Borjas: Imigranti jsou ekonomicky prospěšní | EkonTech.cz


Borjas: Imigranti jsou ekonomicky prospěšní

Ekonom / migrace
6. 10. 2014 - 22:52

V České republice existuje mnoho zkreslených informací o ekonomických dopadech, které s sebou fenomén imigrace přináší. Pojďme společně poodhalit skutečné ekonomické dopady migrace.

Česká republika byla historicky vystěhovaleckou zemí. Změna nastala až v devadesátých letech. Z toho titulu nemáme dlouhodobě zkušenosti s imigranty, kteří jsou často světonázorově, kulturně a jinak politicky myslící lidé. Z odborných statistik vyplývá, že vzrůstající počet přistěhovalců nezvyšuje kriminalitu. Nebezpečím ale může být nedostatečná integrační politika, která způsobuje separaci a ghetta.

Motivace pro většinu migrantů spočívá ve vyšších mzdách, lepším zabezpečení rodiny a důležitý je také kvalitnější sociální systém. Počet migrantů z konkrétní lokality často záleží na vzdálenosti, kterou musí urazit, protože čím větší vzdálenost, tím větší jsou i náklady, které musí vynaložit. Emigraci volí nejčastěji lidé, kteří mají vysokou kvalifikaci a chtějí si finančně přilepšit, anebo lidé, kteří ve své zemi nemohou najít uplatnění. Velmi často se odborníci setkávají s lidmi, kteří většinu svých příjmů odesílají rodině mimo ČR. 

Pro mnohé bude překvapením, že méně vzdělaní migranti mají dobrý vliv na ekonomiku. S touto informací přišel George Borjas. Ten ve své studii: „Immigration Economics“ doložil, že méně vzdělaní imigranti nepředstavují pro hostitelskou zemi přítěž, ale jsou naopak ekonomicky prospěšní. Nekvalifikovaní migranti mají jednu společnou vlastnost s těmi vzdělanými, a to tu, že přispívají k ekonomickému růstu země a  k penzijnímu zajištění obyvatel. Větší počet kvalifikovných pracovníků znamená mnohdy i větší konkurenci, která vede k lepším výkonům a k ekonomickému prospěchu celé společnoti. George Borjas je profesorem ekonomie na Harvard Kennedy School.

Pokud se podíváme na statistiky, zjistíme, že 70% legálních cizinců zde pracuje jako zaměstnanci a 30% jako podnikatelé. Cizinci nejčastěji podnikají a pracují ve stavebnictví nebo ve zpracovatelském průmyslu. Jejich výběr práce je často důsledkem rodinných tradic, vzdělání nebo nutnosti.

Česká imigrační politika současnosti se soustředí spíše na kvalifikované cizince. To s sebou přináší i mnohá rizika. Jedním ze záporů je nelegální imigrace. Ta je důsledkem neharmonizace nabídky a poptávky a často také hmotné nouze imigrantů, kteří zde dřívě pracovali legálně, ale restriktivní politika je odsunula do ilegality.

Čím více je migrační politika restriktivní, tím více stoupá počet ilegálních imigrantů, kteří jsou ochotni pracovat pod životním minimem a nuceni nepřispívat do sociálního systému. Tudy cesta nevede…