„Dnes bych mnohem více využíval možnosti bavit se s moudrými lidmi, jichž jsou univerzity plné,“ říká finanční ředitel České pojišťovny | EkonTech.cz


„Dnes bych mnohem více využíval možnosti bavit se s moudrými lidmi, jichž jsou univerzity plné,“ říká finanční ředitel České pojišťovny

Ekonom / Česká Pojišťovna
15. 11. 2017 - 11:17

Petr Bohumský má na starosti finance a provoz největší české pojišťovny. V rozhovoru se dočtete, jaké trendy aktuálně hýbou pojistným trhem nebo zda začít s praxí již za studia.

Co jste vystudoval a jak se vyvíjela Vaše profesní dráha?

Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze, obor Matematika, specializace na finance a pojistnou matematiku. MBA na Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh, a Advance Healthcare Management Institute.

Po studiích jsem začínal jako pojistný matematik v České pojišťovně ZDRAVÍ a potom přecházel na různé pozice v České pojišťovně, PPF a Generali PPF Holdingu (nyní Generali CEE Holding). Od r. 2013 zastávám roli místopředsedy představenstva České pojišťovny a pojišťovny Generali a jsem primárně zodpovědný za finance a provoz.

Které vědomosti získané studiem považujete za nezbytné? Na co z univerzitní látky jste už mohl naopak zapomenout?

Když věřím přísloví „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“, byly všechny informace nějakým způsobem užitečné. Často si ani člověk neuvědomuje, že automaticky používá základy vybudované studiem. Podle dnešního úhlu pohledu bych zřejmě svými studijními léty procházel jiným způsobem a místo pouhého nasávání informací z přednášek a knížek bych mnohem více využíval možnosti bavit se s moudrými lidmi, jichž jsou univerzity plné, a učil se co nejvíce přímo od nich.

Na co podle Vašeho názoru škola nikoho nepřipraví?

Je toho jistě hodně a je to dobře, aby pak na sobě člověk mohl pořád pracovat. Když jsem začínal svou profesní dráhu, byl jsem přesvědčený, že znalosti jsou důležitější než zkušenosti. Když jsem dnes starší, logicky to vidím naopak. Vážně obdivuji mladé kolegy za jejich rychlost a vědomosti, a jsem vždycky rád, když občas uznají, že by si i ode mě mohli vzít něco k srdci.

V čem jsou podle vás hlavní bariéry rozvoje českého pojistného trhu?

Bariér existuje celá řada, ale naštěstí žádná tak závažná, že bychom si s ní neuměli poradit. Například v oblasti životního pojištění dlouhodobě klesá počet nově uzavíraných smluv, což vzniklo zejména ekonomickým prostředím nízkých úroků a poklesem poptávky využívat životní pojištění jako spoření. Neprospívají ani změny legislativy, které klientům pojistky prodražují nebo mění dlouhodobá nastavení daňových výhod. V neživotním pojištění jsou to přírodní kalamity a neudržitelně nízké ceny pojištění motorových vozidel. Dalším negativním faktorem je nedostatečná finanční gramotnost. Řada občanů pojištění, jakožto dlouhodobý nástroj ochrany před riziky, stále podceňuje.

Jaké trendy naopak hýbou pojistným trhem v České republice?

Kromě výše již zmíněných trendů v produktové oblasti se pojišťovny stále musí zdokonalovat v oblasti obsluhy klientů. Všeobecným a dobře známým hybatelem událostí je vývoj nových technologií a pokrok. Ten nás nutí neustále zdokonalovat procesy digitalizace, sběru a zpracování dat. Před pár lety jsme uvedli v život program Paperless, díky němuž cílíme na zefektivnění rozvoje všech bezpapírových a on-line služeb pro naše klienty. Zahrnuje celou škálu činností a projektů, které zavádějí anebo vylepšují moderní komunikační technologie a zvyšují tak spokojenost našich klientů.

Jaký je podle Vašeho názoru nejvýznamnější trend, který bude určovat vývoj pojišťovnictví v blízké budoucnosti?

Znovu jsme u moderních technologických nástrojů a jejich pozitivního přínosu. V posledních dnech k nám ze zahraničí přichází nový trend v pojištění motorových vozidel. Zavádí se pojistné produkty, které, velmi zjednodušeně řečeno, určí cenu pojištění podle řidičských schopností a dovedností klienta. Naše pojišťovna už nějaký čas testuje telematická zařízení, která se montují do automobilů a jsou napojena na GPS. Ve svém osobním voze jedno takové zařízení mám nainstalované a zkušenost s ním je zatím pozitivní. Jednou jsem už bohužel musel využít i přímé volání na asistenční službu. Osobně se těším také na autonomní automobily, které by mohly ještě zlepšit ochranu proti kolizím. Lidé rovněž často sdílí výstupy svých fitness aktivit ze své tzv. nositelné elektroniky a i ty se dnes dají využít k individualizované nabídce pojištění života a zdraví.

