ESG investování - pouhý idealismus, nebo opodstatnitelná investiční strategie? | EkonTech.cz


ESG investování - pouhý idealismus, nebo opodstatnitelná investiční strategie?

Ekonom
2. 3. 2021 - 13:59

V poslední době došlo k velkému rozmachu takzvaného ESG investování. ESG je zkratkou pro „environmental, social and governance” a hodnotí chování společností vůči životnímu prostředí, svým zaměstnancům, zákazníkům a dalším aspektům udržitelnosti jejich operací.

ESG investování je založené na investicích do společností, které jsou nejen perspektivní, ale i prospěšné pro životní prostředí a společnost. Investoři se tak snaží využít svůj kapitál nejen pro zhodnocení, ale také aby podpořili rozvoj udržitelnosti a sociální odpovědnosti, a dosáhli tak pozitivních změn ve společnosti. Dokáže však tato strategie kromě podporování ideálů také generovat zajímavé výnosy?

Přestože by se zprvu mohlo zdát, že by chování přátelské k životnímu prostředí společnostem přinášelo spíše výdaje než výhody, není tomu tak. Kromě státní podpory totiž tyto společnosti těží z měnících se spotřebitelských preferencí.

Čím dál větší část spotřebitelů se zajímá o to, jak se společnosti, jejichž produkty si kupují, chovají k životnímu prostředí. Zajímá je například jak ekologicky šetrné jsou její produkty či zda společnost při jejich výrobě využívala zdroje udržitelné energie.  Počet zákazníků, pro které je toto kritérium dokonce důležitější než cena či kvalita produktu se stále zvyšuje. Takoví zákaznící tedy nemají problém s tím si koupit dražší produkt srovnatelné kvality, pokud je například vyroben z šetrnějších materiálů. Tím získávají společnosti s dobrým ESG hodnocením konkurenční výhodu, která se bude s rostoucím zájmem o životní prostředí mezi mladou generací pouze zvětšovat. 

Podobně je to i s druhým kritériem ESG investování - jejím sociálním aspektem. Mnoho zákazníků ochotně podpoří společnosti, které dle nich podporují společensky přínosné iniciativy, ať už se jedná o provozování charity či podporu odvážného politického prohlášení. Příkladem může být Nike, který podpořil Colina Kaeparnicka v jeho rozhodnutí si kleknout během národní hymny. Mnoho lidí rozhodnutí Nike podpořilo a tržby společnosti od této doby podstatně narostly.

Ze střednědobého hlediska je také nespornou výhodou to, že ESG investování stále nabývá na popularitě a akcie těchto společností tak mají tendenci růst kvůli poptávce nových investorů. To je však čistě spekulativní strategie, jelikož hodnota společnosti samotné se tímto nezvyšuje. Růsty způsobené větším zájmem o akcie tak mohou být snadno vymazány, nebo dokonce překonány jedinou rychlou korekcí trhu.

Ať už se chystáte do ESG investování zapojit např. investicí do některých ETF, nebo vás tento koncept nezaujal, jedno je jasné - ESG hodnocení společnosti je důležitějším faktorem, než se na první pohled zdá, a to i z čistě investorského pohledu. Výsledky navíc ukazují, že nejde o pouhý “módní trend”. Dle výzkumu společnosti Morningstar, která sledovala výnosy 745 ESG fondů, se více než 80 procentům z nich podařilo jejich normální kolegy značně předčit, a to jak v jednoletém, tříletém, pětiletém i desetiletém časovém horizontu.

Institut ekonomického vzdělávání (INEV) vytváří zázemí pro výuku ekonomie a financí na středních školách. Motivuje a sdružuje studenty se zájmem o ekonomii a ekonomická témata a podporuje je v jejich činnosti a dalším studiu. Jedním z hlavních projektů INEV je Ekonomická olympiáda - největší ekonomická soutěž v České republice. Podívejte se na https://inev.cz pro další informace.