Když se řekne Big4… | EkonTech.cz


Když se řekne Big4…

Ekonom / Big4 Deloitte PwC KPMG EY
4. 12. 2012 - 8:10

Když se zeptáte studenta prvního ročníku vysoké školy, co se mu vybaví, když se řekne „Big4“ nebo „velká čtyřka“, buď odpoví, že neví, nebo že to musí být nejspíš hooodně velké číslo čtyři.. Ve skutečnosti se jedná o čtyři největší poradenské společnosti Ernst & Young, Deloitte, KPMG a PwC. A protože tyto společnosti mají studentům hodně co nabídnout v podobě desítek odborných stáží každý rok nebo absolventských pozic, rádi bychom vám je představili.

Jak byste představil značku Big4 studentům nebo absolventům, kteří nikdy neslyšeli o Vaší společnosti, potažmo o jiné společnosti Big4?

PwC: Celou „Velkou čtyřku“ bych představil jako prestižní poradenské společnosti, které svým klientům poskytují služby v oblasti auditu, daní a podnikového poradenství.

 

Nabíráte hodně studentů vysokých škol. Z jakého důvodu? Není lepší nabírat více zkušené zaměstnance?

Deloitte: Důležitý je pro nás nábor jak čerstvých absolventů, tak i zkušených odborníků. Každoročně nabíráme okolo 80 studentů a absolventů, kteří díky pravidelnému školení a práci pod vedením zkušenějších kolegů zvyšují svoje znalosti a dovednosti, čímž profesně rostou.

 

Z jakých škol a fakult nabíráte? Preferujete absolventy s ekonomickým, nebo technickým vzděláním?

KPMG: Nabíráme převážně studenty a absolventy ekonomických a technických oborů, ale obor studia není hlavním kritériem, na které se při výběru díváme. Mnohem důležitější jsou pro nás schopnosti a motivace konkrétního uchazeče.

 

Jakou výši platu může absolvent vysoké školy po nástupu u Vás očekávat?

Deloitte: Ohodnocení absolventů při nástupu do společnosti Deloitte je nadstandartní a to jak po finanční stránce, tak po stránce nabízených benefitů.

 

Převážná většina zaměstnavatelů hledá u uchazečů dobré komunikační schopnosti, logické myšlení, samostatnost apod. Měli by absolventi žádající o pozici ve vaší společnosti počítat s IQ, EQ, osobnostními nebo jinými testy, nebo vybíráte spíš na základě klasických pohovorů?

Deloitte: Výběrové řízení je rozděleno do čtyř kol. V prvním kole píší uchazeči testy z anglického jazyka a logicko- analytických schopností. V druhém kole se během strukturovaného rozhovoru setkají se zástupcem personálního oddělení, kde zjišťujeme motivaci uchazečů, očekávání a jejich představu o pracovní pozici. Třetím kolem je celodenní assessment centrum, které se vždy skládá z individuálních i skupinových úkolů. Posledním kolem je pohovor s partnerem oddělení, do kterého se uchazeč hlásí.

Mají podle Vás teoretické znalosti ze školy význam nebo si absolventy raději proškolíte?

PwC: Teoretické znalosti svůj význam jistě mají. Co nám říkají naši kolegové na absolventských nebo stážistických pozicích je, že v PwC propojili teorii s praxí, a to velmi oceňují.

 

 

CHCETE ODPOVĚDI JEDNOTLIVÝCH ZÁSTUPCŮ BIG4 NA VŠECHNY OTÁZKY? (tedy těch, kteří nám odpovědi na otázky dodali) ZDE JE MÁTE:

  • Odpovědi Terezy Houštecké, recruitment koordinátorky společnosti Deloitte Česká republika

Jak byste představil svoji společnost a značku Big4 studentům nebo absolventům, kteří nikdy neslyšeli o Vaší společnosti, potažmo o jiné společnosti Big4?

