Důležitost znalosti cizích jazyků a zahraničních zkušeností u absolventů | EkonTech.cz


Důležitost znalosti cizích jazyků a zahraničních zkušeností u absolventů

Názor / Cestování / kariéra
16. 4. 2014 - 10:18

Studovat cizí jazyk a pohybovat se v mezinárodním prostředí? V dnešní době samozřejmost. Není absolvent jako absolvent, ti, kteří se ve svém životopisu mohou prezentovat zahraniční zkušeností, ať už se jedná o studijní či pracovní pobyt, dostanou u zaměstnavatelů a personalistů velké plus.

Anglický jazyk? V dnešní době samozřejmost. Ale pokud se kromě plynulé znalosti angličtiny můžete pochlubit i znalostí dalších světových jazyků, můžete si přičíst další body a Vaše šance na pohovor a zaměstnání Vašich snů rostou.

Pokud studujete libovolnou vysokou školu, cizím jazykům se jako student nevyhnete, i když je pravda, že ne všechny univerzity studiu jazyků dávají patřičný prostor. Z mé zkušenosti ze studia na VŠE si dovolím tvrdit, že úroveň výuky jazyků není na špatné úrovni, ale teprve výjezdem do zahraničí získáte tu správnou jazykovou výbavu – zejména relevantní slovní zásobu pro pracovní život a profesionální komunikaci se zahraničními kolegy.

V dnešním globalizovaném světě je kladen důraz na znalost ne jednoho, ale rovnou několika jazyků. A pro Vás, jako pro studenty, může být jejich znalost jednou z konkurenčních výhod na trhu práce. Český a vůbec celý evropský trh práce se už neomezuje pouze na domácí pracovníky, ale s rostoucí globalizací a hlavně s poslední ekonomickou krizí, která zasáhla nejvíce Evropu, se značně rozmohla i pracovní migrace. V České republice se o práci ucházejí stovky zájemců nejen z Evropy, ale například i z Asie, což je vidět v jejich rostoucím počtu ve významných podnicích, ve službách i v průmyslu. A tito zaměstnanci zdaleka nejsou pouze ostřílení profesionálové, ale mnozí z nich jsou čerství absolventi prestižních evropských, ale i světových univerzit.

Jak však v takovéto konkurenci obstát? Jít štěstí a úspěchu na trhu práce naproti a již během studií myslet na budoucnost. Kvalitním zvládnutím jednoho světového jazyka si otevřete dveře do malých a středních firem, s více jazyky pak i do velkých mezinárodních firem.

Relevantní zahraniční zkušenost Vám též poskytne konkurenční výhodu před ostatními zájemci o Vaši vysněnou pracovní pozici. Do zahraničí však nejezděte kvůli životopisu – tato zkušenost je totiž fantastickým krokem i z mnoha jiných důvodů. Pobytem v zahraničí si značně rozšíříte své obzory, je naivní si myslet, že z pohodlí České republiky a domova poznáte celý svět a mentalitu lidí z odlišných kultur. Vyjet do zahraničí není pouze zábava, ale dávka samostatnosti, zodpovědnosti a cizího prostředí Vás do budoucna pouze posílí a obohatí. Chápání souvislostí, široký ekonomický, kulturní i politický přehled, jazykové znalosti a přátele z celého světa je jen malý výčet toho, co Vám dlouhodobý výjezd do zahraničí nabídne. Během studia jsem vycestoval v rámci programu Erasmus na Wirtschaftsuniversität Wien, a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že pokročilá znalost cizího jazyka je nezbytná pro úspěšné zvládnutí studovaných předmětů - abyste si z daných předmětů něco odnesli a následně tyto poznatky mohli využít v praxi, je nutné již při odjezdu být na pokročilé úrovni.

Obzvláště pokud studujete jazyky, mezinárodní obchod, či politologii, pobyt v zahraničí měl být samozřejmostí, může se stát odrazovým můstkem ve Vašem studiu a i v následné kariéře. Mnozí z nás si na zahraničním pobytu či stáži uvědomí i to, jak dobře se v naší zemi žije, že je Česká republika v porovnání s mnoha státy vlastně poměrně liberální a svobodná země. Jiní si na pobytu v zahraničí třeba najdou životního partnera, kamarády na celý život, ostatní možná zjistí, jak velké a zároveň zajímavé jsou odlišnosti mezi jednotlivými národy, a že i přesto jsou spolu všichni schopni vycházet (ať už při týmové práci ve škole, nebo při úklidu kuchyně). Bonusem pak už bývají nové kulinářské zkušenosti, zážitky z cestování, trénink tolerance, kosmopolitní vnímání světa a celoživotní přátelství.

Pobytem v zahraničí objevíte nejen možnosti dnešního světa, ale hlavně sebe sama, neboť to je nenahraditelnou zkušeností do budoucího profesního i osobního života.Autor: Pavel Miffer