Jak zelená energie začala produkovat potíže | EkonTech.cz


Jak zelená energie začala produkovat potíže

Ostatní
19. 9. 2012 - 3:42

Doplňkový rozhovor s Pavelm Prchaelm ze skupiny ČEZ ke článku o Zelené energii.

Zelená energie, je projekt společnosti ČEZ, můžete ho v krátkosti našim čtenářům přiblížit?

Zelená energie je projektem Skupiny ČEZ, který se již od roku 2006 zaměřil na podporu prospěšných neziskových projektů, které přispívají k ekologicky šetrným řešením a využívání obnovitelných zdrojů energie. Tyto zdroje jsou zajímavou a ekologicky citlivější alternativou spalování fosilních paliv, kterých neustále ubývá. V roce 2011 tak Rada Zelené energie rozdělila téměř 3 miliony korun na realizaci 10 projektů, které uspěly v konkurenci 37 žadatelů o grant z Fondu Zelené energie. Finanční podporu měly šanci získat ty neziskové organizace, které připravily nejlepší projekty na využívání obnovitelných zdrojů energie. Za rok 2010 Fond Zelené energie disponoval finančními prostředky z prodeje Zelené energie, které se v tomto roce prodalo 28,8 GWh.

Z obnovitelných zdrojů se v českých podmínkách jako nejperspektivnější jeví biomasa. Jak si v současnosti stojí a jakou předpokládáte využití v budoucnosti?

Skupina ČEZ ve svých výrobnách spalujících nebo spoluspalujících biomasu v ČR vyrobila v roce 2011 celkem 351 milionů kWh elektřiny. Největším českým producentem elektřiny z biomasy v rámci je elektrárna v Hodoníně, která loni vyprodukovala 223 milionů kWh elektřiny. Od 31. prosince 2009 je jeden z bloků hodonínské elektrárny určen výhradně ke spalování čisté biomasy. Zařízení disponuje elektrickým výkonem až 30 MW a denně si vyžádá 1200 tun biomasy.

Nejde se nezeptat i na jadernou energii. O kolik je dnes výroba jaderné energie levnější než ta "zelená"?

Jde samozřejmě o záležitost pohledu na zahrnutí příslušných nákladů do úvah, který z uvedených zdrojů je „levnější“. Je jasné, že technologie v oblasti obnovitelných zdrojů budou v dohledné době ještě účinnější, „dotace“ na provoz těchto zdrojů se budou stále snižovat a rozdíl ve výrobních nákladech klasických a alternativních zdrojů se bude zmenšovat. Náklady na výstavbu nových jaderných bloků se stanovují stále obtížněji a cena energie vyrobené v dosud nedokončených blocích jaderných elektráren bude určitě vyšší, než u již provozovaných.

Dlouhodobě zůstává podstatnou výhodou klasických zdrojů relativní stabilita jejich výroby. Např. jaderné bloky jsou ročně v provozu cca 80 a více procent časového fondu. V porovnání s tím větrné elektrárny využívají svůj instalovaný výkon ročně v průměru po cca 20 – 25 % doby, fotovoltaické elektrárny cca po 15 % časového fondu.

4) Velké vzrušení vyvolaly dotace do solární energie. Nezainteresovaný občan pouze ví, že kvůli velkému boomu solárních elektráren bude mít dražší elektřinu, ale netuší proč. Můžete mu pomoci pochopit?

Vzhledem k tomu, že většina instalované kapacity fotovoltaických elektráren (FVE) v ČR vznikla v letech 2009-10, kdy výkupní ceny přesáhly 12 Kč/kWh, je nutné do budoucna počítat s výraznou zátěží pro stát, firmy i občany. Podpora všech obnovitelných zdrojů v ČR pak podle MPO vyjde ročně na cca 40 miliard Kč. Stát podnikl určitá retroaktivní, aby dopady podpory FVE na cenu elektřiny pro konečné spotřebitele minimalizoval.

Ve známém jezu "Hučák" v Hradci Králové se nachází informační středisko "Zelená Energie", co zde zájemci o tuto problematiku mohou najít?

Informační centrum Obnovitelné zdroje představuje svým návštěvníkům principy a možnosti využití energetických zdrojů založených na využití síly vody, větru, slunce a biomasy, představí také tepelné čerpadlo a geotermální energii. V kinosále Infocentra jsou na 12 m širokém plátně k vidění filmy s tematikou obnovitelných zdrojů energie. První patro informačního centra tvoří naučná interaktivní expozice se spoustou informací, dat a obrázků. Součástí expozice je i ukázka historického zařízení rozvodny, která dříve zaujímala prostory dnešního informačního centra.

Školní výpravy ocení laboratoř a malou učebnu, které nabídnou techniku pro doplnění výkladu či pomůcky pro experimenty s obnovitelnými zdroji, včetně návodů.

Souběžně je možné absolvovat prohlídky malé vodní elektrárny, které se konají pravidelně každou sobotu a neděli ve 14 hodin v doprovodu průvodce.

Fond vaší společnosti "Zelené Energie" přispívá na projekty v této oblasti. Co musí takový projekt splňovat, aby dosáhl na finanční dotaci?

 Podpora byla u výzkumu a výstavby obnovitelných zdrojů limitována částkou 1 milion korun na jeden projekt, u osvětových a vzdělávacích programů částkou 500 tisíc korun. Žádost o příspěvek mohly podávat vědecké instituce, školy, neziskové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, ústavy sociální péče, domovy důchodců, nadace, obce nebo kraje.

V současnosti dochází ke změně konceptu projektu, v jehož rámci byla utlumena "tarifní" část Zelené energie. Samotná značka Zelená energie naopak zůstává aktivní. Zákazníkovi tak už není nabízena "tarifní" služba ale pouze možnost přihlásit se k užívání značky Zelená energie.