Jak nejrychleji poznat banku zevnitř? Začněte v interním auditu! | EkonTech.cz


Jak nejrychleji poznat banku zevnitř? Začněte v interním auditu!

Ekonom
22. 12. 2016 - 20:31

Sylva Floríková, výkonná ředitelka interního auditu Komerční banky a zároveň ředitelka auditu Société Générale pro střední Evropu, se v bankovnictví pohybuje celou kariéru. Přesto ji práce v bance stále naplňuje. Prozradila nám například, co si myslí o současných bankovních regulacích, nebo proč je audit vynikajícím místem pro start kariéry v bankovnictví.

Jste absolventkou VŠE v Praze, přesto jste později studovala i program LL.M. (Master of Laws) v Brně. Proč jste se v průběhu let rozhodla k dalšímu studiu?

V určitém momentu jsem měla pocit, že bych pro sebe měla udělat ještě něco navíc. V té chvíli jsem již pracovala jako šéfka odboru Compliance, takže jsem program LL.M., který se zaměřoval hlavně na evropské právo, studovala dálkově. Díky svojí pracovní pozici jsem již v té době byla právník „samouk“, protože tato pozice je nedílně spjata s právním rámcem pro banky. Takže jsem byla při studiu v mnoha věcech možná znalejší než samotní právníci. Zvládat práci i školu nebylo nic snadného, ale dnes jsem ráda, že jsem do toho šla. Další studium mě obohatilo, rozvinulo v mnoha směrech a potkala jsem řadu nových lidí. 

V roce 2014 jste se stala výkonnou ředitelkou pro interní audit a ředitelkou auditu Société Générale pro celý region střední Evropy. Jak moc se Vaše náplň práce změnila oproti té předchozí, kdy jste byla manažerkou odboru Compliance?

Je tam řada podobností, jelikož se v obou případech jedná o kontrolní pozice. Každopádně velká změna je v tom, že teď řídím velký tým o sto lidech rozprostřený ve čtyřech zemích. Vystoupila jsem z hranic Komerční banky a mám napojení i na interní audit Société Générale v Paříži. Dnes už mám určitou možnost podívat se na některé záležitosti v rámci společnosti s větším nadhledem či odstupem. Za dob působení v Compliance to bylo obtížnější. 

Dokážete nám trochu více přiblížit Vaši práci? Prozradíte nám například, na čem zrovna v těchto dnech pracujete?

V současné době připravujeme pětiletý plán. U nás v interním auditu to chodí tak, že by se každý rok měla zauditovat zhruba pětina procesů. Na celé „auditorské kolečko“ napříč všemi útvary banky máme totiž pět let. Jednou za rok také sestavujeme podrobnější plán na rok následující. Oba plány pak musí schválit představenstvo banky, auditní výbor a dozorčí rada. 

V Komerční bance se pohybujete již šestnáct let. Dokážete vybrat ty nejlepší pracovní okamžiky za celou dobu Vašeho působení ve společnosti? Na co nejraději vzpomínáte?

Vybrat nejlepší okamžiky asi nedokážu. Upřímně mě práce v bankovním sektoru i po těch letech baví. Možná je to tím, že banky zaujímají ve společnosti a tržní ekonomice klíčové místo, a proto mám stále pocit, že mě má práce naplňuje. Souvisí to také dynamikou bankovního sektoru. Ta je způsobena například i různými regulacemi, kterých v našem oboru stále více přibývá. 

Jaký máte na přibývající regulace názor?

Myslím si, že pro banky je to opravdu velká zátěž. Na banky se kladou neporovnatelně vyšší nároky než na nebankovní finanční společnosti. Přitom služby, které tyto společnosti nabízejí, se často velmi podobají produktům klasických bank. Regulace také mnohdy vede k tomu, že po bankách se chce, aby poskytovaly některé služby zadarmo. V kombinaci s nízkými úrokovými sazbami to na banky může samozřejmě nepříjemně doléhat. 

Komerční banka je celkem známá svojí oblíbeností u vlastních zaměstnanců a také dobrou pověstí mezi studenty. Dokazují to i výsledky průzkumů zaměstnavatelské atraktivity mezi studenty vysokých škol. Čím si tuto oblíbenost vysvětlujete? V čem konkrétně je Komerční banka odlišná od ostatních bank působících u nás?

Důležité je, že jsme úspěšnou společností. Svoji roli podle mě hraje i fakt, že Société Générale je francouzskou bankou. Od toho se odvíjí zdravý pohled na život a důraz na work-life balance. V případě amerického vlastníka by tomu možná bylo jinak. 

