Britská veřejnost během pandemie preferuje záchranu životů a zdraví před ekonomikou | EkonTech.cz


Britská veřejnost během pandemie preferuje záchranu životů a zdraví před ekonomikou

Ekonom / pandemie / Velká Británie
2. 8. 2020 - 7:00

Pandemie covid-19 zasahuje všechny aspekty každodenního života. Podle nedávného průzkumu veřejného mínění Britů, provedeného centrem Populus for The Jubilee Centre for Character and Virtues, upřednostňují lidé zdraví a bezpečí starších spoluobčanů před ekonomickými záležitostmi.

Počátkem letošního roku zasáhla celý svět pandemie koronaviru SARS-CoV-2. Musejí se s ní vyrovnat všechny země světa i jejich obyvatelé. Často je nutné řešit celou řadu palčivých problémů najednou, protože pandemie zdaleka není jeho záležitostí lékařů a zdravotnictví. Měla by dostat přednost ekonomika? Anebo je zásadní nejprve vyřešit otázky zdraví a bezpečí lidí?

Jaké priority má v tomto směru britská veřejnost? V dubnu 2020 uspořádalo britské centrum Populus for The Jubilee Centre for Character and Virtues na University of Birmingham průzkum, v němž se na téma priorit při řešení pandemie dotázala celkem 2 093 dospělých Britů.

Výsledky průzkumu jsou vcelku jednoznačné. 55 % dotazovaných Britů souhlasilo s tím, že zdraví lidí dnešních starších generací, kteří představují skupinu velmi ohroženou pandemií covid-19, je důležitější, nežli ekonomická prosperita v budoucnu. S touto představou přitom nesouhlasilo pouhých 8 % dotazovaných.

Jak asi bylo možné očekávat, odpovědi na tuto otázku se do jisté míry lišily podle generací. Mezi lidmi staršími 54 let souhlasilo s předností pro zdraví lidí 58 %, zatímco mezi lidmi mladšími 35 let to bylo 49 % respondentů výzkumu. 

Britská veřejnost si podle tohoto průzkumu také cení soucitu k druhým a péče o ně. Souhlasilo s tím 68 % oslovených Britů. Ve 44 % si těchto vlastností cení u politických představitelů a podle 25 % z nich jde o vlastnosti zásadní pro spokojené žití v době pandemie. I v tomto případě panovaly jisté rozdíly mezi generacemi, s tím, že si těchto vlastností o něco více cení starší lidé. Pokud jde o vlastnosti politických představitelů v době pandemie, nejvíce ceněný byl dobrý úsudek (pro 66 % oslovených Britů).

Jak uvádí šéf centra Jubilee James Arthur, žijeme v neklidných časech a krize postihuje prakticky všechny bez výjimky. Podle výsledků průzkumu je pro lidi velmi důležité jejich zdraví, stejně jako soucit ostatních a poskytování péče a dobrý úsudek lidí na klíčových postech. Závěry výzkumu rovněž potvrzují dřívější zjištění, podle nichž je pro průběh pandemie a dlouhodobá řešení důsledků zcela zásadní nálada lidí a jejich pocit bezpeční. Pokud se nějaký stát či region snaží chránit na prvním místě ekonomiku, dokonce i před zdravím a bezpečím obyvatel, tak to obvykle dopadne velmi špatně, jak pro lidi, tak i pro ekonomiku.