Kaufland Česká republika TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Michaelou Pudilovou | EkonTech.cz


Kaufland Česká republika TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Michaelou Pudilovou

Názor / top zaměstnavatelé
10. 4. 2018 - 19:30

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2018, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Michaela Pudilová

Společnost: Kaufland Česká republika v.o.s.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Metropolitní univerzita v Praze, obor Mediální studia

Doba od dokončení studia: 9 měsíců

 

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Studium mnou zvoleného oboru mě moc bavilo a myslím, že se to také odráželo v mých studijních výsledcích po celých pět let. K tomu samozřejmě přispěli především profesoři, kteří konkrétně mě dokázali namotivovat tak, že se například z psaní diplomové práce stala činnost, která mě naplňovala a bavila. Nejde být špatným studentem, pokud vás přednášená témata zajímají. Ukončení studia na vysoké škole pak bylo radostné, ale zároveň smutné loučení.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

Angličtina pro mě vždy byla až na druhém místě hned po němčině, ale díky jazykovým kurzům v průběhu studia jsem si až do jeho konce udržovala úroveň B2. Dnes je to již takový standard, kdy člověk nemá problém se dorozumět, vykomunikovat vše potřebné a zhlédnout filmy bez titulků. Angličtinu jsem se poprvé začala učit až ve 2. ročníku na gymnáziu, kde výuka probíhala v němčině. Mohu tedy rovnou přiznat, že v tom byl pěkný chaos. Nikdy jsem nepreferovala učebnicové hltání gramatiky, raději jsem sledovala americké seriály a filmy. A ono to naskočilo samo. Jak přízvuk, tak gramatika.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala?

Původně jsem to tak plánovala. Lákala mě práce v médiích, například ve zpravodajství. V průběhu let jsem však pomalu zjišťovala, že bych ráda někam, kde budu moct naplno využít svou znalost němčiny. Neomezovala jsem se přímo na nějaký konkrétní obor, možností uplatnění bylo mnoho a já si pomalu vybírala. Lákalo mě HR, možná bych dnes zpětně zvolila ke studiu úplně jiný obor, ale vědomosti nabité z mediálních studií mě stále přesvědčují, že to byla správná volba.

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

V tomto ohledu jsem měla jasno již od samého začátku. Nerada riskuji a preferuji jistoty. Být zaměstnancem ve velké mezinárodní firmě pro mě jistotou je.

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Pracovní zkušenosti jsem získávala již od samého začátku studia na vysoké škole. Zprvu formou brigád nebo kratších úvazků, na magisterském stupni studia jsem již pracovala na plný úvazek. Nechtěla jsem práci stavět do popředí, rozhodla jsem se tedy přejít na dálkovou formu studia a věnovat se naplno oběma činnostem. Náročnost situace jsem si uvědomila až při psaní diplomové práce, která vyžadovala každodenní přítomnost v knihovně. V ten moment jsem práci postavila na druhou kolej, dala výpověď a soustředila se na státnice. A bylo to správné rozhodnutí.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

Nedělala jsem si přehnané iluze o nástupní mzdě pro absolventy. Pokaždé jsem se všude dočetla, že čerství absolventi by si představovali ideálně 35 tisíc hrubého a pozvolné pracovní tempo. Pro mě byla v posledních letech studia částka 25 tisíc hrubého adekvátní. Myslím, že mnoho firem na těchto částkách startuje, pokud plánují přijmout absolventa bez větších pracovních zkušeností. Nikde přeci není psáno, že se tato částka nemůže během roku změnit.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

O svém současném zaměstnavateli jsem věděla již dlouho dopředu, ale kontaktovala jsem ho přes kariérní stránky. Myslím, že každý preferuje jiný první kontakt s firmou, kde by se chtěl uplatnit. Sociální sítě v tomto ohledu až tolik nepreferuji, raději volím standardní osvědčené cesty.