Za svoji kariéru jste musela potkat už spoustu mladých lidí. Jsou dnešní absolventi v něčem odlišní oproti těm v době, kdy jste do Komerční banky nastupovala?

Pár rozdílů by se jistě našlo. Řekla bych, že v dnešní době jsou mladí lidé více sebevědomí. Více také dbají právě na již zmíněnou rovnováhu mezi soukromým životem a prací. Další odlišnosti příliš markantní nejsou. 

Když se na práci v oddělení interního auditu podíváte pohledem mladého studenta či absolventa, čím pro mladé lidi může být zajímavá?

Pokud má mladý člověk zájem o práci v bankovním sektoru, pak je audit naprosto vynikající příležitostí, jak kariéru v bance nastartovat. V auditu totiž velice rychle získáte široký přehled o tom, jak celá společnost funguje. Navíc auditoři se u nás stýkají i s vrcholným managementem banky. Jednou za rok se například vidí s generálním ředitelem. Ne každému se tohle povede. Naše společnost má zhruba osm tisíc lidí a generální ředitel je samozřejmě jen jeden. Z vlastní zkušenosti také vím, že po lidech z auditu je celkem velká poptávka. Auditor musí obsáhnout obrovský rozsah činností a znalostí, čímž se pro banku i jiné společnosti stává velmi univerzálním a cenným. Možnosti dalšího kariérního růstu jsou rozmanité. 

Napadají Vás nějaké specifické vlastnosti, kterými by měl zájemce o práci v interním auditu disponovat? 

Pro úspěch u nás je určitě zapotřebí být velmi učenlivý. Samozřejmě musíte být týmový hráč, mít určitou schopnost strukturovaného myšlení či nadhledu. Předpokladem je samozřejmě i dobrá jazyková vybavenost a ochota vložit do své práce často vyšší nasazení. Pokud budu mluvit za sebe, jsem si jistá, že bych se nikdy nedostala tam, kde jsem dnes, kdybych v mládí pracovala jen osm hodin denně. Přesto musím znovu říci, že naše banka ctí dodržování rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. 

Postřehl jsem správně, že dbáte více na povahové vlastnosti člověka než na specifické odborné znalosti?

Dá se to tak říci. Samozřejmě, že určité odborné znalosti jsou u uchazečů očekávány, ale povahová stránka je pro nás opravdu klíčová. 

Mimo své hlavní činnosti v auditu jste i předsedkyní správní rady v Nadaci Jistota, která pomáhá zejména osobám zdravotně hendikepovaným či sociálně znevýhodněným. Co Vás k tomu přivedlo?

Nebudu vám tu říkat žádné laciné fráze o tom, jak je skvělé pomáhat jiným lidem. To považuji za samozřejmé a řekne vám to asi každý. Já vnímám svoji činnost v Nadaci KB Jistota jako určitý druh obohacení. Dovolilo mi to poznat jiný svět, potkala jsem jiné lidi a pochopila, jak vůbec neziskový sektor funguje. Jsem proto velmi ráda, že Nadaci Jistota mohu vést, i když je to samozřejmě práce navíc. 

Poslední otázka se přímo nabízí - celý Váš kariérní život se pohybujete v bankovním sektoru, ať se už jednalo o práci v Československé obchodní bance, případně České národní bance či od roku 2000 v Komerční bance. Nemáte občas chuť zkusit i práci v jiném sektoru? 

Samozřejmě, také jsem o tom uvažovala. Ale nakonec jsem dospěla k závěru, že moje místo je v bankovním sektoru. Jsem prostě bankéř. Navíc mám pocit, že Nadace Jistota mi dává určitý odpočinek od bankovního světa a kompenzuje mi částečně právě skutečnost, že jsem celý život v jednom sektoru.  

Sylva Floríková vystudovala VŠE v Praze a posléze program LL.M. (Master of Laws) v Brně na International Business School. Celý profesní život se pohybuje v bankovnictví. Pracovala v ČSOB nebo v ČNB. V Komerční bance je již od roku 2000. Nejdříve působila jako manažerka odboru Compliance, od března 2014 je ředitelkou pro Interní audit a ředitelkou Auditu Société Générale pro region střední Evropy. Mimo to je také předsedkyní správní rady v Nadaci Komerční banky, a.s. - Jistota. 

 

Chtěli byste zkusit nastartovat svoji kariéru v interním auditu banky? Nebo vás lákají jiné příležitosti v bankovním sektoru? Sledujte kb.jobs.cz nebo careers.societegenerale.com.