České Radiokomunikace TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Martinem Císařem | EkonTech.cz


České Radiokomunikace TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Martinem Císařem

Názor / top zaměstnavatelé
10. 4. 2018 - 19:32

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2018, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Martin Císař

Společnost: České Radiokomunikace a.s.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Vyšší odborná škola informačních studií, Podniková informatika

Doba od dokončení studia: 2 roky

 

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Po absolvování gymnázia jsem nebyl vyhraněný. Absolvoval jsem dva roky studia na ČZU v Praze. Tuto školu jsem nedokončil, nezaujala mne  celková skladba předmětů. Výhodou tohoto období bylo, že jsem se přesvědčil o tom, co by mne zajímalo a co dále studovat. Absolvoval jsem studium na Vyšší odborné škole informačních věcí. Nikdy jsem nebyl premiant, ale celou školu jsem absolvoval s dobrými výsledky. 

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky?

Školu jsem dodělával na úrovni angličtiny B2. Myslím si, že z hlediska hodin angličtiny by všeobecně prospělo více se zaměřit na konverzaci a ubrat neustálé drilování gramatiky.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval?

Zvolil jsem si obor, o kterém jsem věděl, že bych se mu chtěl po studiích věnovat. Chtěl jsem práci, která mne bude bavit, vnitřně uspokojovat, do které budu chodit rád a ve které se budu moci neustále rozvíjet. České Radiokomunikace mi toto vše umožnují, navíc důležitým kritériem je pro mne přátelské pracovní prostředí, kde není problém za kýmkoliv kdykoliv zajít a požádat o radu či pomoc.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat - zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Vyzkoušel jsem si oba dva způsoby. Po škole jsem nějaký čas zkoušel samostatně podnikat. Samozřejmě tento způsob má své výhody, ale po půl roce jsem se rozhodl hledat práci v zaměstnaneckém poměru. Největší výhodu vidím v tom, že jsem v každodenním kontaktu s kolegy, mám garantovaný pravidelný příjem a placenou dovolenou.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Veliké pozitivum, které mi poskytla škola, byla povinná půlroční praxe, kterou každý absolvoval v rámci posledního semestru, takže jsem se mohl soustředit vyloženě na práci.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

V tomto směru jsem vůbec nevěděl, jaké částky bych měl po studiu očekávat. Samozřejmě, každý by si představoval co nejvíc, ale hledal jsem práci s nástupním platem kolem 25 000 Kč. Na internetu jsem našel, že takto placenou práci v mém oboru lze najít. 

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

O této možnosti jsem nepřemýšlel a ani jí nevyužil.

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Pro hledání práce jsem využil klasické internetové pracovní portály, jako jsou: jobs.cz, prace.cz. Nevzpomenu si už, jaký z těchto dvou zdrojů to byl, každopádně jsem moc rád, že jsem tuto nabídku objevil.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Těchto akcí jsem se nezúčastňoval, každopádně si myslím, že je to pro studenty skvělá příležitost si udělat první obrázek o potenciálním zaměstnavateli.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

Vybraná možnost je označena tučně

1) Jistota, stabilita vs.                                      2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs.                                          2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs.                                                  2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs.                          2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs.                             2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs.                       2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs.            2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs.                                     2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs.               2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs.                                   2) Spolupráce v týmu

Musel jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat?

Nemusel.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro vás představovalo snesitelné maximum?

Do práce každý den dojíždím cca 40 minut, což je pro mne ideální. Snesitelné maximum by byla cesta do práce kolem hodiny.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byl jste již na zahraniční pracovní stáži?

Na zahraniční pracovní stáži jsem zatím nebyl. Toto téma pro mne zatím není aktuální, jsem spokojený v práci, kterou mám.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě  25 % – Peníze jsou důležitou částí života a to samé platí o osobním růstu, člověk se má celý život učit nové věci, těžko bych byl spokojený na pozici, kde bych dělal dokola pořád stejnou práci.

Pověst a image firmy  20 %  - To souvisí s bodem jedna, pokud má firma pozitivní pověst a image, je menší riziko, že zde budou vznikat problémy jakéhokoliv druhu.

Pracovní náplň 30 % – Práce pro mne musí mít smysl, pokud jí chci dělat dobře, musím ji dělat rád.   

Lidé a kultura ve firmě 25 % – V práci trávíme spoustu času. Je pro mne důležité pracovat v prostředí, do kterého budu chodit rád.

Komunikuje vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Vize naší společnosti je volně dostupná na interním webu, kde k ní má kdokoliv kdykoliv přístup.

Používá vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Nemáme desatero, ale firemní „patero“ základních hodnot. Naše hodnoty jsou: zapálení, orientace na zákazníka, integrita, odpovědnost a profesionalita a týmový duch.

Jak se díváte na firemní kulturu u vás ve firmě a jak si myslíte že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kultura je velmi důležitým obrázkem společnosti. Každý příchod do nového prostředí je problematický, ale atmosféra v naší firmě pomáhá každému novému kolegovi k rychlejšímu rozkoukání a zapojení se do každodenních procesů.

Kdybyste byl znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlel byste jinak, rozhodoval byste se jinak, udělal byste něco jinak?

Myslím si, že ne.