Den auditora v PwC: Kdo se neptá, je buď génius, nebo pohroma | EkonTech.cz


Den auditora v PwC: Kdo se neptá, je buď génius, nebo pohroma

Ekonom / audit / pwc
27. 2. 2016 - 10:38

Při představě práce auditora se mnohým vybaví hora papírů, nezáživné kontrolování čísel a nepravidelná a někdy i neúnosná pracovní doba. Je to opravdu tak? Jak vypadá typický den nováčka v auditu?

Jak vypadá jeden z prvních dnů nového asistenta auditora, popsal Lukáš Sokol, student VŠE v Praze a aktuálně stážista v oddělení auditu společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

8.00 Po prvním měsíci intenzivních školení přijíždím ke svému prvnímu klientovi, Kakao, a.s., a seznamuji se s kontaktními osobami pro audit. Pan Bos (finanční ředitel), paní Účetníčková (hlavní účetní), pan Kontrola (hlavní kontrolor)… To je jmen – abych si to začal zapisovat.

8.30 Dostáváme kávu na přivítání a klient nás doprovází do zasedací místnosti, kde budeme pracovat celý týden. Následuje úvodní porada s naším týmem, kterou vede senior manažer zakázky. Seznamuji se s novými kolegy a dozvídám se, jaké oblasti budu auditovat. Peněžní prostředky, pohledávky a vlastní kapitál? Uf, to bude makačka!

9.30 Tak jdeme na to! (hm, ale vlastně na co?) Jo, aha – schůzky a porozumění klientovu byznysu. Pan Bos s paní Účetníčkovou nám vysvětlují, jací jsou jejich hlavní odběratelé, u kterých bank mají zřízeny účty a kolik se v auditovaném účetním období vyplatilo na dividendách. Účetnictví sestavují jak podle českých účetních standardů, tak také v IFRS (mezinárodní standardy účetního výkaznictví), a to kvůli své mateřské společnosti, která je kotována na burze cenných papírů v Praze. Ještě, že je tady se mnou seniorní kolega. Občas se v těch informacích trochu ztrácím.

11.30 Oběd! Konečně. Dostali jsme doporučení od pana Bose na výbornou mexickou restauraci, která je nedaleko kanceláře. Fajitas nebo tacos? Dnes asi fajitas. Hodina klidu se hodila a hurá na odpolední práci.

12.30 Tak už nám dorazila zpracovaná hlavní kniha. Nejdůležitější soubor pro začátek celé auditní práce, který je k dispozici v excelu. Goodwill, majetek, oprávky, zboží – kde jsou ty moje pohledávky?! Jo vlastně, účet 311.

13.00 Porovnávám letošní hodnoty pohledávek s loňskými čísly. K tomu mi pomůže fluktuační analýza, kterou dělám rovněž v excelu. Pro doplnění informací se jdu zeptat paní Účetníčkové, co stojí za tak velkým nárůstem hodnoty účtu 311. Dozvídám se, že společnost Kakao, a.s. se svým hlavním výrobkem (samozřejmě kakao) expandovala do zahraničí, zejména na asijské trhy, a byla nucena zvýšit dobu splatnosti svých faktur. Na asijských trzích je totiž obvyklá delší splatnost faktur než v České republice. Zrovna si vyžádám i podrobné složení tohoto účtu, abychom s kolegou mohli vybrat vzorek pro detailní testování.

14.30 Pro samotný výběr používáme nestatistickou metodu, konkrétně se jedná o Target Testing (cílené testování). Vybíráme tudíž faktury s částkou, která je vyšší než námi stanovená hodnota. Nakonec se dostaneme na 9 faktur, které bude potřeba otestovat detailně. Je to efektivnější než statistická metoda, jelikož dle ní bychom museli testovat 15 faktur. Efektivita je až na prvním místě, a proto posílám paní Účetníčkové vybraný vzorek devíti faktur a prosím ji o nachystání potřebných podkladů (například samotná faktura ve fyzické či elektronické podobě, objednávka, výdejka ze skladu atd.).

16.00 Paní Účetníčková je pohotová a za několik desítek minut mi zasílá první várku připravených podkladů. Vše je logicky uspořádáno dle čísla faktury a testování tak může začít!

