Americké vojenské výdaje na lidský kapitál velmi podporují ekonomiku | EkonTech.cz


Americké vojenské výdaje na lidský kapitál velmi podporují ekonomiku

Ekonom / Armáda / lidský kapitál
30. 5. 2019 - 12:00

Pentagon neinvestuje jenom do střeliva a nových letounů. Značné finanční prostředky z vojenského rozpočtu plynou i do výcviku a vzdělávání vojáků a dalších zaměstnanců amerického ministerstva obrany. A tyto investice se americké ekonomice velmi vyplácejí.

Investice z peněz ministerstva obrany mohou mít blahodárný vliv na ekonomiku celé země. Potvrzuje to i nová studie odborníka americké North Carolina State University. Dospěl k závěru, že investice americké vlády do zaměstnanců Pentagonu měly pozitivní dopad na lidský kapitál ve Spojených státech. Díky těmto investicím totiž došlo k rozvoji americké pracovní síly.

Bruce McDonald vytvořil nový počítačový model, s jehož pomocí odhadl, že ekonomický dopad uvedeného rozvoje lidského kapitálu v USA, a tím pádem i dopad původních investic do zaměstnanců Pentagonu, činil jen pro letošní rok 2019 89,8 miliard dolarů. Což je nezanedbatelná částka.

Podle McDonalda se předešlé snahy na odhad vlivu vojenských výdajů na ekonomiku USA soustředily na celkové výdaje. Nerozlišovaly, jestli byly peníze utraceny za pořízení nových letounů anebo za výcvik vojáků. McDonald ale získal data o vojenských výdajích, z nichž je možné detailně odvodit, jak Pentagon utrácel své peníze. Na základě těchto dat pak McDonald mohl odhadnout vliv vojenských výdajů na lidský kapitál a následně i vliv těchto výdajů na ekonomiku Spojených států.

McDonald ve své studii využil data o ročních výdajích Pentagonu mezi lety 1949 a 2014, z nichž sestavil ekonomický model. Tento model mu umožnil odhadnout celkový ekonomický dopad vojenských výdajů, a také to, jaká část tohoto vlivu na ekonomiku USA vyplývá z investic do lidského kapitálu a jaká část se odvozuje od výdajů na zařízení a materiál.

Z uvedeného modelu vyplývá, že asi 18,9 procenta ročního ekonomického růstu v USA lze připsat investicím do lidského kapitálu v rámci vojenských výdajů. Podle McDonalda to odráží velký rozsah všestranného výcviku příslušníků amerických ozbrojených sil a jejich vzdělávání, od základního tréninku nováčků, až po výcvik technicky orientovaných specialistů nebo zdravotníků a vojenských lékařů.

Ve Spojených státech dosahoval nejnovější roční ekonomický růst pro rok 2019, vyjádřený jako meziroční nárůst hrubého domácího produktu, celkem 475,5 miliard dolarů. Uvedených 18,9 procenta tudíž představuje 89,8 miliard dolarů, za které vděčí americká ekonomika vojenským investicím do lidského kapitálu. McDonald uvádí, že detailní pochopení jemných ekonomických vztahů je nezbytné pro informovaná rozhodnutí, která souvisejí s velikostí ozbrojených sil USA, a také se způsobem jejich financování.

Zdroj: North Carolina State University