Česká pojišťovna TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Terezou Hradeckou | EkonTech.cz


Česká pojišťovna TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Terezou Hradeckou

Názor / top zaměstnavatelé
10. 4. 2018 - 19:29

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2018, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Tereza Hradecká

Společnost: Česká pojišťovna

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: VŠE, Fakulta Mezinárodních vztahů, Politologie

Doba od dokončení studia: leden 2017

 

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Protože mě můj obor bavil, nebylo tak těžké skončit studia s průměrem 1,5. Samozřejmě byly předměty, co mě bavily méně, ale jsem studijní typ, takže i ty mi nedělaly zvláštní problém. A když se sešel zajímavý předmět se zapáleným vyučujícím, byla radost být studentem.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

Moje alma mater podporovala co největší jazykovou vybavenost studentů, tudíž jsem měla možnost studovat předměty vedené v angličtině a školu jsem končila s mezinárodním jazykovým certifikátem na úrovni C1.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala?

Jedna z výhod mého oboru byla, že jste neměli od prvního dne přesně nalinkováno, kam budete po skončení školy směřovat. U mě se to vyvíjelo i podle toho, jakou stáž jsem zrovna absolvovala. Každá taková zkušenost posunula člověka zase kousek jiným směrem a mě by přišla škoda se uzavírat do jedné bubliny, když má dnes člověk na výběr tolik možností.   

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat - zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Od začátku jsem věděla, že chci začít pracovat jako zaměstnanec. Chtěla jsem sbírat pracovní zkušenosti s tím, že za vámi bude vždy někdo, kdo vám „kryje záda“ – dává vám jistotu stálého výdělku, možnost účastnit se rozvojových programů atd. S tím se u podnikání počítat nedá. Ale kdyby mi v budoucnu přišla do cesty zajímavá podnikatelská příležitost, předem ji nebudu vylučovat. 

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Během studií jsem stihla hned tři dlouhodobější stáže – na NKÚ, v Poslanecké sněmovně a v komunikační agentuře. Jelikož se až na jednu světlou výjimku jednalo o neplacené stáže, vydělávala jsem si ještě brigádně jako baristka v několika kavárnách. Sice to nebylo zrovna leháro, ale jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

Odvozovala jsem od průměrných platů absolventů v jednotlivých oborech a vyšla mi částka kolem 30 000 Kč.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne, nepřijde mi, že pro komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem jsou sociální sítě vhodné (s výjimkou LinkedIn).

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Nabídku od svého zaměstnavatele jsem našla na webovém pracovním portálu. Zajímavé pracovní nabídky sdílí i facebooková stránka naší katedry a pravidelné aktualizace inzerátů jsem dostávala také z LinkedIn. 

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Přímo u nás na škole se koná pravidelný veletrh práce, takže nebyl problém se jít mezi přednáškami podívat, jaké firmy se přijely představit. Hodnotím to jako příležitost si s lidmi z oboru popovídat a zjistit možnosti i požadavky firem před tím, než k některé z nich půjdu na pohovor.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

Vybraná možnost je označena tučně

1) Jistota, stabilita vs.                                      2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs.                                          2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs.                                                  2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs.                          2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs.                             2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs.                       2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs.            2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs.                                     2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs.               2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs.                                   2) Spolupráce v týmu

Musela jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat?

Stěhováním jsem si prošla už kvůli vysoké škole a během studií jsem se rozhodla, že v Praze zůstanu natrvalo. Zlákal mě větší výběr pracovních příležitostí, lepší platové podmínky a celkově i městský styl života.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro vás představovalo snesitelné maximum?

V současnosti to mám 30 minut od dveří ke dveřím, myslím, že hraniční čas by pro mě bylo 45 minut (za předpokladu, že bych se měla pohybovat v rámci Prahy).

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byla jste již na zahraniční pracovní stáži?

Určitě, z takové zkušenosti pak čerpá člověk i dlouho po tom, co se vrátí domů. A takovou nabídku je určitě jednodušší přijmout, když ještě nemáte větší rodinné závazky.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě - 30 %

Po pracovní náplni hlavní motivace. Možnost růstu považuji za hlavní faktor, proč ve firmě zůstávat dlouhodobě.

Pověst a image firmy - 10 %

To, jakou image firma má, obvykle vyplyne z dalších hodnocených faktorů.

Pracovní náplň - 40 %

Určitě hlavní motivace pro to, každý den vstát a jít do práce.            

Lidé a kultura ve firmě - 20 %

Jsem týmový hráč a upřednostňuji úkoly, na kterých je potřeba spolupracovat s ostatními.

Komunikuje vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Nevšimla jsem si, že by to firmy nějak důrazně prezentovaly.

Používá vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, používá.

Jak se díváte na firemní kulturu u vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Tým, do kterého jsem přišla, byl maximálně otevřený a nápomocný, takže můj přechod ze studentského života do pracovního proběhl opravdu hladce. Přála bych všem absolventům takový start, jaký jsem mohla mít já.

Kdybyste byla znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlela byste jinak, rozhodovala byste se jinak, udělala byste něco jinak?

Zatím nemám čeho litovat, takže bych se jinak nerozhodla.