Historicky první podnikatelská mise do Íránu v režii HK ČR byla úspěšná | EkonTech.cz


Historicky první podnikatelská mise do Íránu v režii HK ČR byla úspěšná

Ekonom / Írán
25. 9. 2014 - 13:55

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) uspořádala ve dnech 13. - 17. září 2014 historicky první podnikatelskou misi do Íránu, a to ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Zdroj: www.komora.cz

Zdroj: www.komora.cz

Do Íránu se pod vedením Ilji Mazánka, předsedy Zahraniční sekce HK ČR vypravilo téměř dvacet zástupců českých firem, a to z nejrůznějších oborů, jako je strojírenství, doprava, či energetika.

V první den mise, dne 15. září, se na Íránské obchodní a průmyslové komoře uskutečnilo Podnikatelské fórum, jehož zahájení se zúčastnil viceprezident Íránské komory Ali Akbar Farazi a náměstek ministra zahraničí ČR Martin Tlapa, který íránským zástupcům byznysu poskytl podrobné informace o české ekonomice včetně údajů o českém zahraničním obchodě a potvrdil zájem ČR o rozvoj obchodně-ekonomických vztahů s Íránem. Při příležitosti fóra se české podniky představily před trojnásobným počtem svých íránských protějšků – tedy stovkou firem zastupujících celou řadu oborů, především íránské strojírenství, chemický průmysl či dopravu. V těchto oborech byl ostatně již v úvodní části fóra akcentován zájem o vzájemnou obchodní spolupráci, a to při rozvoji dopravní infrastruktury (dodávky lehkých kolejových vozidel, zařízení pro železnice), dále při dodávkách technologií a zařízení pro ochranu životního prostředí, a zájem o spolupráci byl deklarován i pro oblast farmaceutického průmyslu a zdravotnictví, energetiky (hydroturbíny, elektroturbíny), či v oblasti poskytování služeb a expertíz v oblasti geodetické a geologické.

„Podnikatelská mise měla především sondážní charakter a jejím cílem bylo identifikovat konkrétní možnosti případné budoucí spolupráce,“ uvedl předseda Mazánek, který podnikatelskou misi HK ČR do Íránu vedl a dodal: „Zdůrazňuji, že česká podniková sféra respektuje a striktně dodržuje ustanovení a omezující opatření vyhlášené Radou EU vůči Íránu. České firmy však současně mají zájem na maximálním využití existujícího prostoru a potenciálu v rámci těchto nařízení a opatření.“

Například firma ARIES, a.s. první den mise uzavřela se svým íránským partnerem předběžnou dohodu o spolupráci na dodávkách zařízení pro nemocnice a zdravotnická zařízení.

Jednání s celkem pěti íránskými farmaceutickými firmami včetně dvou státních absolvovala firma FARMAK, a.s. „Projednali jsme otázky související s probíhajícími dodávkami léčiv do Íránu, jakož i problematiku uvažovaného sjednání licenční výroby v Íránu. Írán patří mezi čtyřicet zemí, kam naše firma léky exportuje,“ uvedl Jiří Žák, předseda představenstva společnosti.

Do Íránu se s HK ČR vypravila i firma FER Kladno, s.r.o. Vladimír Zivičujak, jednatel společnosti po prvních jednáních uvedl, že ze strany íránských partnerů byl deklarován zájem na výrobě a dodávkách nástrojové a ušlechtilé oceli, a to včetně zájmu na dovozu oceli na bázi barteru.  Jsou zde také předpoklady, že by mohlo dojít k navýšení vývozů nad 1mil. EUR.

Šlo o první podobnou obchodní misi do Íránu po více než deseti letech. Z hlediska organizačního i obsahového byla mise zúčastněnými firmami hodnocena jako úspěšná. „Firmy zejména ocenily, že s ohledem na specifika teritoria mise vytvořila vhodný rámec pro naplnění konkrétních a individuálních záměrů jednotlivých účastníků,“ uvedl předseda Zahraniční sekce HK ČR Mazánek. „Mise současně koreluje s dlouhodobou strategií vlády ČR, jakož i HK ČR, na podporu aktivit směřujících ke geografické diverzifikaci exportu, zejména do teritorií, kde ČR navazuje na bohaté zkušenosti a reference z minulosti tak, jako tomu je i u zmiňovaného Íránu,“ uzavřel Mazánek.

Autor: Lenka Vodná