DREAM TEAM virtuální výstava | EkonTech.cz


DREAM TEAM virtuální výstava

Akce / ujep / virtuální výstava
7. 5. 2020 - 8:23
Datum akce: 
29. 4. 2020 - 7:00 - 27. 5. 2020 - 20:00

Ani v nelehké době není třeba zanevřít na umění - to dokazuje virtuální výstava absolventů a absolventek Fakulty umění a designu (FUD) Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Výstava absolventských prací FUD UJEP byla původně koncipována jako obvyklá výstava v galerijním prostoru Armaturka v Ústí nad Labem. Během příprav výstavy se však okolnosti ve společnosti v důsledku světové epidemie dramaticky změnily. Galerie byly uzavřeny, hromadné a kulturní akce byly do odvolání zrušeny.

Vzhledem k současné situaci se děkan fakulty doc. Mgr. A. Pavel Mrkus a kurátoři výstavy Mgr. Anna Vartecká, Ph.D a PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D společně rozhodli, že se výstava DREAM TEAM uskuteční v plánovaném termínu, ovšem v online podobě v prostoru virtuální Armaturky.

Díky tomuto progresivnímu formátu bylo možné výstavu rozšířit o větší počet vystavovaných exponátů a v neposlední řadě vyzkoušet nové alternativní formy výstavní prezentace.

Expozice je rozdělena na dva prostory virtuální Armaturky, které představují samostatné sekce. Jedna je věnována volnému umění (kurátorka Anna Vartecká) a druhá designu (kurátor Jaroslav Polanecký). Autoři expozice jsou si vědomi skutečnosti, že mezi sférami umění a designu je velmi rozvolněná hranice s četnými přeshraničními výboji a přesahy, které vědomě nebo intuitivně ignorují rozdělení na obory tvůrčí činnosti a specifická vymezení vysokoškolských kateder a ateliérů. Zároveň je třeba respektovat široké spektrum kreativní tvorby, jejímiž pomyslnými výspami jsou volné vizuální umění stejně jako grafický a produktový design.

Výstavu najdete TADY!

Zdroj: tisková zpráva DREAM TEAM-FUD, UJEP