Ceny Neuron: od kryptografie po starověký Egypt | EkonTech.cz


Ceny Neuron: od kryptografie po starověký Egypt

Názor
24. 5. 2018 - 9:29

Již poosmé udělil Nadační fond Neuron ceny nejlepším českým vědcům současnosti. Oceněni byli za celoživotní dílo, ceny Neuron Impuls se však udělovaly také mladým badatelům do 33 a 40 let. Celkem 21 vědců v sedmi kategoriích si rozdělilo několik milionů korun.

Ceny si za několik let vydobyly postavení nejprestižnějšího dotovaného ocenění v Česku, na odměny oceněným přispívá několik českých mecenášů. „Je nám ctí, že můžeme ocenit sedm osobností, které se otiskly do historie světové vědy a staly se vzorem pro mladou generaci, a to nejen výzkumníků, ale nás všech,“ komentovala Monika Vondráková, spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady NF Neuron. Za přínos světové vědě si největší české kapacity odnáší 2 miliony korun, mladí vědci dostávali tento ročník finance přímo na svůj konkrétní projekt. Oceněni bývají zpravidla Češi, nezřídka se však rozhodne Nadační fond Neuron podpořit také špičkové zahraniční odborníky působící již delší dobu na českých vědeckých institucích.

Světoví Češi

Unikátem zůstává také oceňování vědců z mnoha různých oborů. Na jednom pódiu tedy například měli možnost vedle sebe stanout informatik Pavel Hubáček a egyptolog Mohamed Megahed. Cenu za celoživotní přínos v oboru lékařství získal zase pětadevadesátiletý Otto Hrodek, zakladatel moderní dětské hematologie v Česku. Při příležitosti cen do Česka zavítali také světově proslulý matematik Vladimír Šverák z Minnesotské univerzity zabývající se matematickou teorií mechaniky kontinua nebo Martin Roček, profesor na státní univerzitě v New Yorku.

O cenách Neuron s laureáty Petrem Cíglerem a Vítězslavem Kalou

Petr Cígler, Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR

laureát ceny Neuron Impuls za chemii v kategorii do 40 let

Neuron Impuls jsem získal na výzkum zobrazování mikroRNA - molekul, které dokáží regulovat při extrémně nízkých koncentracích mnoho procesů v buňkách. Mnohé z nich mají prokazatelnou souvislost s patogenezemi, třeba s rakovinou nebo s virovými infekcemi. Současné metody umožňují stanovit mikroRNA v buňkách velice přesně, ale buňky je třeba většinou zabít. Od ledna 2018 jsme s mým týmem začali pracovat na molekulárním soustrojí, které by signál spuštěný přítomností i jedné jediné molekuly mikroRNA zesílilo tak silně, abychom ji mohli pozorovat v živé buňce. Jako bychom ťukli do domina, které se náhle celé rozzáří. Předpokládám, že touto metodou bude možné detailněji sledovat a díky tomu i lépe pochopit, co se děje v buňkách na úrovni molekul. To může významně upřesnit naše znalosti o biomolekulách potřebné například pro vývoj nových léků a dalších užitečných látek. Druhou oblastí, kde by mohla metoda najít uplatnění, je včasná diagnostika vážných chorob. MikroRNA je jedním z dosud málo používaných markerů chorob a jeho rychlá a vysoce citlivá detekce by mohla posunout možnosti současné klinické analýzy.

Vítězslav Kala, Univerzita Karlova

laureát ceny Neuron Impuls za matematiku v kategorii do 33 let

V rámci mého projektu Neuron Impuls se věnuji polotělesům, což jsou jisté abstraktní matematické objekty, které zatím nejsou úplně prozkoumané, přestože mají řadu důležitých aplikací jak v samotné matematice, tak třeba v kryptografii nebo optimalizaci. Chci odhalit některé aspekty jejich struktury. Optimisticky se dá doufat, že tyto výsledky potom půjde použít v teorii čísel, a sice ke studiu Riemannovy hypotézy. Ta popisuje přesné rozložení prvočísel a je jedním z nejslavnějších nevyřešených problémů v matematice. Projekt ale začal teprve v lednu, takže je zatím příliš brzy na nějaké konkrétní výsledky. Grant od NF Neuron mi umožňuje věnovat se této důležité a zajímavé tématice, s jeho podporou se také chystám během tohoto půl roku vydat do Paříže za profesorem Ericem Leichtnamem, se kterým plánuji na tomto výzkumu spolupracovat.

Ceny Neuron za přínos světové vědě 2017 – laureáti

chemie – prof. Emil Paleček

společenské vědy – prof. František Šmahel

biologie – prof. Josef Svoboda

fyzika – prof. Martin Roček

medicína – prof. Otto Hrodek

computer science – prof. Pavel Pudlák

matematika – prof. Vladimír Šverák

 

Neuron Impulsy 2017 – laureáti

chemie v kategorii do 40 let – Lukasz Cwiklik a Petr Cígler

chemie v kategorii do 33 let – Maksym Opanasenko

 

biologie v kategorii do 40 let – Martin Schwarzer

biologie v kategorii do 33 let – Petr Kašpárek

 

fyzika v kategorii do 40 let – Kamil Olejník

fyzika v kategorii do 33 let – Kateřina Falk

 

medicína v kategorii do 40 let – Tomáš Koblas

medicína v kategorii do 33 let – Dáša Bohačiaková

 

společenské vědy v kategorii do 40 let – Mohamed Megahed

společenské vědy v kategorii do 33 let – Martin Lang

 

computer science v kategorii do 40 let – Viliam Lisý

computer science v kategorii do 33 let – Pavel Hubáček

 

matematika v kategorii do 40 let – Václav Kučera

matematika v kategorii do 33 let – Vítězslav Kala

 

 

Zdroj: NF Neuron