Blázni útočí na CERN. Zneužili tajemnou fotografii a tvrdí, že vědci otevírají bránu do jiné dimenze | EkonTech.cz


Blázni útočí na CERN. Zneužili tajemnou fotografii a tvrdí, že vědci otevírají bránu do jiné dimenze

Názor / CERN / LHC
6. 7. 2016 - 21:12

Joëlle Rodrigue pořídila krásnou fotografii supercely nad Ženevou. Netušil ale, co mračno vyvolá mezi konspirátory. Ti hned fotografii zneužili k útoku na CERN, že jeho experimenty ovlivňují počasí i podnebí a otevírají brány do pekel.

"Čtyřiadvacátého června se nad Ženevou a Ženevským jezerem, kde se nachází CERN a Velký hadronový urychlovač (LHC), objevila výjimečná bouře. Urychlovač částic svou činností mění způsob srážení částic v atmosféře. To může vést k otevření brány do vyšší dimenze. A nová fotografie zachycená v poslední červnový týden tomu nasvědčuje."

Tak tohle je nejnovější "bullshit" v podání konspiračních teoretiků, kterému čelí vědci v Ženevě. Fotografie, kterou zneužili konspirátoři jako důkaz ovlivňování počasí i podnebí CERNem, pořídil na sklonku června fotografka  Joëlle Rodrigue. "Naprosto se distancuji od těchto šílených teorií," vzteká se Rodrigue, jejíž fotografii převzala zahraniční média a posílila tím víru konspiračních teoretiků. Navíc často ani neuvedla zdroj fotografie s originálním popiskem a poznámkou, že to nemá nic společného s LHC.

Na fotografii není nic jiného než "obyčejná" bouře. Jedná se o supercelu, což je prakticky jeden velký bouřkový mrak, který sice působí monumentálně, ale rozhodně na něm není nic nadpřirozeného. Supercely bývají často doprovázeny intenzivními elektrickými výboji blesků a prudkým, přívalovým deštěm nebo krupobitím. V souvislosti s výskytem supercel dochází ke vzniku nejničivějších tornád na americkém středozápadě. A právě ve Spojených státech vzniklo i video bijící na poplach. Jenže tato bezesporu nádherná fotografie vznikla jen díky shodě náhod, která je pro každého fotografa darem z nebes.

(Supercela v USA. Wikimedia)

Co se týče Spojených států, tak je zde bohužel velká část populace, která věří v různé konspirační teorie. Podle Washington Post věří v nějakou konspirační teorii 50 procent Američanů. Tím ale zase nikdo netvrdí, že jsou snad třeba čeští občané vůči těmto teoriím odolnější. A příkladů z naší historie i současnosti je zde celá kupa. Stačí si jen srolovat do diskuse prakticky na jakémkoliv webu a hned se jich několik dozvíte. Od diskuse u méně seriózních médií až po ty prestižní… Ale zpět k CERNu.

Vědci z LHC jsou pod útoky konspirátorů neustále. Jsou obviňováni, že si hrají na Boha a svými pokusy ovlivňují klima, či dokonce mohou zničit Zemi. Další šílené teorie vyvolává i samotné logo CERNu, které prý odkazuje na ďáblovo číslo 666. A nechybí ani černé díry. Podle konspirátorů může CERN stvořit černou díru, jaké pozorujeme (díky letošnímu objevu gravitačních vln již přímo a víme, že skutečně existují) ve vesmíru, a ta následně pohltí planetu. Ano, v LHC mohou vzniknout skutečně černé díry, ale ve zcela jiném než kosmologickém významu.

Výkon hadronového urychlovače, velikost a komplexnost tohoto stroje jsou jistě úchvatné, ale ve srovnání s tím, co se děje v samotné přírodě, je schopnost LHC jakkoliv ovlivnit Zemi nulová. Ke srážkám částic o extrémně vysokých rychlostech totiž dochází jen v atmosféře Země neustále po miliardy let. Planeta je v každém okamžiku bombardována částicemi pohybujícími se rychlostí světla.

Tady jsou pak nejčastější konspirační teorie a odpovědi CERNu.

  • Může mít LHC vliv na chování počasí nebo jiné přírodní úkazy?

Ne. Magnety v CERNu mají elektromagnetické pole, ale to je spojené pouze s nimi samotnými. Nemohou ovlivnit magnetické pole Země ani počasí. Navíc magnetické pole LHC je srovnatelné s magnetickým polem, které se běžně využívá v nemocnicích při skenování mozku.

  • Může CERN stvořit černou díru?

Pokud se bavíme o černých dírách v kosmologickém smyslu slova- tedy těch „bestiích“, které požírají vše, co jim přijde pod ruku, pak LHC žádnou takovou stvořit nedokáže. Přesto ale existuje možnost vzniku miniaturních kvantových černých děr, které by otevřely dveře k dalšímu poznání. Ty ale nepředstavují ze své povahy žádné nebezpečí. Jejich vznik by znamenal „jen“ to, že nežijeme ve čtyřrozměrném světě, ale že náš svět má kromě tří prostorových a jedné časové i další dimenze (rozměry).

  • Dokáže tedy CERN vytvořit bránu do jiných dimenzí?

Nikoliv. Pouze může experimentálně ukázat, že další dimenze existují. A to v případě, kdy se podaří objevit částice, které se chovají "výjimečně".

  • Představuje logo CERNu číslo ďábla?

Opravdu ne. Současné logo se používá od roku 1968 a je navržené tak, aby připomínalo obrysy urychlovačů částic.

To jsou jen některé z otázek, na které byl nucen CERN reagovat (všechny a přesné znění odpovědí najdete zde).  Další otázky se týkají Higgsova bosonu, kterému se přezdívá božská částice – ji se právě v LHC podařilo detekovat.  Tato částice objevená až 50 let po předpovědi vzbuzuje celou řadu konspiračních teorií - konče údajným Hawkingovým tvzením, že dokáže zničit svět…

Urychlovač po krátké zimní odstávce naběhl do běžného provozu letos v březnu. V současné době dochází k navyšování počtu srážek, které v urychlovači probíhají. I tento fakt pak v lidech věřících v konspirační teorie upevňuje víru, že LHC je projekt ďáblův a za bouřkou nad Ženevou z 24. června stojí ďábelští vědci z CERNu.

Foto: Joëlle Rodrigue. Další krásné fotografie naleznete na facebookových stránkách autora.