Je mi 16 let a jsem oficiálně podnikatelem… | EkonTech.cz


Je mi 16 let a jsem oficiálně podnikatelem…

Ekonom / podnikání
7. 1. 2014 - 19:27

Věta, kterou si budou moci říci už i čeští středoškolští studenti. Nový občanský zákoník přichází s revoluční změnou od 1. 1. 2014. Je v něm totiž obsažena změna v podobě možnosti nabytí plné nebo částečné způsobilosti k právním úkonům již od dosažení 16. narozenin.

Dalo by se říci, že to je jen logickým krokem zákonodárců. V době minulé i současné velmi nadaní mladiství, kteří jsou schopni již podnikat, „jednoduše“ provozují svou zálibu přes prostředníky v podobě rodičů či jiných osob věřících jejich byznys plánu. V dnešní zrychlující se společnosti nejsou takové případy výjimkou (a to zejména v oblasti IT), jelikož řada dětí dospívá rozumově dříve, než to legislativní rámec umožňuje. Proč by jim tedy stát měl upírat nárok na svůj osobní úspěch či je stavět za hranice zákona? Otázka spíše filozofická, leč také na výsost logická - obzvlášť pokud se zamyslíme nad individuální svobodou a jejím neustálým omezováním ze strany mocenských exekutiv.

Od začátku roku 2014 může nezletilá osoba také provozovat zděděný podnik, avšak znovu s dovětkem „…který bude moci vzhledem ke své rozumové vyspělosti provozovat.“ V praxi by to mělo vypadat tak, že samotný nezletilý (ovšem se souhlasem jeho zákonného zástupce) či samotný zákonný zástupce nového potenciálního podnikatele podá žádost k přezkoumání způsobilosti u soudu – v místě bydliště nezletilého. Soud by měl poté objektivně (!) posoudit rozumovou vyspělost mladistvé osoby a zhodnotit, zdali její schopnost odpovídá požadavkům na samostatný život (zdali generuje dostatečný příjem z činnosti, kterou si sám řídí) a provozování živnosti.  Ale kde bude tato hranice? Soud může rozhodnout ve třech možných scénářích: 1) mladiství bude muset počkat se svým podnikáním do nabytí 18 let; 2) mladiství získá souhlas k určitému právnímu jednání související s jeho činností; 3) soud uzná úplnou způsobilost k právním úkonům. Pak už jen stačí splnit standardní náležitosti pro získání například živnostenského listu a podnikatelský evergreen může začít. Nový obchodní zákoník počítá také s možností, kdy si zákonný zástupce svůj krok rozmyslí a bude chtít odvolat svůj prvotní souhlas, avšak jen s povolením soudu.

Takoví podnikatelé se budou nejspíše realizovat v oblastech ekonomiky, kde není potřeba velká odborná kvalifikace, a tudíž se budou upírat do podniků provozujících svou činnost v podobě organizace různých kulturních událostí, administrativních činností nebo poskytování jazykových znalostí. Určitě se najdou také nové tváře v designu, IT či marketingu.

Bezpochyby se budou ozývat také negativní hlasy, ale proč omezovat tyto mladé génie a brzdit je v jejich rozvoji? Vždyť již John Locke definoval svá přirozená práva jako právo na vlastnictví, právo na život a právě právo na svobodu. Při neustále narůstajícím sinistrismu v naší společnosti buďme rádi za každou vlaštovku snižující těžknoucí okovy byrokratismu. Za mě pro všechny takto začínající podnikatele: GOOD LUCK!

 

Autor: Lukáš Sokol