16.20 Faktura z našeho samplu (vybraného vzorku faktur) vs. objednávka – OK. Faktura vs. výdejka ze skladu – OK. Už mi z toho zase kručí v břiše. Akorát přichází paní recepční s odpoledními sušenkami – měla to ale pěkně načasované!

16.25 Sušenky jsou fajn, ale raději jdu zpátky na testování, ať to dnes ještě stihnu. Paní Účetníčková mi zrovna posílá zbylou část vzorku. Faktura vs. objednávka – OK. Faktura vs. výdejka ze skladu – OK. Ten čas ale rychle letí.

18.00 Paráda! Testování pohledávek jsem stihl! To pro dnešek stačí, zítra mě čekají ještě další oblasti pohledávek, peněžní prostředky a vlastní kapitál. U peněžních prostředků půjde hlavně o potvrzení zůstatků s bankami a v případě vlastního kapitálu například testování hodnoty vyplacených dividend. Na to je potřeba načerpat čerstvé síly.

Poznámka redakce: Název společnosti i jména zaměstnanců jsou z důvodu respektování etického kodexu auditorů smyšlená.

Díky Luky za vyčerpávající popis tvého dne. Napočítala jsem 9 hodin práce. Je takové pracovní nasazení opravdu celoroční?

To určitě ne, jedná se o typický den asistenta v únoru – čili v době sezóny. Přes léto je jak pracovní doba, tak také počet zakázek nižší. Je to z toho důvodu, že většina firem má své hospodářské roky shodné s kalendářním. Proto je přes léto pracovní doba pouze cca 7 hodin a člověk má přeci jen více volného času, aby si mohl užít hezké letní počasí. PwC se navíc snaží vycházet svým zaměstnancům vstříc a umožňuje jim vzít si i několikatýdenní pracovní volno – samozřejmě pokud tam již nemají naplánovanou práci. Nechá se tedy i vyrazit na cestu třeba na Bali, Srí Lanku a podobně.

To zní lákavě. Jaké byly tvé první dojmy z práce asistenta auditora?

Abych řekl pravdu, dodržuje se stále rčení „Learning by Doing“. Proto je potřeba být proaktivní a ptát se. Jak se tady s úsměvem traduje – tichý nováček je buď génius, nebo pohroma. A většinou je to ta druhá varianta. Naštěstí jsem měl, a stále mám, kolem sebe spoustu kolegů, kteří jsou ochotní mi poradit a vysvětlit souvislosti. Člověk se tak stále učí novým věcem a růst, jak osobní, tak také profesní, je velmi dynamický.

Probíhá ještě nábor absolventů do auditu?

Právě probíhají první výběrová řízení na pozice asistentů auditora, proto je nyní výborná příležitost se přihlásit. Nováčci by se k nám měli připojit na začátku září. Toto načasování je z toho důvodu, aby měli čas si v klidu dokončit studium a užili si poslední „velké“ prázdniny.

Co bys doporučil potenciálním uchazečům?

Nebát se. Většina lidí své CV nepošle, protože nemá dostatek sebevědomí to zkusit. Říkají si, že nejsou dostatečně dobří a že výběrové řízení stejně nezvládnou, tak proč to zkoušet. To je ovšem často zásadní omyl. Kdo nezkusí, neví, na čem je. Navíc drtivá většina z nich je na tom lépe, než si myslí. Také bych určitě zájemcům doporučil nenechávat výběr až na poslední ročník studia. Mně samotnému se velmi osvědčila role interna a každému bych ji doporučoval. Člověk si práci v auditu vyzkouší a pak už ví, do čeho jde.  PwC je celosvětová společnost a angličtina je zde důležitou součástí každodenní práce, proto je potřeba ji ovládat na určité úrovni. A hlavně musí mít uchazeč zdravý selský rozum, bez toho by to nešlo.

Statutární audit je systematický proces ověřování účetní závěrky nezávislou a odborně vzdělanou osobou, která tím dodává uživatelům účetních informací určitou garanci, že předkládaná účetní závěrka neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost. 

Láká tě audit? Chceš vědět víc? Je to na tobě!