Fórum UP!2020: Mohou firemní CSR aktivity zlepšit naši budoucnost? | EkonTech.cz


Fórum UP!2020: Mohou firemní CSR aktivity zlepšit naši budoucnost?

Ekonom / CSR / konference
21. 2. 2020 - 10:44

13. ledna se v prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP) konalo Fórum UP! 2020. Tato akce je každoročním setkáním zástupců firem a odborníků na udržitelný rozvoj. Široká veřejnost se tak může seznámit s aktivitami firem, které se rozhodly odpovědně přispět k udržitelnému Česku, a dozvědět se o nejnovějších trendech v této oblasti nejen v našem středoevropském rybníčku.

Jak se široká veřejnost staví k firemním CSR politikám?

Celodenní program odstartovala panelová diskuze nefiremních řečníků, mezi které se řadil investigativní novinář Jan Moláček a ředitelka Hnutí Duha Anna Kárníková. Tuto dvojici doplnili velvyslanci Norského království a Finska v České republice, Robert Kvile a Jukka Pesola, kteří obohatili diskuzi z českého prostředí o zkušenosti ze svých domovin. Česko anglická konverzace na téma udržitelné budoucnosti příjemně, přesto dostatečně provokativně, rozproudila tok myšlenek dalších řečníků i samotných diváků. 

Jan Moláček vznesl otázku týkající se CSR problematiky a její výhodnosti pro firmy. Pro mnohé skeptický náhled na firemní praktiky přinesl čerstvý vítr do diskuze o udržitelnosti naší planety. Oba velvyslanci představili skandinávskou perspektivu péče o životní prostředí a planetu, kterou obýváme. Zmínili úspěšné kroky národní politiky zemí, které zastupují a představili tak koncepty, které mohou být pro Českou republiku inspirací. Závěrem Anna Kárníková zastřešila všechny tři předchozí promluvy zdůrazněním nejpalčivějších ekologických problémů dnešní společnosti.

 Co spojuje stát, jednotlivce a firmy v boji za lepší budoucnost?

Novinář David Klimeš v druhé sekci dopoledního programu vypíchl mezery, které má česká společnost a její zástupci z řad politiků v přístupu k udržitelnosti. Zdůraznění programů. kterých je náš stát oficiálně členem, ale které nevyužívá naplno, propojilo rámec CSR aktivit v soukromých organizacích s tím veřejným. Eva Richter, věnující se výzkumu v oblasti environmentální sociologie a rizik, ukotvila znalosti a přístupy k udržitelnosti do teoretického rámce, který vysvětluje naše chování ve vztahu k odpovědné současnosti i budoucnosti. Výstupy výzkumu na téma „spotřebitelské chování a udržitelnost” společnosti Nielsen, se kterými účastníky konference seznámila Ivana Valentová, objasnily chování nejdůležitějších firemních stakeholderů - zákazníků.

Co konkrétně dělají firmy pro lepší zítřek?

Širokoúhlé dopoledne vystřídalo konkrétní odpoledne. Zástupci vybraných firem působících na českém trhu postupně představili aktivity jimž se věnují v rámci boje s neblahými důsledky svých obchodních aktivit. Potravinový odpad, recyklace plastů a optimalizace jejich použití byly společně s využitím udržitelné energie nosným prvkem firemních TEDx prezentací. Případové studie s konkrétními projekty dolily čerstvou krev do žil těm, kteří se možná začali strachovat o praktické zvládnutí neutěšené environmentální situace.

Je vnitřní politika udržitelnosti firem atraktivní?

CSR aktivity zaměřující se na vnější prostředí jsou důležité. Dodržují však odpovědný přístup firmy i v rámci svých interních procesů? Panelová diskuze se zástupci 5 významných firem potvrdila zakořeněnost “ekologického” smýšlení i uvnitř firem. Míra recyklace firemních odpadů, ale i vzdělávací programy pro zaměstnance charakterizují ty nejúspěšnější přístupy k interní politice udržitelnosti. DM Drogerie ale i Henkel ČR rozvíjí nejen bohaté edukační procesy pro pracovníky, ale také pro své zákazníky. Těm od letošního roku nabídnou několik poboček vybavených plnícími stanicemi a podpoří tak snahy o bezobalové nákupní chování, jak potvrdili Pavla Kusová a Roman Kýr. Dle slov Jana Václava Kašpara se společnost CocaCola mimo jiné snaží o co nejdůslednější recyklaci v prostorách centrály ale i výrobního závodu - díky tomu se nyní procento recyklovaného výrobního odpadu této společnosti pohybuje nad hranicí 90%. Zástupce Philip Morris, Roman Grametbauer, na konkrétním příkladu z interní inovační činnosti dokázal, že udržitelnost je nejen líbivá, ale také ekonomická. Martina Šilhánová nastínila, jak se staví Nestlé k biodegradabilním obalům svých výrobků a proč se rozhodli naprosto eliminovat jednorázové plasty uvnitř firmy.

Dobro mohou konat všechny firmy, nejen ty velké

V závěru celodenního programu představila Veronika Řídelová ty nejzajímavější startupy, kterým v rámci Nadace Vodafone pomáhá prorazit do podnikatelského světa. Všichni účastníci konference díky tomu měli možnost seznámit se s projekty, které myslí na ty, jež se mohou dostat do nelehké situace. Projekty Singslate a DeafTravel se věnují problematice neslyšících, CF HERO pomáhá dětem trpícím cystickou fibrózou, pro nevidomé a rozvoj jejich vnímání světa pomocí hmatu vyvíjí PrusaLab možnost 3D tisku haptické knihy. Mobilní aplikace ECHO si klade za cíl pomoci s hledáním pohřešovaných dětí a EFA jobs slouží pro nadané kreativce pro které nemusí být snadné najít práci.   

Bez vedení by to nešlo

Účastníky provedla konferencí Silvie Lauder, dlouholetá reportérka časopisu Respekt, která vynikajícím způsobem moderovala tak komplexní téma, kterým udržitelný rozvoj je. Dodržet časový harmonogram a přitom neubrat prostor pro zajímavou debatu se zpočátku zdálo nemožné, ale díky moderátorce se tato utopie stala skutečností.  V průběhu celého programu mělo publikum možnost klást řečníkům otázky a to jak přímo za pomoci mikrofonu, tak také prostřednictvím aplikace Sli.do. Konference tak ve svém průběhu doložila možnosti rozvoje i na takovéto, na první pohled, maličkosti.

Pokud je pro Vás problematika CSR, udržitelného rozvoje a snaha o zlepšení naší současnosti i budoucnosti, důležitým tématem, vydejte se na další ročník  konference Forum UP! v roce 2021 nebo kontaktujte alianci Byznys pro společnost.

Foto: Byznys pro společnost