Hyundai Motor Manufacturing Czech TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Monikou Litvíkovou | EkonTech.cz


Hyundai Motor Manufacturing Czech TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Monikou Litvíkovou

Názor / top zaměstnavatelé
10. 4. 2018 - 19:30

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2018, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Ing. Monika Litvíková

Společnost: Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Ekonomika a management v průmyslu

Doba od dokončení studia: 2 roky

 

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Při studiu mě zajímaly některé předměty více, některé méně. Celkově mě však studium bavilo a své studijní výsledky bych mohla přirovnat k lepšímu průměru.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

V posledním ročníku už jsem mluvila plynně anglicky, jelikož jsem v navazujícím studiu vyjela na studijní pobyt do zahraničí v rámci programu Erasmus +.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala?

Můj vystudovaný obor má rozsáhlé zaměření a teprve ve 4. ročníku jsem byla rozhodnuta, že bych se chtěla uplatnit v kvalitě automobilového průmyslu. 

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat - zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Ano. Věděla jsem, že své pracovní zkušenosti budu chtít nejprve získat v zaměstnaneckém poměru.                                                         

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Měla jsem různé brigády, které se se studiem daly skloubit.                                                                                                 

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

Vycházela jsem ze zkušeností starších studentů.                                                             

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne a asi bych ji ani nechtěla. Svého současného zaměstnavatele jsem měla možnost poznat na pracovním veletrhu a to bylo pro mě při konečném rohodování, kde bych se chtěla uplatnit, velice přínosné.                                                                                                                                    

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Přes různé pracovní portály, a hlavně jsem se účastnila pracovních veletrhů, kde jsem potenciální zaměstnavatele mohla poznat osobně a také jsem se zde dozvěděla i o současném zaměstnavateli.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Většinou to byly exkurze do firem. Je to dobrý způsob, jak poznat firmu z jiného pohledu a třeba se dozvědět i něco jiného.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

Vybraná možnost je označena tučně

1) Jistota, stabilita vs.                                      2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs.                                          2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs.                                                  2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs.                          2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs.                             2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs.                       2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs.           2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs.                                     2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs.               2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs.                                   2) Spolupráce v týmu

Musela jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat?

Ne. Svou práci jsem hledala v blízkosti rodného města.                                                   

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro vás představovalo snesitelné maximum?

Dojíždím denně do práce 40 min. Snesitelné maximum je pro mě hodina.

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byla jste již na zahraniční pracovní stáži?

Pokud by se mi naskytla zajímavá nabídka, tak mě taková možnost ještě lákala.                                                     

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě - 30 %

 Protože je to dobrá motivace. Vědět, že mohu být za svou práci odměněna a v budoucnu se ve své kariéře posunout dál.

Pověst a image firmy - 10 %

Kdyby pro mě firma nebyla důvěryhodná, asi bych si ji nevybrala.

Pracovní náplň - 30 %

Pracovat na něčem, co mě zajímá a baví, považuji za nejdůležitější.

Lidé a kultura ve firmě - 30 %

Vztahy na pracovišti a projev managementu směrem k podřízeným, a naopak, jsou pro mě hodně ovlivňující. Patří to také k jednoduchým důvodům, proč ráno vstát a jít do práce.

Komunikuje vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Určitě. Myslím si, že ji zcela naplňuje.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano. Jsou to takzvané klíčové hodnoty, kterými by se měli zaměstnanci řídit. Mezi ně patří Výzva, Spolupráce, Zákazník, Globalita a Lidé.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kultura je nastavena velmi dobře, vždy však záleží na lidech samotných. Jelikož je naše společnost korejská, občas dochází mezi nimi a českými zaměstnanci k nepochopení. A myslím si, že právě tohle může nově přicházející kolegy ovlivnit.

Kdybyste byla znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlela byste jinak, rozhodovala byste se jinak, udělala byste něco jinak?

Asi ano, vyjela bych rovnou po škole na pracovní pobyt do zahraničí.