Československá obchodní banka TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Pavlou Uhlířovou | EkonTech.cz


Československá obchodní banka TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Pavlou Uhlířovou

Názor / top zaměstnavatelé
10. 4. 2018 - 19:28

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2018, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Pavla Uhlířová

Společnost: Československá obchodní banka, a.s

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: VŠCHT, Fakulta technologie ochrany prostředí, Technologie vody

Doba od dokončení studia: 10 let

 

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Student jsem byla průměrný. Splnila jsem vždy to, co bylo potřeba. Na červený diplom to fakt nebylo. J Během studia jsem ale měla spoustu dalších aktivit, které mě poté nasměrovaly na jinou dráhu než na chemii.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

Během studia jsem pomáhala zahraničním studentům zorientovat se v Praze a škole. To pro mě byla výborná škola a hodně jsem se „rozmluvila“. A na to konto jsem se rozhodla odcestovat na rok do Portugalska v rámci programu Erasmus a také jsem absolvovala dvě stáže IAESTE v Austrálii a Portugalsku. Na konci studia jsem byla v angličtině na úrovni B2/C1.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala?

Když jsem nastupovala na VŠ, tak jsem myslela, že budu pracovat v oboru studia. Ale už v průběhu školy jsem zjistila, že laboratoře jsou sice fajn, ale jenom, když je tam dobrá parta. Prostě mě to táhlo mezi lidi a díky zahraničním zkušenostem a aktivní práci v IAESTE jsem se dostala do oblasti recruitmentu.

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat - zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Po ukončení studia jsem o podnikání ani nepřemýšlela. I díky oboru, který jsem studovala, jsem podnikání nezvažovala – čističku nebo vodárnu si člověk sám nepostaví.

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Při studiu jsem chodila na různorodé brigády. Nejvíc mi vždy dala práce, kde se člověk setkává s lidmi a získává zkušenosti se zákazníky. Nejlepší zkušenost pro mě byla práce servírky a pak aktivní práce v IAESTE, kde jsme zařizovali výměnné stáže pro naše studenty a starali jsem se naopak o studenty, kteří přijížděli k nám.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

V roce 2008, kdy jsem hledala první práci, jsem měla očekávání okolo 25 000 Kč hrubého – což odpovídalo platovým průzkumům, které jsem si našla.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne, ale pokud by ta možnost byla, bylo by to super.

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Přes známé a klasickou inzercí na internetu.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

V rámci práce pro IAESTE jsem se podílela i na pořádání veletrhů pracovních příležitostí a musím říct, že to je skvělá příležitost setkat se s firmami. Moc jsem ocenila osobní setkání.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

 Vybraná možnost je označena tučně

1) Jistota, stabilita vs.                                      2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs.                                          2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs.                                                  2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs.                          2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs.                            2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs.                       2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs.           2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs.                                     2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs.               2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs.                                   2) Spolupráce v týmu

Musela jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat?

Po studiu jsem zůstala pracovat v Praze a po pěti letech jsem se vrátila do rodného města. V Praze jsem se rozhodla zůstat díky mnohem většímu množství pracovních příležitostí.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro vás představovalo snesitelné maximum?

Aktuálně jezdím na kole cca 10 minut. Snesitelné maxim je do půl hodiny.

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byla jste již na zahraniční pracovní stáži?

Určitě ano, je to nenahraditelná zkušenost. Již jsem pracovala půl roku v Irsku a byla na zahraničních stážích a studiu a vždy to pro měla byla neocenitelná životní zkušenost, která mi přinesla hlavně samostatnost, zdravé sebevědomí a také vztahy a přátelství.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě - 10 %

Pověst a image firmy - 20 %

Pracovní náplň - 30 %

Lidé a kultura ve firmě - 40 %

Komunikuje vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano.

Používá vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, máme společné firemní hodnosty a kompetence.

Jak se díváte na firemní kulturu u vás ve firmě a jak si myslíte že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

V naší společnosti je velmi přátelská firemní kultura, která je velmi důležitá pro nové kolegy a ti ji, myslím, velmi oceňují.

Kdybyste byla znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlela byste jinak, rozhodovala byste se jinak, udělala byste něco jinak?

Zpětně bych určitě přemýšlela jinak, ale jinak bych nic neměnila. Velmi oceňuji hlavně zahraniční stáže, které jsem měla během studia možnost absolvovat, a to bych doporučila každému.