„Deloitte“ je značkou, pod níž desítky tisíc zkušených odborníků v nezávislých firmách po celém světě spolupracují při poskytování auditorských, konzultačních, finančně poradenských, právních a daňových služeb a služeb z oblasti řízení rizik vybraným klientům.

Jaké služby poskytujete svým klientům?

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblastech auditu, daňového, právního a finančního poradenství a strategického podnikového managementu.

Jaké máte klienty? Uveďte prosím příklady.

Naše služby využívá řada velkých českých i mezinárodních společností, rychle se rozvíjejících firem a veřejných institucí.

Nabíráte hodně studentů vysokých škol. Z jakého důvodu? Není lepší nabírat více zkušené zaměstnance?

Pro nás je důležitý nábor jak čerstvých absolventů tak i zkušených odborníku. Každoročně nabíráme okolo 80 studentů a absolventů, kteří díky pravidelnému školení a práci pod vedením zkušenějších kolegů, zvyšují svoje znalosti a dovednosti, čímž se profesně rostou.

Z jakých škol a fakult nabíráte? Preferujete absolventy s ekonomickým, nebo technickým vzděláním?

Mezi našimi zaměstnanci jsou studenti a absolventi všech vysokých škol a fakult. Obecně nepreferujeme konkrétní obor studia, ale zaměřujeme se zejména na zájem o samotnou práci. Jsou však oddělení, kde kolegové vyžadují určité vzdělání.

Když k vám student nebo absolvent nastoupí, co ho čeká? Jaké zkušenosti získá?

Po nástupu zaměstnance čeká několika denní školení. Jedná se zejména o školení, která nové kolegy seznámí s firmou, jejími hodnotami a přístupy, dále o sérii technických školení zaměřená na problematiku daného odvětví a v neposlední řadě se účastní soft skills tréninků, které jim pomohou například rychleji získat jistotu při jednání s klienty a kolegy. Hned od prvních měsíců začínají někteří noví kolegové studovat  ACCA, kurzy ke zkoušce daňového poradce atd. Některá témata jsou ve formě e-learningu.

Jakou výši platu může absolvent vysoké školy po nástupu u Vás očekávat?

Ohodnocení absolventů při nástupu do společnosti Deloitte je nadstandartní a to jak po finanční stránce, tak po stránce nabízených benefitů.

Převážná většina zaměstnavatelů hledá u uchazečů dobré komunikační schopnosti, logické myšlení, samostatnost apod. Měli by absolventi žádající o pozici ve vaší společnosti počítat s IQ, EQ, osobnostními nebo jinými testy, nebo vybíráte spíš na základě klasických pohovorů?

Výběrové řízení je rozděleno do čtyř kol. V prvním kole píší uchazeči testy z anglického jazyka a logicko- analytických schopností. V druhém kole se během strukturovaného rozhovoru setkají se zástupcem personálního oddělení, kde zjišťujeme motivaci uchazečů, očekávání a jejich představu o pracovní pozici. Třetím kolem je celodenní assessment centrum, které se vždy skládá z individuálních i skupinových úkolů. Posledním kolem je pohovor s partnerem oddělení, do kterého se uchazeč hlásí.

Mají podle Vás teoretické znalosti ze školy význam nebo si absolventy raději proškolíte?

Jelikož nabíráme absolventy z různých vysokých škol, vždy se snažíme sjednotit jejich znalosti. Teoretické znalosti získané při studiu jsou pro nás důležité a mohou absolventům pomoci při rychlejším začlenění se do samotné práce u nás.

Po internetu obíhají populární videa, ve kterých zaměstnanci vybraných firem nadšeně ukazují výhody (perks), které jim zaměstnavatel poskytuje. Patří tam jak maličkosti typu káva zdarma, tak placené prohlídky u lékaře nebo možnost práce na vlastních projektech apod. Nabízíte svým zaměstnancům něco podobného?

