Česká pojišťovna TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Annou Fraňkovou | EkonTech.cz


Česká pojišťovna TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Annou Fraňkovou

Názor / top zaměstnavatelé / Česká Pojišťovna
16. 6. 2017 - 11:12

I letos se více než 10 400 studentů vysokých škol z celé ČR zúčastnilo studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2017, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem Anny Fraňkové z České pojišťovny.

Respondentka: Anna Fraňková

Společnost: Česká pojišťovna, a.s.

Pracovní pozice: HR Business Partner Junior

Vystudovaná vysoká škola a zaměření: Andragogika a personální řízení, FFUK

Doba od absolutoria: 2 roky

 

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Řekla bych, že jsem byla průměrný student. Ze zkoušek jsem měla povětšinou jedničky, hlídala jsem si svoje studijní povinnosti. Zároveň jsem se ale nezúčastnila žádných aktivit nad rámec povinných úkolů.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

C1. Hodně mi k tomu pomohlo půlroční studium ve Švédsku v rámci programu Erasmus.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala?

Ano, s tím záměrem jsem si svůj obor i vybrala.  

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat - zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Jasno jsem neměla, ale zvolila jsem zaměstnanecký poměr jako snazší start pro načerpání potřebných praktických zkušeností.  

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, od 4. ročníku jsem brigádně pracovala v oboru. Moji tehdejší zaměstnavatelé mi vždy vyšli vstříc tak, abych zvládla práci a školu bez problémů skloubit.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

27 000 Kč. Částku jsem odvodila na základě informací z trhu a od spolužáků.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne, tu možnost jsem ale měla, jen jsem ji nevyužila.

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Na pozice jsem se hlásila tradičně přes jobs.cz. O své současné pozici jsem se dozvěděla od mé spolužačky, která u nás ve firmě tehdy již pracovala.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Na vysoké škole jsem se žádné akce pro studenty nezúčastnila. Určitě to ale může být zajímavé, zejména pro zmapování možností a navázání kontaktů pro budoucí zaměstnání. To, že to funguje, vím i ze strany zaměstnavatele, neboť my s kontakty studentů, které získáme z veletrhů, aktivně pracujeme a studenty oslovujeme s vhodnými nabídkami napřímo.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost označena tučně)

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Pravidelně dojíždím cca 25 minut. Snesitelné maximum je pro mě 1 hodina.  

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí?

Ano, a dokonce jsem již měla možnost si to vyzkoušet. Naše firma podporuje mezinárodní mobilitu v rámci všech členských zemí a já využila příležitosti pracovat 6 měsíců v Maďarsku, v Budapešti, v týmu Rozvoje a vzdělávání. Zahraniční pracovní zkušenost mohu všem doporučit. Člověku to rozšíří obzory jak po pracovní stránce - vyzkouší si odlišný styl práce, seznámí se s jiným nastavením ve firmě a získá nový vhled na řešení problémů a úkolů, tak i osobnostně - naučíte se žít a fungovat v cizí zemi, v cizí kultuře, v cizím (a v mém případě dost exotickém J) jazyce. Jestli se ještě naskytne zajímavá zahraniční nabídka, určitě pojedu zase.

Na závěr prosím rozdělte 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě        10 %

Pověst a image firmy                                   10 %     

Pracovní náplň                                             45 %

Lidé a kultura ve firmě                                 35 %