Česká republika je trhem, který je velmi citlivý na cenu, především u neživotního pojištění. Například u povinného ručení došlo kvůli internetovým srovnávačům k výraznému poklesu ceny v minulých letech. Je tento pokles pro pojišťovny udržitelný?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je často diskutované téma.  V roce 2014 jsme zaznamenali plošné zdražení povinného ručení o 10 až 30 % v důsledku legislativních úprav, které správně zvyšují nároky na odškodnění, ale také například nařizují pojišťovnám nabízejícím povinné ručení přispívat na provoz záchranných služeb. V loňském roce se na trhu začalo výrazněji pracovat s diferenciací a individuálně vyměřovat sazby podle škodní historie klienta – zvýhodňovat zodpovědné klienty a naopak zdražit rizikové řidiče. Tlak na co nejnižší cenu je z mého pohledu dlouhodobě neudržitelný a lze očekávat stoupající tendenci cen. Je nutné si uvědomit, že nejlevnější sazba nemusí pokrýt celou výši způsobené škody na majetku či zdraví. Nízké sazby třeba nezahrnují kvalitní asistenční služby, neumí zaručit rychlé vyřízení škody a v konečném důsledku tak nejsou pro klienta vůbec výhodné, dojde-li ke škodní události.

V současné době vykonáváte funkci provozního a finančního ředitele největší české pojišťovny. Jaké byly vaše začátky v pojišťovnictví?

Kariéru v pojišťovnictví jsem začínal v 90. letech. Z dnešního pohledu, kdy doba významně pokročila, to bylo nesrovnatelné. Tehdy jsme ještě fungovali bez absolutní moci mobilů a emailů, namísto nich jsme ještě používali fax, propisku a první PCéčka. Pojišťovací agent chodil po klientech s velkou taškou plnou formulářů, které se propisovaly přes kopírák. Všechno bylo pomalejší, přesto funkční. Co se týče obsahu, i zde je patrný významný posun od tehdejších jednoduchých výpočetních nástrojů k dnešním sofistikovaným modelům, provázanosti různých odborností a komplexitě řešení problémů. Měl jsem, myslím, štěstí, že můj obor pojistná matematika je úzce provázaný s veškerou činností v pojišťovnictví, a tak jsem si mohl vyzkoušet různé role a vytvořit si lepší celkový obrázek o fungování pojišťovny.

Co vás na pojišťovnictví nejvíc baví?

Pojišťovnictví je pro mě celkově zajímavý a užitečný obor, a tak mě to nikdy nezlákalo jinam. V současné roli je to však také práce na rozvoji lidí. Jak řekl Steve Jobs: „Nedává smysl najímat chytré lidi a pak jim říkat, co mají dělat. Najímáme chytré lidi, aby nám oni říkali, co máme dělat.“ A to přesně vystihuje personální politiku v České pojišťovně.

Daří se Vaší firmě oslovovat mladé zájemce a udržet si je?

Česká pojišťovna má dlouhodobou historii v zaměstnávání studentů a nadále v ní pokračuje. Rovněž pečlivě sledujeme aktuální trendy a přizpůsobujeme jim svou nabídku. Díky flexibilní pracovní době, individuálnímu přístupu a možnosti práce z domova jsme pro studenty vhodným zaměstnavatelem. Mezi další výhody bych zařadil např. i podporu v následném studiu, možnost mentoringu, zahraniční stáže, výměnné pobyty v rámci silné nadnárodní skupiny, Skupiny Generali, která je na území střední a východní Evropy jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů pojištění v regionu a má zastoupení ve více než 60 zemích světa.

Myslíte si, že je vhodné začít s praxí u pojišťovny už za studia? Jaké možnosti a programy studentům a absolventům nabízíte?

Studentům vysokých škol nabízíme propracovaný systém odborných stáží v různých atraktivních oblastech společnosti. Česká pojišťovna, jakožto největší pojišťovna na trhu a držitelka ceny Sodexo Zaměstnavatel regionu do 5.000 zaměstnanců za rok 2016, společnost se 190letou historií, má rozhodně co nabídnout. Přijďte a přesvědčte se sami třeba na dalším veletrhu práce nebo na Dni otevřených dveří.

 

Pro více informací se podívejte na www.ceskapojistovna.jobs.cz