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Zaměstnavatele a konkrétní pracovní nabídky jsem hledala na pracovních portálech a kariérních stránkách již konkrétních společností. Měla jsem jich pár vytipovaných již předem a pouze sledovala, jaké pozice nabízejí. Přesně tak jsem se dostala k práci v Kauflandu. Kontrolovala jsem jeho kariérní stránky a objevila pozici, která mi padla do oka.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Abych se přiznala, tak jsem během studia nevyhledávala akce pořádané přímo pro studenty. Dnes již vidím velký význam různých meet upů, pracovních veletrhů na vybraných vysokých školách a podobně. Určitě je to přínosné pro studenty i společnosti. Studenti získají přehled o potenciálních zaměstnavatelích a společnosti si mohou „zaháčkovat“ nějaké talenty.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

Vybraná možnost je označena tučně

1) Jistota, stabilita vs.                                      2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs.                                          2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs.                                                  2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs.                          2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs.                                           2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs.                       2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs.             2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs.                                     2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs.               2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs.                                   2) Spolupráce v týmu

Musela jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat?

Naštěstí jsem se stěhovat nemusela, naopak. Do práce dojíždím 15 minut a vnímám to jako extra benefit Kauflandu. Mnozí kolegové by se mnou v tomto ohledu jistě nesouhlasili, cesta do zaměstnání jim trvá mnohdy více než hodinu.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro vás představovalo snesitelné maximum?

Do práce dojíždím denně autem 15 minut. Vždy pro mě bylo velmi důležité, kolik času tímto způsobem strávím. Přeci jen je to čas, který ráda ušetřím pro své blízké a koníčky. Maximum by pro mě představovalo 45 minut. Možná je to také tím, že jsem celých pět let na vysokou školu dojížděla hodinu a čtvrt a řekla si, že s prací to musí být jiné, že už to znovu absolvovat nechci. A měla jsem štěstí. Uvědomuji si ale, že pro spoustu lidí je hodinový dojezd ještě přijatelný.

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byla jste již na zahraniční pracovní stáži?

Před pár lety se mi tato příležitost naskytla. Byla by však na úkor mého studia. Z dlouhodobého hlediska si ale už v tento moment nedovedu představit, že bych zcela měnila prostředí a kulturu.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě – 35 %         

Pověst a image firmy – 10 %            

Pracovní náplň – 35 %

Lidé a kultura ve firmě – 20 %          

Komunikuje vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Kaufland má vizi, komunikuje ji a snaží se ji i naplňovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o vizi s názvem K2020, je to dlouhá cesta a já budu opravdu ráda její součástí.

Používá vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

I v Kauflandu se řídíme našimi firemními hodnotami, kterými jsou výkon, dynamika a férovost. A takový já Kaufland znám. Tempo je nastavené vysoko, musíme tedy podávat kvalitní výkony. Ohledně všeho se však spolu radíme a pomáháme si. A to mi přijde fér.

Jak se díváte na firemní kulturu u vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kultura bezpochyby ovlivňuje jak nově přicházející, tak stávající kolegy. Nikomu by se nechtělo pracovat ve firmě, která by nebyla přátelská nebo nenabízela alespoň nějakou formu odpočinku či zábavy na pracovišti. Samozřejmě všeho s mírou, ale dělá to velký dojem. Svůj náhled na naši firemní kulturu omezuji především na naše oddělení, kde panuje přátelská atmosféra a důvěra. Jsme sice korporát a máme jisté standardizované postupy, to ale neznamená, že u nás nemůže být přátelské a domácí prostředí.

Kdybyste byla znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlela byste jinak, rozhodovala byste se jinak, udělala byste něco jinak?

Pravděpodobně ne. Myslím, že člověk v posledním ročníku na VŠ už zhruba ví, kam by jeho soukromý i profesní život měl směřovat, nejedná se o období zbrklých rozhodnutí. Mně poslední rok na vysoké škole utekl hrozně rychle a již během psaní diplomové práce jsem si hledala práci, abych mohla ihned po jejím ukončení začít s pravým pracovním životem. Možná bych do zaměstnání nenastoupila týden po státnicích a užila si poslední „studentské“ léto.