DPP chystá obří zdražování | EkonTech.cz


DPP chystá obří zdražování

Ekonom
30. 5. 2013 - 19:59

Pražský dopravní podnik hledá peníze, a ne jen nějaké drobné. K zastavení obřího zadlužení společnosti je potřeba ušetřit miliardy. Chystá se proto přímo skokové zdražení předplatných kupónů a redukce systému slev, takže v prvé řadě budou trestáni pravidelní zákazníci.

Hříchy minulosti dusí současnostKdyž se tato, nejdříve tajná zpráva, objevila na veřejnosti, přiběhli představitelné města s povídačkou o tom, že nic není tak horké, a že budou nejprve hledat úspory uvnitř podniku. "Zdražení je možné až poté, co budeme vědět, že nejsme schopni uspořit na provozu firmy," míní například primátor. Bohužel, dopravní podnik ničí hlavně nevýhodné smlouvy z minulosti. Zvláště nákup nových tramvají typu „Porsche“ byl jedna velká katastrofa. Tato vozidla jsou poruchová, nemohou vjet na části pražských tratí a díky špatnému řešení podvozku ničí koleje v takové míře, že kdyby mohla, tak stará tramvaj typu T3 kroutí hlavou nad svou mladší příbuznou.

Jaké je současné hospodaření?

Dopravní podnik každoročně naříká, že dostává od města málo peněz. Například loni obdržel dotaci 10,6 miliard korun, náklady podniku byly více než 14 miliard. A teď zajímavá položka, výnosy z jízdného byly 3,86 miliard. Na pohed to vypadá poměrně vyrovnaně, avšak hospodaření společnosti tíží nevýhodné a nevypověditelné smlouvy z minulosti. A jak bývá v Čechách zvykem, nebude nikdy nikdo za tyto kontrakty pohnán k odpovědnosti. Vlastně ano, zaplatíme to my všichni na daních a na jízdném.

Dva vyhublí rybáři

Nesmíme zapomínat na další fakt. Peníze DPP na provoz poskytuje hlavní město Praha, které je zadlužené až na půdu. Hlavně megatunel všech tunelů – komplex Blanka a také prodloužení metra trasy „A“ do Motola naprosto devastuje městskou pokladnu. Vypadá to, jako by si dva vyhublí a hladoví rybáři vzájemně předávali jednu malou rybku. Musí začít šetřit.

Kupóny nezdražovaly od roku 2008

Předplatné v Pražské integrované dopravě je na stejné cenové úrovni od roku 2008, zdražení je tedy celkem na místě a pochopitelné. Navíc oproti jiným městům v České republice je poměrně nízké. Prahu trumfne Plzeň i Liberec. Nebo když zabloudíme do blízkého zahraničí: · Budapešť: 219 860 HUF = 19.350 Kč · Bratislava: 260 € = 6.760 Kč · Varšava: 4x 474 PLN = 11.755 Kč · Vídeň: 365 € = 9.490 Kč · Londýn: 1.216 £ = 36.480 Kč. Jedná se o ceny ročních jízdenek na MHD. V Praze je cena ročního kupónu 4750 Kč. Nešťastné je připravované skokové zdražení, které může způsobit přeliv některých cestujících do aut a tím zahuštění pražských silnic.

Zaniknou slevy?

Šáhnout se má i na slevy v jízdném. To znamená, že postiženou částí spektra cestujících budou žáci a studenti a na druhé straně důchodci. Ti posledně jmenovaní jezdí Prahou dokonce zadarmo. Je otázka zda takovou formu sociální pomoci rušit. Spíše by se měla poskytovat více cíleně a ne paušálně.

Odlákání pozornosti

Na konec jedna perlička. Objevil se super pokus, jak odlákat veřejnost i novináře od problému zdražování jízdného. Dopravní podnik přišel s návrhem, že by poslední vagón metra sloužil pouze pro nezadané cestující s tím, že tak budou mít více příležitosti najít si sobě odpovídající protějšek. Je vidět, že má DPP i přes obludné zadlužení čas na takovéto hlouposti.