Americké studentské půjčky – tichý ekonomický vrah? | EkonTech.cz


Americké studentské půjčky – tichý ekonomický vrah?

Ekonom
19. 10. 2012 - 20:37

Stále více hlasů ekonomických odborníků v USA varuje před narůstající bublinou studentských půjček. Stále více a více amerických vysokoškoláků má problémy se splácením své půjčky. Může se stát z obrovského balíku nesplacených úvěrů další rozbuška ekonomické krize, jako tomu bylo v hypoteční sféře?

Znělo to docela dobře

Americké studentské půjčky se dostávají do velké krize a mohou ohrozit ekonomickou stabilitu. Takových názorů mezi odborníky stále přibývá. Co jsou ale studentské půjčky? Na začátku byla poměrně dobrá představa. Student, pocházející s chudších poměrů, si půjčí od státu na své studium na vysoké škole, po absolvování si jako odborník s diplomem jistě najde lukrativní práci a půjčku postupně splatí. Až do teď dobrá myšlenka, která má v ideálním ekonomickém prostředí určitě šanci na úspěch. Nejenže i nemajetní dostanou přístup ke kvalitnímu vzdělání, ale stát tak i vychovává budoucí vědce a odborníky v nejrůznějších oborech.

Jenže se to zaseklo…

Problém nastal s rostoucí ekonomickou krizí a zvyšující se nezaměstnaností. Absolventi vysokých škol hledali uplatnění velice těžko a zůstávali nezaměstnaní, nebo začali opět studovat. Ani jeden případ jejich situaci neřešil. Buď vůbec nezačali splácet, neboť neměli solidní zaměstnání, nebo si půjčili další peníze na pokračování studia. Navíc, pokud se volné místo objevilo, výhodu měli spíše děti z prominentních a bohatších rodin a na zadlužené „chudé“ studenty zůstávaly jen drobty.

Blíží se další krize?

Průměrná studentská půjčka v USA dosahuje cca 25 000 dolarů (asi 450 000 Kč). Problém je, že za většinu částky této půjčky ručí vláda, čímž se blížíme ke kořenu věci. Kdo pak splatí nedobytnou půjčku, pokud student nemůže? Ano, bude to federální vláda USA, a to znamená, že může narůst nové břemeno pro daňové poplatníky již tak zadluženého státu. A nebude to žádná legrace, objem půjček už teď přesahuje bilión dolarů, ta suma je astronomická, činí více než 18 000 miliard korun. Tenhle balík by mohl odpálit další dluhovou bombu pro ekonomiku Spojených států.

Problémy se splácením prohlubuje i právní úprava. Studentské půjčky například nelze v rámci institutu osobního bankrotu odpustit (jako v podstatě jediný typ půjček!). Dlužník si také nemůže svobodně vybrat lepší podmínky splácení u jiného věřitele, ale naopak jeho věřitel může snadno postoupit půjčku někomu jinému. Důsledkem je velká penalizace, kvůli níž se studentská půjčka v čase nezmenšuje, ale naopak zvyšuje.

Dopad asi nebude tak silný jako u hypoték

Zdvižené ukazováčky v kruzích Wall Street přibývají. Asociace právníků, která se zabývá osobními bankroty již v roce 2006, varovala před vypuknutím hypotéční krize, nikdo ji nebral vážně. Nyní se opět ozývá a varuje před další krizí. Z její analýzy vyplývá, že se objevují stejné symptomy jako před hypotéčním krachem, statistika neúprosně udává velké množství nesplacených studentských půjček.

Případná krize v oblasti studentských půjček by sice nemusela zasáhnout finanční sektor tak těžce jako hypoteční krize v roce 2008, mohla by ale poškodit daňové poplatníky i trh s bydlením. Nejenže se tedy nesplacené studentské úvěry přenášejí na poplatníka a zatěžují už tak silně deficitní veřejné rozpočty, ale takový student, který je zadlužený až po uši, nemá prostředky, aby začal svůj vlastní život. Takový člověk tedy déle zůstává v domě svých rodičů a tím by se mohl poškodit i trh s nemovitostmi. Mladí si prostě nemohou dovolit vlastní bydlení, přidat k studentským dluhům ještě hypotéku je pro většinu nerealizovatelné.

Jak z toho ven?

Podle OECD jsou Spojené státy americké spolu s Jižní Koreou zemí, kde se platí nejvyšší školné. A pokud nebudou existovat podpůrné programy pro studium ekonomicky znevýhodněných studentů a problém se bude řešit dalšími a dalšími půjčkami, spirálu dluhů už nepůjde zastavit. Řešení problému bude bolestivé, ale nedá se již odkládat.