Členství v EU s loňským výnosem 84 miliard | EkonTech.cz


Členství v EU s loňským výnosem 84 miliard

Ekonom / eu
26. 3. 2014 - 15:16

I když můžeme dlouze spekulovat nad tím, jak výhodný či nevýhodný byl vstup České republiky do Evropské unie, jedno je nepopiratelné, příjmy z pokladnice EU převyšují výdaje do ní.

Vysvědčení pro loňský rok

Odvedli jsme téměř 41,7 miliardy korun a přes 125,7 miliardy korun získali. I přes nezdařilé čerpání dotací jsme tak z unijní pokladny za loňský rok obdrželi 84 miliard korun. Tento výsledek je nejvyšší od vstupu do evropského společenství, například o 10 miliard korun vyšší než minulý rok.

A jaké jsou výsledky od počátku vstupu do EU?

Od vstupu do EU v květnu 2004 získala ČR z pokladny EU 676,2 miliardy korun. Do unijního rozpočtu za tu dobu přispěla 342,8 miliardy korun. Celkově tak ČR dosud získala z EU 333,4 miliardy korun

Nejvýnosnější fondy

Největší příjmy plynuly ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, tyto fondy navýšily národní rozpočet o 92,5 miliardy korun, což jsou tři čtvrtiny celkových příjmů České republiky z unijního rozpočtu. Nemalé příjmy zaznamenaly také zemědělské fondy, a to okolo 30 miliard korun.

Český fenomén – čerpání dotací

Přínos z dotační kasy by ale mohl být ještě štědřejší. Vysloužili jsme si ne příliš pozitivní prvenství, a to v nejhorším čerpání dotací v celé unii. V letošním roce hrozí, že nedokážeme vyčerpat až 22 miliard. Mezi nejrizikovější resorty patří bohužel životní prostředí a školství.

Konkrétní rizikové programy

Největší ztrátu lze očekávat v operačním programu Životní prostředí, kde hrozí, že nebude vyčerpáno kolem 13 miliard korun. Program má v kompetenci ministerstvo životního prostředí. Dalšímu operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace hrozí v tomto roce, že se nevyčerpá kolem 7,5 miliardy korun. Čerpání má na starosti ministerstvo školství. Díky tomuto programu v současnosti vzniká také šest obřích vědeckých center. V hledáčku je i operační program Podnikání a inovace s plánovanou ztrátou kolem 1,5 miliardy korun.

Operační program Životní prostředí

V rámci období 2014-2020 by měly být prioritou zejména hlavní strategické cíle České republiky. Znamená to, že nebude možné financovat například opravu místní komunikace, když tato oprava neumožní vytvoření nových pracovních míst. Mezi aktuální výzvy Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí České republiky vyhlásily výměnu těch nejstarších a životní prostředí nejvíce znečišťujících autobusů městské hromadné dopravy za ekologické autobusy na stlačený zemní plyn. Podporován tedy bude nákup autobusů městské hromadné dopravy s pohonem na CNG či výstavba plnících stanic CNG.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

OP VVV je víceletým tematickým programem v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Cílem OP VVV je zaměřit se na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání.

Příčina špatných výsledků z minulých let a plánování krizového scénáře

A co zapříčinilo tak nemilé výsledky v čerpání loňských finančních prostředků? Špatné finanční plánování či nefunkční kontrolní systém? Ano, a asi nejen to. Podle ministryně Jourové je jediným možným krokem tvorba krizových plánů napříč ministerstvy, která by měla eliminovat obávaný scénář. Doufejme tak, že v tomto roce dojde k maximálnímu čerpání unijních prostředků.