Co nás nejvíce láká do turistických destinací? Kulturní atrakce a gastronomie | EkonTech.cz


Co nás nejvíce láká do turistických destinací? Kulturní atrakce a gastronomie

Ekonom / turistika / konkurence
2. 5. 2019 - 10:57

Jednotlivé turistické destinace nabízejí různá lákadla, jimiž chtějí vyniknout nad ostatními podobnými místy a přivábit co nejvíce návštěvníků. V případě turistických metropolí Evropy se lidé rozhodují především podle nabízených kulturních památek a zajímavostí, zároveň s gastronomií dané oblasti.

V dnešním světě je turistika jednou z hlavních zálib, které se každoročně věnuje mnoho milionů lidí. Když turisté přijíždějí na místo své dovolené, tak mají určitá očekávání, která se pojí k určitým prvkům z celkové nabídky pro turisty na takovém místě. Mohou se zajímat o například o nakupování, svátky či festivaly, krajinu, vybavení pro turistiku, gastronomii nebo o kulturní atrakce a architekturu.

Tyto charakteristické rysy jednotlivých turistických destinací mají tu moc přilákat návštěvníky a zásadně přispívají k celkovému zážitku, jaký si turisté z konkrétního místa odnesou. Není divu, že právě takové věci podstatně rozhodují o úspěchu či neúspěchu v turistickém byznysu a mají nemalý vliv na ekonomiku dané oblasti, zvláště pokud tato ekonomika do značné míry spoléhá právě na turistiku.

Jednotlivé turistické destinace podobného ražení si mezi sebou konkurují o turisty. Charakteristické rysy takových míst proto mohou podstatně přispět k vybudování atraktivního obrazu destinace a k udržení jejího místa na trhu s cestovním ruchem. Pokud je určitá destinace něčím výjimečná či proslulá, tak o ní lidé často přemýšlejí jako o jedné z možností pro výlet či dovolenou.

Sara Vinyals Mirabent ze španělské Universitat Pompeu Fabra – Barcelona prostudovala tucet nejvíce populárních městských turistických destinací v Evropě. Šlo o Londýn, Paříž, Istanbul, Barcelonu, Amsterdam, Milán, Řím, Vídeň, Prahu, Mnichov, Madrid a Frankfurt. Zaměřila se přitom na to, jak tato evropská města využívají své charakteristické a unikátní rysy při konkurenci s ostatními podobnými destinacemi v Evropě. Zajímalo ji i to, jaké charakteristiky turistických destinací jsou pro jejich návštěvníky klíčové.

Výsledky výzkumu Mirabentové ukazují, že na tomto specifickém trhu, který stojí na cestovním ruchu, produktech pro turisty a suvenýrech všeho druhu, jsou pro přilákání turistů kriticky významné dva rysy: kulturní atrakce a gastronomie. Výzkum rovněž odhalil, že jednotlivé turisticky významné metropole si toho jsou vědomy a věnují těmto dvěma charakteristikám v průměru více než 40 procent obsahu svých webových stránek. Pokud jde o soupeření těchto nejpopulárnějších evropských měst pro turisty, tak podle Mirabentové se navzájem snaží odlišit především svojí historií, nabízeným ubytováním a možnosti pro oddechové aktivity.

Zdroj: Universitat Pompeu Fabra – Barcelona