IBM Česká republika TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Petrem Fejfarem | EkonTech.cz


IBM Česká republika TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Petrem Fejfarem

Názor / top zaměstnavatelé / kariéra
7. 4. 2017 - 16:01

I letos se více než 10 400 studentů vysokých škol z celé ČR zúčastnilo studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2017, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Petr Fejfar

Společnost: IBM Česká republika, spol. s. r.o.

Pracovní pozice: IT architect

Vystudovaná vysoká škola a zaměření: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Informatika

Doba od absolutoria: stále studentem

Zaměstnanec IBM: 4,5 roku

 

Jak byste zhodnotil svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký jste byl student na vysoké škole.

Na bakalářském i magisterském studiu jsem byl mezi nejlepšími studenty v ročníku.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil.

Úroveň C1 – samostudium a pobyt v zahraničí.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval? 

Ano chtěl, IT je obor, ve kterém mám velké zkušenosti a zároveň mám možnost pracovat s nejnovějšími technologiemi.

Jaké zkušenosti s prací jste získal již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Pracuji na částečný úvazek po celou dobu studia. Náročnost je přiměřená – dokážu to korigovat.

Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

Očekávaný nástupní plat je okolo 40 tisíc Kč. Odvodil jsem to ze situace na trhu a osobních zkušeností.

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktoval. Nemám prioritu.

Jak/kde jste získával tipy na nabídky zaměstnání? Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

E-mail, webové portály nebo mě přímo kontaktovali HR specialisti přes LinkedIn.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Přínosné zcela jistě jsou. Prezentace během pracovních veletrhů, dny otevřených dveří, týmové soutěže, workshopy, hackathony.

Čemu dáváte přednost ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost označena tučně)

1) Jistota, stabilita vs. Změna

2) Tvůrčí přístup vs. Používání známých, předem daných postupů

3) Soutěživé vs. Přátelské prostředí

4) Práce na jednom místě vs. Časté cestování

5) Teoretické vzdělávání vs.  Získávání zkušeností z praxe

6) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

7)  Náročná pracovní pozice vs. Rovnováha mezi prací a volným časem

8) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. Operativní, krátkodobé úkoly

9) Úzká specializace vs. Získávání obecných dovedností

10) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. Přijetí vedoucí role

11) Samostatná práce vs. Spolupráce v týmu

Musel jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodlpřestěhovat?

Ne.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

20 minut dojíždím v současné době. Maximálně 45 minut.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč? 

Ano, chtěl. Práce v zahraničí představuje možnost získat nové zkušenosti, naučit se jiný přístup k řešení problémů, zlepšení nebo naučení nového jazyka a možnost poznat jinou kulturu.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité, a uveďte proč.

a) Odměňování a možnost růstu ve firmě              

10 % (Možnost růstu je zcela jistě velice důležitá, ale v porovnání s dalšími třemi oblastmi má tato část pro mě nejmenší prioritu.)

b) Pověst a image firmy   

20 % (Image zaměstnavatele dodává pracovní pozici punc kvality či zajímavosti. Není pro mě tak důležitá jako pracovní náplň či kultura, ale rozhodně není zanedbatelná.)

c) Pracovní náplň

35 % (Nerad trávím čas zbytečnou prací. Co dělám, chci, aby mě zajímalo.)

d) Lidé a kultura ve firmě

35 % (Je pro mě důležité, když jsou mé hodnoty stejné nebo podobné jako ty firemní. Rád pracuji v kolektivu, proto jsou dobré vztahy s kolegy pro mě důležité.)