Kde jest radno v Evropě podnikat? | EkonTech.cz


Kde jest radno v Evropě podnikat?

Ekonom / podnikání / byznys
2. 2. 2015 - 18:47

Světová banka vydává každý rok „Doing Business report“, který hovoří o atraktivnosti jednotlivých zemí v oblasti podnikání. Pro rok 2014 se nemění první místo - nikoho zřejmě nepřekvapí opětovné vítězství Singapuru. Nejzajímavější jsou nejspíš indikace „vymáhání pohledávek“ a „řešení insolvence“. Jak si v těchto ukazatelích vedou evropské státy?

Země, v nichž lze snadno a relativně efektivně vymáhat své pohledávky z uzavřených kontraktů a v krátkodobém časovém horizontu projít s upadající firmou insolvencí, jsou pro investory daleko více lákavé, nežli ty na opačné straně tohoto pomyslného žebříčku. Jedná se zde o problém právního systému v každé z jednotlivých zemí. Právě tyto ukazatele vrhají investiční stín zejména na periferní státy Evropské unie.

Od finanční krize jsou tyto ukazatele velmi negativní u Řecka a Slovinska, přičemž situace má zhoršující se charakter. Právě ve Slovinsku je dnes u soudního tribunálu potřeba o 2 měsíce delší doba pro vymáhání svých pohledávek, než tomu bylo v loňském roce. V Řecku tento ukazatel stoupl od roku 2010 již o 18 měsíců. To se potom není čemu divit, že třeba francouzská či německá ekonomika dosahuje vyšší výkonnosti než ony dvě zmiňované.

V České republice trvá vymáhání pohledávek v průměru 21 měsíců – versus řeckých 52 měsíců či lucemburských a švédských 11 měsíců. S průměrnou dobou insolvenčního řízení na tom nejsme také zrovna dobře s našimi 25 měsíci. Daleko hůře jsou na tom naši „slovenští bratři“, u nichž insolvenční řízení trvá v průměru 48 měsíců - lépe si zde vede dokonce i Řecko. Naopak evropským premiantem jsou v tomto indikátoru, trošku překvapivě, Irové.

Více info zde: http://www.doingbusiness.org/

 

Autor: Lukáš Sokol