Jak umělá inteligence ovlivní samostatně výdělečnou činnost? | EkonTech.cz


Jak umělá inteligence ovlivní samostatně výdělečnou činnost?

Ekonom / umělá inteligence
9. 11. 2019 - 21:54

Umělé inteligence jsou tu a zasáhnou prakticky všechny odvětví lidské činnosti. Lidé, kteří se zabývají samostatně výdělečnou činností, mívají nevýhodu v tom, že s umělými inteligencemi nemají dostatek zkušeností a nepřicházejí s nimi do styku. Nahrazení umělou inteligencí přitom hrozí především lidem s nízkými platy anebo v nejvíce populárních profesích.

Roboti a umělé inteligence postupně přicházejí. Mnozí lidé mají pochopitelné obavy, z velké části kvůli možnosti ztráty zaměstnání. Podle nového detailního výzkumu odborníků americké University at Buffalo by se svého nahrazení umělou inteligencí či robotem měli nejvíce bát lidé, jejichž zaměstnání patří k těm nejméně placeným anebo nejvíce populárním.

Badatelé zjistili, že když teď současně vzrůstá podíl samostatně výdělečné činnosti a také investice do výzkumu a vývoje umělých inteligencí, tak jsou nahrazením nelidským zaměstnancem nejvíce ohroženi lidé v zaměstnání nezávislých prodejců, řidičů, zemědělců nebo stavebních dělníků. Jde vesměs o zaměstnání, jejichž náplní je rutinní práce, která nevyžaduje příliš hluboké vzdělání nebo kvalifikaci.

Jak říká vedoucí výzkumu Kate Bezrukova, lidé, kteří se věnují samostatně výdělečné činnosti, obvykle nemají tak dobrý přístup k umělým inteligencím a jejich aplikacím, jako zaměstnanci velkých společností. Proto je pro ně obtížné držet krok s vývojem umělých inteligencí a jejich uplatňováním v rozmanitých odvětvích lidské činnosti.

Z výsledků studie týmu Bezrukové vyplývá, že lépe jsou před průnikem umělých inteligencí „chráněni“ zaměstnanci profesí, v nichž je nutné pracovat společně, jednat s jinými lidmi a dělat rozhodnutí, která mohou mít určitý dopad. Takové úkony jsou, alespoň prozatím, pro umělé inteligence velmi obtížně zvládnutelné. Obecně jde o zaměstnání, v nichž mají lidé vyšší platy, jako jsou právníci, manažeři, obchodníci nebo třeba lékaři.

Podle Bezrukové a spol. s příchodem umělých inteligencí a robotů rovněž nejspíše zaznamenají značný nárůst profese, které budou souviset s obsluhou a údržbou těchto technologických novinek. Bude to nejspíš velmi podobné, jako když před pár desetiletími dorazily počítače. Tehdy také panovaly značné obavy, že počítače nahradí lidské zaměstnance. Dopadlo to ale tak, že se objevila řada nových profesí, včetně IT specialistů a techniků. Počítače a počítačové sítě totiž nejsou dokonalé a je rozhodně na místě předpokládat, že umělé inteligence a roboti na tom budou velmi podobně.

Badatelé také doporučují, abychom věnovali pozornost informovaní veřejnosti. Určitě bude lepší, když se lidé dozvědí o přínosem a rizicích umělých inteligencí od odborníků, nežli od podezřelých uživatelů na sociálních sítích. Stejně tak bude na místě vylepšit vzdělání, aby lidé mohli zahrnout umělé inteligence a také roboty do svého vnímání světa. Právě tohle by mělo být prioritou pro ty, kteří se věnují samostatně výdělečné činnosti.

Zdroj: University at Buffalo