Education at a Glance 2013 aneb jak si vede české školství | EkonTech.cz


Education at a Glance 2013 aneb jak si vede české školství

Ekonom / české školství
17. 7. 2013 - 19:32

Organizace pro ekonomickou spolupráci (OECD) vydala publikaci Education at a Glance 2013, ve které porovnává vzdělávací systémy členských zemí. Kromě porovnávání také zveřejňuje profily jednotlivých zemí. Jak vedla Česká republika?

Obecný popis publikace

„Letos je publikace zaměřena na finanční investice do vzdělání, podíl a změny platů učitelů napříč celým vzdělávacím systémem, na přístup ke vzdělávání, a také na ekonomická fakta vzdělávání a možný vstup absolventů na trh práce,“ uvedl 1. náměstek ministra školství Jiří Nantl.

Zaostřeno na rok 2010/2011

Uvedené údaje v publikaci Education at a Glance 2013 ohledně poprvé zapsaných studentů, absolventů a platů učitelů se týkají školního roku 2010/11. Za tento školní rok jsou i údaje o podílu populace na jednotlivých stupních vzdělání nebo o počtu žáků na učitele a počtu vyučovacích hodin během roku. Za rok 2010 jsou uvedeny finanční údaje vycházející z jednotlivých indikátorů, za rok 2011 míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti a vzdělanost obyvatel.

Vysoký podíl vzdělanosti

Pozitivními výstupy publikace jsou například skutečnosti, že Česká republika zaujímá první místo v podílu obyvatel ve věku 26 až 64 let s alespoň vyšším sekundárním vzděláním ve výši 92 % oproti průměru OECD, který činí 75 %.

Zvyšující se výdaje na vzdělávání

„Zajímavostí je, že výdaje na žáka a studenta v téměř všech zemích rostou s rostoucí úrovní vzdělávání a podíl výdajů na terciární vzdělávání je v České republice dokonce 1,7 násobek výdajů primárního vzdělávání, což je nejvíce v zemích OECD,“ dodává vrchní ředitelka Sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí MŠMT Michaela Kleňhová.

Stárnutí učitelské populace

Publikace Education at a Glance 2013 se dále zabývá genderovými rozdíly v různých úrovních dosaženého vzdělání, ale také stárnutím učitelské populace. Česká republika je dokonce jednou z deseti zemí OECD, ve kterých je ve vyšším sekundárním vzdělávání podíl učitelů ve věku nad 50 let přes 40 %.

Další zajímavé informace k publikaci najdete na webových stránkách organizace http://www.oecd.org/edu/eag.htm.