Čím bohatší lidé, tím spíše udržují potřebný odstup při pandemii | EkonTech.cz


Čím bohatší lidé, tím spíše udržují potřebný odstup při pandemii

Ekonom / pandemie / bohatství
6. 7. 2021 - 7:00

Výzkum chování Američanů během pandemického jara 2020 ukázal, že výše příjmu hraje významnou roli v možnostech a ochotě dodržovat nezbytná pandemická opatření, včetně sociálního odstupu, nošení roušek nebo častějšího mytí rukou. Výsledky výzkumu pomohou připravit sociální a ekonomické strategie, které ulehčí situaci méně majetných během krizového období.

Ekonomové americké Johns Hopkins University hodnotili, jak souvisí výše příjmu s ochotou chránit se během rané fáze pandemie covid-19 ve Spojených státech. Ukázalo se, že sklon přistoupit na pandemická opatření, jako je udržování odstupu mezi lidmi a nošení roušky těsně souvisí s finanční situací.

Lidé, jejichž příjem činí kolem 230 tisíc dolarů ročně, přistupují k dodržování zmíněných opatření s pravděpodobností vyšší o 54 procent – v porovnání s lidmi, jejichž roční příjem se pohybuje kolem 13 tisíc dolarů.

Jak uvádí vedoucí tohoto výzkumu Nick Papageorge, pochopení těchto souvislostí je důležité pro zásadní politická rozhodnutí v době pandemie. Je nezbytné vědět, kdo bude ochoten dodržovat sociální odstup, kdo bude nosit roušky, a také jak dlouho. Toto chování následně ovlivňuje průběh pandemie a šíření nemoci. Na základě výsledků výzkumu bude možné dělat přesnější předpovědi dalšího průběhu pandemie a přijímat nezbytná rozhodnutí.

V rámci tohoto výzkumu se badatelé dotazovali tisícovky Američanů v Texasu, Kalifornii, na Floridě a v New Yorku. V dubnu 2020 jim kladli otázky ohledně jejich chování v souvislosti s nástupem pandemie. Zároveň zjišťovali jejich příjem, pohlaví, etnickou příslušnost, formu zaměstnání, kvalitu bydlení a další charakteristiky, které měly vztah k pandemii a pandemickým opatřením.

Výzkumníci zjistili, že po nástupu pandemie své chování kvůli většímu bezpečí změnili prakticky všichni. Bohatí lidé ale své chování měnili víc, s větší pravděpodobností dodržovali potřebný odstup mezi lidmi, a také častěji zvýšili frekvenci mytí rukou a zahájili nošení roušek. Zároveň se ukázalo, že pro bohatší je v USA mnohem snazší dodržovat pandemická opatření.

Lidé s vyššími příjmy častěji a snadněji přecházejí na home office. Právě možnost pracovat doma se ukazuje jako zásadní pro to, zda dotyčný člověk bude dodržovat sociální odstup. Podle Papageorgeho to je pochopitelné. Lidé, kteří mohou a jsou ochotni pracovat přes internet, si také v online prostředí vyřídí řadu záležitostí a nemusí se tak často stýkat s ostatními lidmi tváří v tvář.

Dalším významným faktorem je možnost dostat se ven v místě bydliště. Lidé, kteří bydlí v domě se zahradou, dodržují sociální dostupy mnohem ochotněji než lidé, kteří tuto možnost nemají. Z výsledků výzkumu rovněž vyplynulo, že lidé s nízkými příjmy během pandemie s větší pravděpodobností přicházejí o práci. Na základě těchto výsledků bude možné vypracovat strategie a opatření, která by měla zlepšit dodržování pandemických opatření, s důrazem na lidi s nižším příjmem.

Zdroj: Johns Hopkins University