Společnost Deloitte nabízí svým zaměstnancům několik nadstandartních výhod. Kromě kávy a čaje se naši zaměstnanci mohou setkat s vedoucím partnerem a promluvit s ním o čemkoliv, co by chtěli ve společnosti změnit či vylepšit. Ve volné chvíli si mohou zahrát kulečník či si přečíst noviny v několika odpočinkových zónách. Každý první čtvrtek v měsíci pořádáme neformální setkání všech zaměstnanců u sklenky dobrého pití.  Možnost práce na vlastních projektech a otevřenost při komunikaci je samozřejmostí.

 

  • Odpovědi Václava Prýmka, partnera v oddělení auditu společnosti PwC Česká republika

Jak byste představil svoji společnost a značku Big4 studentům nebo absolventům, kteří nikdy neslyšeli o Vaší společnosti, potažmo o jiné společnosti Big4?

Celou „Velkou čtyřku“ bych představil jako prestižní poradenské společnosti, které svým klientům poskytují služby v oblasti auditu, daní a podnikového poradenství. PwC je jednou z těchto čtyř společností. V současné době je PwC největší poradenskou sítí na světě.

Jaké služby poskytujete svým klientům?

Našimi klienty jsou jak významné mezinárodní společnosti, tak i české firmy a veřejné instituce.

Jaké máte klienty? Uveďte prosím příklady.

Mezi klienty PwC patří významné české i nadnárodní společnosti z různých průmyslových odvětví. Pracujeme také pro řadu veřejných institucí. Mezi naše nejznámější klienty patří, studentům jistě dobře známé, společnosti Plzeňský Prazdroj, Škoda Auto nebo RWE.  

Nabíráte hodně studentů vysokých škol. Z jakého důvodu? Není lepší nabírat více zkušené zaměstnance?

Každý rok nabíráme desítky studentů vysokých škol na absolventské a stážistické pozice. Například na začátku září k nám nastoupilo 50 absolventů vysokých škol a během celého roku 2012 jsme dali příležitost získat pracovní příležitost zhruba 70 studentům. Samozřejmě nabíráme i zkušené zaměstnance během celého roku. Absolventi vysokých škol k nám vždy na začátku září nastupují v desítkách najednou, proto se může zdát, že nabíráme jen je. U zkušených zaměstnanců oceňujeme jejich praxi v oboru, u studentů to, že jsou flexibilní a mají vysokou motivaci se dále vzdělávat.

Z jakých škol a fakult nabíráte? Preferujete absolventy s ekonomickým, nebo technickým vzděláním?

Do PwC se může přihlásit absolvent jakéhokoli oboru, nejen ekonom či technik, ale už jsme přijali i mladé lidi, kteří vystudovali nejrůznější humanitní obory. Důležité je pro nás motivace uchazeče se dále vzdělávat a pracovat na sobě v oboru, který si v PwC vybere.

Když k vám student nebo absolvent nastoupí, co ho čeká? Jaké zkušenosti získá?

Když k nám nastoupí student, nebo absolvent, je zařazen do vzdělávacího procesu, kde ho naučíme vše, co je potřebné pro práci auditora, daňaře nebo poradce. V PwC každý studuje nějakou odbornou certifikaci. Auditoři studují ACCA, daňaři se připravují na zkoušky daňového poradce a v oddělení poradenství se studuje certifikace dle individuálního výběru. Největší školou je ale práce na zakázkách u našich klientů a možnost učit se od zkušenějších kolegů.

Jakou výši platu může absolvent vysoké školy po nástupu u Vás očekávat?

Platy obecně absolventů nezveřejňujeme, ale myslím, že mohu uvést, že jsou výrazně nad průměrem v ČR.

Převážná většina zaměstnavatelů hledá u uchazečů dobré komunikační schopnosti, logické myšlení, samostatnost apod. Měli by absolventi žádající o pozici ve vaší společnosti počítat s IQ, EQ, osobnostními nebo jinými testy, nebo vybíráte spíš na základě klasických pohovorů?

