Jak kariéru v Deloitte určitě (ne)uděláte. Zvyšte své šance! | EkonTech.cz


Jak kariéru v Deloitte určitě (ne)uděláte. Zvyšte své šance!

Ekonom / kariéra
29. 10. 2013 - 15:21

Přemýšlíte o kariéře ve společnosti Deloitte? Pokud ano, je tento článek určený právě pro vás. Velmi důkladně jsem vyzpovídala Terezu Houšteckou z oddělení lidských zdrojů, a zjistila, kde je kámen úrazu absolventů ucházejících se o zaměstnání, čemu se vyvarovat, a naopak, co je pro práci v Deloitte nutné či doporučované.

Dobrý den, slečno Houštecká, první otázka bude směřovat rovnou k věci – co na absolventech ucházejících se u Vás o zaměstnání nejvíce postrádáte?

Co jsem slyšela od kolegů z poradenských služeb, chybí absolventům nejčastěji technické znalosti, jako třeba tolik důležitá znalost IT nebo telekomunikačních služeb. Co se týká auditu a daní, mají absolventi stále problém s angličtinou. Každý druhý si napíše, že je „fluent“, ale realita je jiná.Třetí věc je proaktivita, drive a chuť něčeho dosáhnout, tyto vlastnosti personalista aby pohledal…

T. Houštecká radí studentům: Pokud si z nějakého důvodu nemůžete zlepšit znalost angličtiny pobytem v zahraničí, zapište si v AJ alespoň vaše povinné kurzy ve škole.Je třeba angličtina na každém Vašem oddělení? Potřebuje vůbec například personalista angličtinu?

Angličtina a titul jsou první level, bez toho už se dnes nikam nedostanete. I na personální oddělení chodí interní komunikace v angličtině. Navíc potřebujeme při pohovoru prověřit znalost uchazečů, takže angličtinu využíváme často více než ostatní kolegové.

Jakou úroveň AJ by měl tedy uchazeč ovládat? Je potřeba plynulá znalost?

Úplně plynulá bych neřekla. Je nutné projít našimi testy a dorozumět se. Pro lepší představu se jedná přibližně o úroveň B2.

Z jaké univerzity chodí absolventi nejlépe připraveni pro praxi u Vás ve firmě?

Nováčky nabíráme ze soukromých i veřejných škol napříč celou Českou republikou. Myslím si, že opravdu záleží jen na studentovi, co je se sebou schopen udělat, nikoli na vystudované škole nebo fakultě.

Jak moc hledíte v Deloitte na praxi? Některé firmy preferují nepopsaný papír, jiné zase vyžadují mnohaleté zkušenosti v oboru…

Řekla bych, že je to tak půl na půl. Osobně ráda vidím jakoukoliv pracovní zkušenost. Výhodou je samozřejmě praxe v oboru, ale důležité to není. Podstatné je pro mě vidět, že má uchazeč nějaké pracovní návyky, ať už jako servírka nebo pracovník na stavbě.

Tím mě přivádíte na zajímavou myšlenku. Na školení, jak správně napsat CV, jsem se doslechla, že pokud má člověk praxi v oboru, je lepší další pracovní zkušenosti ani nezmiňovat. Souhlasíte s tím?

Záleží opravdu na tom, v jaké životní fázi se uchazeč nachází. Pokud jste čerstvý absolvent a dostatečnou praxi v oboru nemáte, je skutečně lepší uvést jakékoliv pracovní zkušenosti. Dalo by se tedy říci, že souhlasím. Já se na pracovní zkušenosti doptávám, i když v CV žádné uvedeny nejsou, nicméně ve většině jiných firem byste se s prázdným listem papíru k pohovoru ani nedostali. V tom jsme féroví, protože pokud absolvent splní základní požadavky – většinou titul a angličtina – všechny uchazeče zveme na testy.

Zmínila jste titul. Co je u Vás chápáno jako dostatečný titul? Stačí Bc. nebo je nutný Ing./Mgr.?

Absolvent pro nás znamená magistra nebo inženýra. Výjimečně bereme i bakaláře, kteří si ovšem průběžně dodělávají právě inženýrský nebo magisterský titul. Bakalář, který už neplánuje pokračovat ve studiu, u nás uplatnění na odborné pozici nenajde. Občas si říkám, že to může být trochu nefér. Šikovný bakalář by mohl být pro firmu daleko větším přínosem než inženýr, ale základní parametry jsou takhle prostě nastaveny a díky velkému zájmu uchazečů nejsme nuceni kritéria snižovat.

Dokáží se absolventi reálně ocenit? Jaké slýcháte nejčastěji představy o nástupním platu?

To je individuální. Někteří se hodně podceňují, opravdu HODNĚ. Někteří se zase opravdu HODNĚ, HODNĚ, HODNĚ přeceňují. Platy velké čtyřky jsou ale poměrně známé a téměř shodné, proto má mnoho uchazečů reálné představy.

Jak to na Vás působí, když uchazeč hodně „přestřelí“, ať už jakýmkoli směrem?

Působí to na mě tak, že se uchazeč na pohovor nepřipravil. V době dnešních možností internetu, sociálních sítí, job fairů a podobně jsou informace o platech opravdu zjistitelné.

Vzhledem k tomu, že tu nesedím v pozici uchazeče o práci, jsem totálně nepřipravena na otázku o mých platových představách. Odpověděla bych třeba částkou 25 000 Kč. Jsem předpokládám ta, co se podceňuje, že ano?

Lehce ano. Pár tisíc tam ještě přidejte.

Dobrá, příště už budu chytřejší. Co dalšího Deloitte dělá pro studenty?

Již jsem zmínila veletrhy pracovních příležitostí, kde se můžete setkat s odborníky, kteří byli před pár lety na vašem místě, a zeptat se jich na cokoli vás zajímá. Dále to jsou akademie pro studenty magisterského studia, které jsou zdarma, trvají pět týdnů a snaží se prohlubovat odborné znalosti a dovednosti účastníků…

Pomůže uchazečům, pokud se akademie zúčastní a Vy uvidíte zmínku o účasti v jejich CV?

Popravdě by si to do CV ani nemuseli psát, já si je pamatuji. Je to velmi příjemná forma vzájemného „oťukání“ a důkaz uchazečova reálného zájmu o obor.

Přerušila jsem Vás ve výčtu aktivit pro studenty, pokračujte prosím…Dále děláme den otevřených dveří, soft skillové workshopy, kdy s kolegy na univerzitách radíme studentům, s čím je zrovna potřeba. Také spolupracujeme s Českou studentskou unií na OnlineDays, což jsou odborné přednášky vysílané online. Možná bych zmínila ještě spolupráci například s VŠE, kde pořádáme plnohodnotné mimosemestrální kurzy. O dalších aktivitách naleznete informace na http://mycareer.deloitte.com/cz/czDěkuji Vám za rozhovor, slečno Houštecká, a přeji mnoho kvalitních uchazečů o práci v Deloitte.