Hospodářská komora do novely zákona o EIA prosadila změny, které urychlí výstavbu v ČR | EkonTech.cz


Hospodářská komora do novely zákona o EIA prosadila změny, které urychlí výstavbu v ČR

Ekonom / EIA / hospodářská komora
28. 2. 2015 - 10:21

Menší stavby nebudou spadat do působnosti zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Zároveň se omezí možnost ochránců přírody zdržovat výstavbu v případech, kdy je dopad na životní prostředí minimální. Změny v rámci legislativního procesu prosadila do novely zákona o EIA Hospodářská komora ČR. Novela vstoupí v platnost v neděli 1. března

„HK ČR se účastnila legislativního procesu od samého počátku, protože novela mohla významně poškodit hospodářské zájmy České republiky a zejména českých podnikatelů ve stavebnictví. Díky úsilí Hospodářské komory ČR se podařilo dosáhnout výrazného zlepšení oproti původnímu návrhu, což pomůže mimo jiné zachovat desetitisíce pracovních míst, množství podnikatelských příležitostí a zároveň miliardy příjmů do státního rozpočtu,“ vysvětluje vedoucí oddělení legislativy, informací a poradenství Hospodářské komory ČR Pavel Mrázek k novelizaci, ke které se přistoupilo kvůli požadavkům Evropské komise.

Kdyby poslanci pozměňovací návrhy nepřijali, ohrozili by zejména 15–30 tisíc pracovních míst ve stavebnictví a navazujících odvětvích, realizaci soukromých i veřejných stavebních zakázek za desítky miliard korun a příjmy státního rozpočtu v rozsahu cca 7–14 mld. Kč. Jádrem problému novely byly podle Hospodářské komory mj. výše limitů pro posuzování stavebních záměrů a liberální podmínky pro účast veřejnosti v povolování nových staveb.

Ačkoli novela měla zpřísnit procesní podmínky povolování stavebních záměrů, ministerstvo životního prostředí nenavrhlo adekvátní navýšení limitů pro stavební záměry jako jsou obytné domy. HK ČR proto iniciovala a prosadila pozměňovací návrh, díky kterému došlo k navýšení limitů u záměrů rozvoje měst z 5.000 m2 na desetinásobek zastavěné plochy a u parkovišť navýšení z původních 100 na 500 parkovacích míst. Menší stavby, u kterých je dopad na životní prostředí obecně zanedbatelný, díky tomu nebudou podléhat administrativně a finančně náročnému posuzování vlivů na životní prostředí.

MŽP zároveň v novele navrhovalo, aby žaloba podaná dotčenou veřejností proti stavebnímu záměru měla vždy automatický odkladný účinek. To by podle Hospodářské komory ČR v kombinaci se zdlouhavým rozhodováním českých soudů vedlo k tomu, že zejména sdružení ochránců přírody by měla nástroj po roky či desetiletí blokovat svými žalobami jakýkoli stavební záměr. HK ČR úspěšně podpořila pozměňovací návrh, dle kterého bude odkladný účinek žaloby přiznán pouze v případě, kdy hrozí závažné škody na životním prostředí.

Pokud nějaká občanská iniciativa podá žalobu k soudu proti některému stavebnímu záměru, bude mít žaloba odkladný účinek pouze tehdy, pokud hrozí významná škoda na životním prostředí. Tím se omezí možnost ochránců přírody šikanózně zdržovat výstavbu v případech, kdy je dopad na životní prostředí zanedbatelný,“ vysvětluje Mrázek.