EUROVIA CS TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Václavem Tomáškem | EkonTech.cz


EUROVIA CS TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Václavem Tomáškem

Názor / top zaměstnavatelé
10. 4. 2018 - 19:29

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2018, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Ing. Václav Tomášek

Společnost: EUROVIA CS, a. s.

Vystudovaná vysoká škola a zaměření: ČVUT, FSV, konstrukce a dopravní stavby

Doba od absolutoria: 3 roky

Pracovní pozice: Stavbyvedoucí

 

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Zvolil jsem si obor, který mě zajímal, a proto jsem naprostou většinu zkoušek složil bez obtíží a můj studijní průměr se pohyboval okolo 1,7. Ve třetím ročníku jsem získal studijní stipendium za vynikající výsledky.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky?

Vzhledem k tomu, že se jednalo o technický studijní obor, angličtina vyučovaná na stavební fakultě se zaměřovala především na znalost stavařské terminologie. Na konci studia jsem měl pokročilou (především pasivní) úroveň angličtiny. Komunikační kompetence jsem rozvíjel hlavně díky zájmu o nové technologie a programy, četbě knih a sledováním filmů v originálním znění. Aktivní pokročilou úroveň jsem si ucelil až při dlouhodobé komunikaci a vedení zahraničních stážistů ve firmě (EUROVIA CS, a. s.).

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval?

Ano. Stejný obor jsem studoval již na střední škole, protože jsem věděl, že se mu chci v budoucnu věnovat. Každé prázdniny jsem si sehnal brigádu ve stavebnictví, abych měl kromě teoretických znalostí ze školy i praktické zkušenosti.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat - zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Vždy mě lákaly velké projekty dopravních staveb, proto jsem měl již jako student představu, že se chci stát součástí týmu, který se na takovéto realizaci bude podílet. Tyto možnosti nabízejí velké stavební firmy. U firmy EUROVIA jsem absolvoval praxi během studia, proto byla mou první volbou při výběru zaměstnavatele.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Vzhledem k náročnosti zvoleného oboru (velké množství krátkodobých a semestrálních projektů) jsem většinu praxe získal během volných letních měsíců.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

Průměrná mzda stavebních inženýrů ve výstavbě inženýrských děl se dle dostupných informací pohybuje okolo 40 000 hrubého a to byla i má představa o výši mého měsíčního výdělku.

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne. Oslovil jsem současného zaměstnavatele přímo přes kontakt, který jsem získal v době praxe u něj. Sociální sítě mi připadají příliš neformální pro komunikaci s budoucím zaměstnavatelem.

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Díky zaměření a zpracování diplomové práce jsem jako student posledního ročníku dostal nabídku hned od dvou zaměstnavatelů. Zvolil jsem si projekci dopravních staveb, která byla specializovaná i na letištní stavby, o něž jsem měl velký zájem. Od projekce k realizaci, a tím i k současnému zaměstnavateli, jsem se posunul, protože rád komunikuji s lidmi, a to mi práce v projekci v dostatečné míře neumožňovala.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Jako studenta, který měl jasnou představu o svém budoucím zaměření, mě zajímaly programy společností orientované na získání přínosné praxe, kterou bych mohl zhodnotit při zpracování závěrečných prací, a s tím i související možnost volby zajímavého tématu. Veletrhy pro studenty mě příliš nezajímaly. Věřím, že pro studenty, kteří jasnou představu nemají, mohou být tyto prezentace firem zajímavé.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

Vybraná možnost je označena tučně

*toto zadání se mi bez možnosti komentáře jeví v některých bodech jako nejednoznačné a výsledek ne příliš vypovídající o mém pracovním postoji

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

*? změnou může být myšleno mnoho věcí

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

*existuje nesoutěživé pracovní prostředí? Mám rád zdravě soutěživé prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

*nevylučuje se náročná pracovní pozice s vyvážením volného času – důležitý je osobní „time management“

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

*myslím si, že je v kariérním postupu důležité se přes obecné pracovní dovednosti dostávat k úzkým specializacím, které by bez těch obecných neměly souvislosti

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

*chápu to tak, že za svou práci nesu rád zodpovědnost sám

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Musel jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat?

Naopak, do svého rodného města jsem se za svým současným zaměstnavatelem přestěhoval z Prahy, kde jsem studoval a následně rok pracoval.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

V současné době dojíždím 15 minut a v nejbližších měsících se to změní na 45 minut, což je pro mě přijatelné běžné denní maximum.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí?

Ano, práce v zahraničí mě vždy lákala, ale vzhledem k tomu, že čekám rodinu, by pracovní nabídka musela být dostatečně zajímavá a zahrnovat i zázemí pro mou rodinu.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě – 30 %

Je pro mě motivační být za dobrou práci dobře hodnocen.

Pověst a image firmy - 20 %

Uvědomuji si důležitost vztahu pověsti/image firmy s její prosperitou a vzhledem k tomu, že chci ve firmě dále kariérně růst, je pro mě dobré jméno firmy důležité. Důvěřuji firmě natolik, že jsem i akcionářem společnosti.     

Pracovní náplň - 30 %

V práci člověk stráví velkou část svého života, proto je pro mě důležité ho strávit tak, aby mě práce naplňovala a přinášela výsledky, na které mohu být pyšný.

Lidé a kultura ve firmě - 20 %

Souvisí z předchozí otázkou (pracovní náplň). Je příjemné trávit pracovní den v kvalitním pracovním zázemí a jako velký nadstandard vnímám skvělý pracovní kolektiv.