ČR – znovuzrozená lázeňská velmoc | EkonTech.cz


ČR – znovuzrozená lázeňská velmoc

Ekonom
9. 6. 2013 - 14:36

Do českých lázní se jezdili léčit F. Kafka i T. G. Masaryk. Na konci 19. století dosáhly české lázně takového věhlasu, že se o nich hovořilo jako o salonech Evropy. Jak je tomu dnes?

lazne

Historie českého lázeňství sahá až do počátku 15. století, kdy si lidé uvědomili a začali využívat léčivé účinky minerálních pramenů, jež vyvěrají na řadě míst v České republice, především v  pohraničních oblastech. Kolem těchto pramenů vznikala malebná lázeňská města s kolonádami, kam za odpočinkem a léčením jezdila v historii i taková významná klientela jako car Petr Veliký, Albrecht z Valdštejna či anglický král Eduard VII. Největší rozmach zažilo české lázeňství koncem 18. století, kdy se s vědeckým a technickým pokrokem a rozvojem komunikace začala zastřešovat vřídla a dbalo se na udržování kvality minerálních pramenů. České a moravské lázně v minulosti navštěvovali i velikáni evropské kultury, například Goethe, Schiller, Chopin, Beethoven, Wagner a jiní.

Problémy

Přesah má lázeňství i do dnešní doby. Za socialismu se do lázní jezdilo na ozdravné pobyty plně hrazené státem. Pro mnoho lidí to byla každoroční dovolená zdarma. Stačilo přinést svému doktorovi „švestičky z vlastní zahrádky“ a ten je do lázní poslal. Ne nadarmo vznikala v lázeňských městech také divadla, kina či noční kluby. Velký propad zažilo lázeňství po revoluci v 90. letech a v prvním desetiletí nového tisíciletí. Za prvé měli lidé po dlouhé době opět možnost vyjíždět za hranice, a proto ti, kdo mohli, šanci využili. Za druhé zdravotní pojišťovny přestali posílat do lázní každého, kdo si o pobyt zažádal, zpřísnila se pravidla pro hodnocení potřeby lázeňských procedur a navíc pod vidinou snížení nákladů si pobyt začali hradit částečně i pacienti, tzv. příspěvkový lázeňský pobyt. Na druhou stranu se pobyty v lázních zpřístupnili široké veřejnosti.

Statistika

Statistické údaje z posledních let ale ukazují opětovné zlepšení návštěvnosti lázní v ČR. V roce 2000 pobylo v lázních 437 308 osob, z toho přes 176 tisíc byli nerezidenti, tedy cizinci. V roce 2011 bylo návštěvníků již 711 608 a z toho cca polovina cizinců. Agentura pro rozvoj turismu CzechTourism na propagaci dlouholeté tradice lázeňství v zahraničí soustředí nemalé finanční zdroje, zřejmě se ale úsilí nemíjí účinkem.

Wellness je řešením

S nastupujícím trendem zdravého životního stylu se zdvihá vlna wellness center. Pod pojmem wellness (z anglického překladu celkové zdraví) se dnes skrývá řada forem od saun a masáží až po nutriční poradce a fitness centra. Wellness je tedy cokoliv, co člověku dělá dobře a zbavuje ho stresu. Lidé jsou čím dál tím více informováni o tom, co jejich tělu prospívá, a co škodí. Wellness na rozdíl od lázeňské léčby nepotřebuje přímo medicínsky zdůvodnitelné efekty nejrůznějších procedur, proto se lázně ale i hotely v ČR tohoto trendu chytly a rozšiřují svou nabídku o wellness aktivity, pobyty, zóny, balíčky atd. Do lázní tak mohou jet i zdraví lidé načerpat síly a lázně se opět stávají vyhledávaným místem dovolených.

Nutno podotknout, že minulý režim lázeňská města hojně využíval, ale do jejich oprav a rozvoje téměř nic neinvestoval. Proto je dnes spousta lázeňských domů v dezolátním stavu, jejich velkou nadějí jsou evropské dotace.

Zdroj: http://www.lecebne-lazne.cz/cs