Systém výběrového řízení do PwC je několikakolový. Používáme online testy numeriky a logiky, anglické testy, skupinové diskuse a samozřejmě pohovory s personalisty a manažery. Poslední slovo ve výběru absolventa má člen vedení odpovědný za dané oddělení.

Mají podle Vás teoretické znalosti ze školy význam nebo si absolventy raději proškolíte?

Teoretické znalosti svůj význam jistě mají. Co nám říkají naši kolegové na absolventských nebo stážistických pozicích je, že v PwC propojili teorii s praxí, a to velmi oceňují.

Po internetu obíhají populární videa, ve kterých zaměstnanci vybraných firem nadšeně ukazují výhody (perks), které jim zaměstnavatel poskytuje.Patří tam jak maličkosti typu káva zdarma, tak placené prohlídky u lékaře nebo možnost práce na vlastních projektech apod. Nabízíte svým zaměstnancům něco podobného?

U nás funguje systém flexibilních benefitů, kdy máte benefitové peníze na svém virtuálním účtu. Prostřednictvím široké sítě poskytovatelů si můžete pořídit v podstatě cokoliv. Od masáže, lístku do kina až po celoroční placené členství v soukromé lékařské klinice nebo životní pojištění.

 

  • Odpovědi Hany Velíškové, ředitelky personálního oddělení společnosti KPMG Česká republika

Jak byste představil svoji společnost a značku Big4 studentům neboabsolventům, kteří nikdy neslyšeli o Vaší společnosti, potažmo o jinéspolečnosti Big4?

KPMG Česká republika je úspěšnou a přátelskou firmou, která má dveře otevřené pro všechny studenty a absolventy, kteří se chtějí stát profesionály v oboru auditu, daní, či poradenství a právních služeb. Nabízíme náročnou, ale zároveň zajímavou práci se skvělými možnostmi růstu ve společnosti s celosvětovou působností.

Jaké služby poskytujete svým klientům?

KPMG Česká republika poskytuje služby v oblasti auditu,daní, poradenství a právní služby. Dlouhodobě si držíme vedoucí postavení na českém trhu.

Jaké máte klienty? Uveďte prosím příklady.

Mezi naše klienty patří přední mezinárodní i české značky jako Adidas, Škoda, Merzedes Benz nebo GE Money. Auditní služby poskytujeme čtvrtině společností z první stovky nejvýznamnějších firem žebříčku Top 100. Zároveň v rámci společenské odpovědnosti využíváme naše know-how k pomoci mnoha nadacím a neziskovým organizacím. Důvěru našich klientů, která vede k dlouhodobé spolupráci, si získáváme především díky profesionalitě, spolehlivosti a rozsáhlým odborným znalostem našich zaměstnanců, kteří dokážou nabídnout špičkovou kvalitu servisu a poradenství.

Nabíráte hodně studentů vysokých škol. Z jakého důvodu? Není lepší nabírat více zkušené zaměstnance?

Každoročně přijímáme téměř stovku nových juniorních kolegů převážně z řad studentů nebo čerstvých absolventů vysokých škol. Krátká praxe určitě není na překážku. Naši mladí kolegové u nás oceňují zejména obrovské možnosti vzdělávání, které jim nabízíme, protože svou budoucí profesi se vlastně v praxi od základu učí.

Z jakých škol a fakult nabíráte? Preferujete absolventy s ekonomickým,nebo technickým vzděláním?

Nabíráme převážně studenty a absolventy ekonomických a technických oborů, ale obor studia není hlavním kritériem, na které se při výběru díváme. Mnohem důležitější jsou pro nás schopnosti a motivace konkrétního uchazeče.

Když k vám student nebo absolvent nastoupí, co ho čeká? Jaké zkušenostizíská?

