Allianz pojišťovna

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: VŠE, Fakulta informatiky a statistiky, obor Ekonometrie a operační výzkum

Doba od dokončení studia: 1 rok

 

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Řekla bych, že jsem měla štěstí v tom, že mi předměty na vysoké škole vesměs sedly ve smyslu, že jsem neměla problém se je naučit. K tomu se ještě přidala motivace získat prospěchové stipendium, takže mohu říci, že co se známek týče, byla jsem výborná studentka.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

Upřímně, angličtina asi nebude moje silná stránka nikdy. Už na gymplu mi šly spíš matematicky zaměřené předměty. Anglicky jsem nejlépe uměla asi v době 2. ročníku na VŠ, protože jsem v té době pracovala na dispečinku pro anglicky mluvící klientelu. To znamená, že jsem 2–3x týdně mluvila 8 hodin po telefonu, to už jsou podmínky, za kterých se člověk opravdu zlepší. V posledním ročníku se mi angličtina od té doby určitě o něco zhoršila, byla jsem však stále schopná se celkem bez potíží domluvit.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala?

Musím říci, že jsem oproti jiným měla štěstí v tom, že mě studium opravdu bavilo (myslím teď konkrétně předměty operačního výzkumu, který jsem studovala, ne celoškolsky povinné předměty), takže jsem pochopitelně chtěla získané vědomosti uplatnit i v praxi. To, jak je operační výzkum uplatnitelný na pracovním trhu, je však už jiná otázka.

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat - zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Abych řekla pravdu, nejsem úplně rozhodnutá ani teď. Během studia na VŠ jsem kromě polovičních úvazků ještě hodně času strávila doučováním matematiky. Pořád si nejsem jistá, jestli právě v této oblasti nezačít podnikat, protože vzhledem k blížící se povinné maturitě je k tomu situace příznivější než dříve. Pro zaměstnanecký poměr jsem se rozhodla, protože mě lákala příležitost a práce, která mi byla nabízena. 

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Během studia jsem pracovala na poloviční úvazek cca 2,5 roku. Kromě toho jsem ještě během celého studia doučovala matematiku pro různé agentury. Skloubit studium, práci a doučování mi nepřišlo náročné. Je to jen otázka organizace času, domluvy se zaměstnavatelem a vytvoření rozvrhu. Věřím ale, že je to hodně ovlivněné školou, na některých školách prý studenti rozvrhy dostávají a měnit je nemohou.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

Bylo mi jasné, že moje mzda bude záviset jednak na pozici, kam nastoupím, a jednak na tom, o kolik peněz si řeknu. Věděla jsem od starších spolužáků, kolik měli nástupní platy oni, a proto jsem očekávala, že se nebudu výrazně lišit. Měla jsem částku (konkrétně 32 tisíc), pod kterou bych do zaměstnání nenastoupila.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Svého současného zaměstnavatele jsem kontaktovala pouze telefonicky a e-mailem. Nemám ale pocit, že by mi kontakt přes některou ze sociálních sítí chyběl.

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

První pracovní zkušenosti jsem získávala už během studia, v té době jsem práci hledala na internetu, na serverech zaměřených na nabídky práce, ne u konkrétních společností, případně přes doporučení známých. Současnou práci jsem získala shodou okolností J V době studia jednoho předmětu jsem byla oslovena svým přednášejícím, jestli nesháním práci a nechtěla bych zkusit právě Allianz. Řekla jsem si, že za zkoušku nic nedám, a nakonec jsem do Allianz skutečně nastoupila, jen na jinou pozici, než která mi původně byla nabízena.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Jako první mě napadl veletrh Šance, který byl organizován na VŠE, tuším, každý rok. Jednalo se o příležitost, kdy se studenti/absolventi mohli setkat s potenciálními zaměstnavateli. Jednoho ročníku jsem se zúčastnila a ocenila jsem bližší popis některých pozic spolu s diskuzí o profilech vhodných kandidátů na tyto pozice přímo s pracovníkem dané firmy. Dále jsem ocenila možnost probrat obsah životopisu a doladit některé detaily.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

Vybraná možnost je označena tučně

 

1) Jistota, stabilita vs.                                       2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs.                                          2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs.                                                  2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs.                          2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs.                             2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs.                       2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs.            2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs.                                     2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs.               2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs.                                   2) Spolupráce v týmu

Musela jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat?

Ne.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro vás představovalo snesitelné maximum?

Ode dveří ke dveřím mi cesta trvá cca 45 minut. Řekla bych, že už je to na hranici snesitelného maxima.

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byla jste již na zahraniční pracovní stáži?

V současnosti nepociťuji touhu pracovat v zahraničí, a to ani teď, ani někdy v budoucnu. Dovedu si ale představit, že bych pracovala například v Německu nebo Rakousku, zkrátka relativně blízko. Vnímám to tak, že tady je moje rodina a přátelé a ačkoli práce v zahraničí má některé nezpochybnitelné výhody, na pomyslných miskách vah u mě vyhrává Česká republika a mé „závazky“ tady.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro vás důležité.

Řekla bych, že v průběhu života se hodnocení bude měnit. V současnosti vnímám (a věřím, že to se v průběhu života nezmění) jako nejdůležitější, abych do práce nechodila nešťastná, což je ovlivněno především kolektivem, náplní práce a finančním ohodnocením. Dále jsem ráda, že nepracuji pro společnost, kterou bych vnímala jako nepříliš společensky prospěšnou (například sázková kancelář apod.).

Odměňování a možnost růstu ve firmě         25 %

Pověst a image firmy            15 %

Pracovní náplň        25 %

Lidé a kultura ve firmě         35 %     

Komunikuje vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

V naší společnosti se pravidelně odehrávají setkání zaměstnanců s vedením, kde je mimo jiné prostor pro komunikaci vize i toho, jak je naplňována.

Používá vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

V Allianz jsou firemní hodnoty představovány čtyřmi pilíři tzv. Inclusive Meritocracy. Tyto pilíře jsou jednotné pro všechny zaměstnance Allianz po celém světě, konkrétně se jedná o zaměření na zákazníka & trh, důvěru, spolupráci a podnikavost.

Jak se díváte na firemní kulturu u vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Myslím si, že nově příchozí zaměstnanci jsou ovlivněni víc, než by si byli ochotni připustit. Zejména bych řekla, že to platí pro absolventy nebo obecně mladší kolegy, u kterých se pracovní návyky teprve formují. Myslím, že pro člověka je přirozené, že je ovlivněn prostředím, ve kterém se pohybuje. V Allianz se mi líbí, že zde nejsou vyžadovány zbytečné formality a mezi kolegy panuje přátelská atmosféra.

Kdybyste byla znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlela byste jinak, rozhodovala byste se jinak, udělala byste něco jinak?

Nejsem typ člověka, který by se vracel do minulosti a přemýšlel, co by udělal jinak. Myslím, že zásadní rozhodnutí, která jsem v té době udělala, bych neměnila.