Hledáte přemostění mezi školou a prací? Zkuste ŠKODA Trainee program! | EkonTech.cz


Hledáte přemostění mezi školou a prací? Zkuste ŠKODA Trainee program!

Názor / kariéra / Škoda
2. 4. 2014 - 18:44

První zaměstnání bývá v dnešní době z hlediska dalšího vývoje kariéry klíčové. Jak ale sehnat dobrou pozici bez zkušeností? Využijte trainee programů, které vám firmy, jako například ŠKODA AUTO, nabízejí.

Roční ŠKODA Trainee program (TP) je určen absolventům magisterského stupně studia vysokých škol převážně technického nebo ekonomického směru. Stačí umět anglicky či německy na jednací úrovni, mít studijní nebo pracovní zahraniční zkušenost a v přihlášení do trainee pozice, které probíhá celoročně, vám nestojí nic v cestě.

Informace ke ŠKODA TP si samozřejmě můžete přečíst na webových stránkách (www.zivotniprilezitost.cz), naprosto jiný pohled vám ale poskytnou současní Trainees!

Co vedlo k tvému rozhodnutí se do ŠKODA TP přihlásit? Na jakou ses hlásil(a) pozici?

Zuzana Rylichová: Již v průběhu studia jsem byla rozhodnuta pracovat v budoucnu jako podnikový právník a nabídky zaměstnání ve ŠKODA AUTO jsem sledovala pravidelně. V době, kdy jsem končila studium, ale žádná volná pozice právníka ve ŠKODA AUTO nebyla, proto jsem se rozhodla přihlásit do Trainee programu, který jsem považovala jednak za dobrou příležitost k tomu, abych získala cenné zkušenosti s fungováním právního oddělení v tak velké společnosti a jednak za lepší příležitost najít zde cílovou pozici.

David Fikar: Do programu jsem se hlásil zejména proto, abych získal širší přehled o vývoji bezpečnosti vozu. Proto jsem nastoupil do oddělení Vývoje zádržných systémů a momentálně jsem v oddělení Bezpečnosti vozu. Během těchto stáží člověk pozná pracovní náplň v širším rozsahu.

Jaké byly tvoje osobní dojmy z výběrového řízení? Víš, kolik uchazečů se hlásilo?

David Fikar: Výběrové řízení probíhalo vcelku hladce. Nejprve jsem vyplnil on-line jazykový a osobnostní test. Dalším kolem byl osobní pohovor, který byl veden v přátelském duchu a po něm následovalo Assessement center. AC jsem bral s určitým nadhledem a vyhnul jsem se tak nervozitě, která v této situaci není přínosná. Do ŠKODA Trainee programu se hlásilo asi 600 uchazečů.

Petr Kapucián: Snažil jsem se si výběrové řízení užít. Osobní pohovor i Assessment Center probíhaly v uvolněné atmosféře. Při plnění skupinových úkolů se vyplatí považovat ostatní uchazeče spíše za své kolegy, než za své konkurenty. Vaše energie se pak soustředí produktivním směrem, čehož si zkušení personalisté všimnou a ocení to. Během Assessment Centra se toho dá i hodně naučit, a to především díky zpětné vazbě, která je na konec všem účastníkům poskytnuta.

Co je tvojí náplní práce? Co ti dělá největší potíže? Co tě nejvíc baví?

Jitka Bušinová: Náplň práce je různá, v závislosti na momentální rotaci či projektu. Trainee se ale vždy musí nejdříve seznámit s novými kolegy, s jejich pracovní náplní, procesy a zvyky daného oddělení. ŠKODA AUTO je velká společnost a každý v ní pracovně odvádí svou podstatnou část. TP umožňuje vidět vše v širších souvislostech a to je prima.

Zuzana Rylichová: Moje cílová pozice ve ŠKODA AUTO je v oddělení personalistiky na pozici právník pro pracovněprávní problematiku. Náplní práce je právní podpora agendy spadající pod oddělení personalistiky a dále podpora v oblasti pracovního práva v celé společnosti. Největší potíže mi činí (a asi ještě bude činit) orientace ve firemní struktuře a zaběhnutých procesech, které jsou často velmi specifické. Nejvíce mě baví hledat řešení a podávat stanoviska k případům, se kterými se setkávají naši personalisté v praxi u konkrétních zaměstnanců. 

Byl(a) jsi již v rámci Trainee pozice v zahraničí?

Jitka Bušinová: Zatím jsem se do zahraničí podívala díky KTT (koncernové setkání Trainees), do německého Wolfsburgu. Jednalo se o krátkodobý pobyt nabitý workshopy, přednáškami, exkurzemi a neformálním seznamováním se zahraničními kolegy z koncernových značek.

Petr Kapucián: Absolvoval jsem měsíční rotaci na investiční účtárně společnosti VW ve Wolfsburgu. Byla to skvělá příležitost poznat stejnou práci v jiných podmínkách. Taky to mělo velký vliv na mou schopnost používat v praxi němčinu.

Máš nějaké doporučení pro čerstvé absolventy a studenty, kteří uvažují po ukončení studia do ŠKODA TP nastoupit?

Jitka Bušinová: Neváhejte, zkuste to. V tak velké společnosti najdete uplatnění snad z každého oboru. Stačí selský rozum, jazyková výbava, chuť do práce a odvaha neustále se ptát.

David Fikar: Nebojte se podat přihlášku do TP, můžete jenom získat. Už absolvování pohovoru či Assessment Centra je velice přínosné.

Zuzana Rylichová: Jděte do toho. Je fajn strávit první rok po nástupu do práce v kolektivu mladých lidí, kteří svoji kariéru, stejně jako vy, teprve začínají, získávat první pracovní zkušenosti, ale zároveň se účastnit i nejrůznějších vzdělávacích kurzů a workshopů.

Petr Kapucián: Zajímejte se nejen o odborné znalosti, ale i o rozvoj vašich soft skills. Většinu odborných věcí, které jsem se během studia naučil, jsem už zapomněl. Rozvinuté osobní dovednosti naopak člověk používá neustále.