Každý nováček u nás nejprve absolvuje pětitýdenní intenzivní zaškolení, jehož program tvoří témata z oblasti auditu (včetně mezinárodní certifikace ACCA), účetnictví a daní, a také seznámení s procesy v rámci firmy. Protože dva týdny tohoto školení probíhají v příjemném prostředí hotelu mimo Prahu, dostanou noví zaměstnanci i příležitost seznámit se navzájem. Na vstupní školení pak navazuje tzv. buddy program, v němž zkušenější zaměstnanci pomáhají nováčkům v prvních dnech a týdnech přímo na pracovišti. Po zaškolení se asistenti pod vedením seniornějších kolegů zúčastňují zakázek. Hned od začátku mají možnost uplatnit svůj talent a nápady na projektech pro prestižní firmy. A samozřejmě počítáme s tím, že se budou dále vzdělávat a kariérně růst.

Jakou výši platu může absolvent vysoké školy po nástupu u Vás očekávat?

Za náročnou a zodpovědnou práci nabízíme samozřejmě i nadstandardní odměňování. Není tajemstvím, že nástupní platy prvoročních asistentů u nás přesahují částku třicet tisíc korun měsíčně a patří tak k nejvyšším na trhu. Kromě platu navíc poskytujeme širokou škálu zaměstnaneckých výhod v rámci takzvané kafeterie, kde je možné vybrat si z více než tří tisíc různých benefitů.

Převážná většina zaměstnavatelů hledá u uchazečů dobré komunikačníschopnosti, logické myšlení, samostatnost apod. Měli by absolventi žádajícío pozici ve vaší společnosti počítat s IQ, EQ, osobnostními nebo jinýmitesty, nebo vybíráte spíš na základě klasických pohovorů?

Při výběru se orientujeme na chytré a pracovité lidi, kteří se nebojí výzev, vystupují profesionálně, mají dobrou znalost angličtiny a zajímají se o další vzdělávání. Uchazeči u nás procházejí výkonovými testy, které ověřují jejich dovednosti potřebné k výkonu budoucí práce, například logické myšlení. Záleží nám ale také na osobních vlastnostech, protože v KPMG Česká republika si zakládáme na týmové a přátelské kultuře.

Mají podle Vás teoretické znalosti ze školy význam nebo si absolventyraději proškolíte?

Teoretické znalosti ze školy jsou důležité. Neméně významné však je učit se i nadále a získávat cenné praktické zkušenosti. Profesní rozvoj je pro nás prioritou – našim zaměstnancům poskytujeme rozsáhlou nabídku školení

a dalších vzdělávacích příležitostí, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Nabyté poznatky si ověřují v každodenní praxi, kdy se dostávají  k samotnému jádru podnikání různých organizací a získávají tak dobrý přehled o světě byznysu a financí.

Po internetu obíhají populární videa, ve kterých zaměstnanci vybranýchfirem nadšeně ukazují výhody (perks), které jim zaměstnavatel poskytuje.Patří tam jak maličkosti typu káva zdarma, tak placené prohlídky u lékařenebo možnost práce na vlastních projektech apod. Nabízíte svým zaměstnancůmněco podobného?

V KPMG Česká republika si dobře uvědomujeme, že náš úspěch závisí na lidech. Proto o ně velmi dobře pečujeme. Zmiňovaná kvalitní káva zdarma a placené prohlídky u lékaře jsou samozřejmostí, kterou bychom ani nezdůrazňovali. Mladí kolegové z řad čerstvých absolventů si nejvíce cení rozsáhlé nabídky vzdělávání a zaměstnaneckých výhod. Radost jim dělá i podpora v oblasti sportování a řada týmových akcí, které pro ně pořádáme. Později, když už mají děti, si váží například flexibilní pracovní doby a toho, že jim umožňujeme sladit zaměstnání s rodinou při práci na zkrácený úvazek nebo při sezónním zapojení do zakázek. Všichni pak vysoce oceňují přátelskou a vstřícnou firemní kulturu, ve které respekt k jednotlivci a integrita patří k primárním hodnotám.

 

Odpovědi od společnosti Ernst & Young jsme odpovědi bohužel neobdrželi. Věříme, že z odpovědí ostatních firem Big4 jste si již představu o těchto prestižních poradenských společnostech udělali.