Komerční banka TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Ing. Simonou Michalcovou | EkonTech.cz


Komerční banka TOP Zaměstnavatelem 2017 – rozhovor s Ing. Simonou Michalcovou

Názor / top zaměstnavatelé / kariéra
7. 4. 2017 - 8:53

I letos se více než 10 400 studentů vysokých škol z celé ČR zúčastnilo studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2017, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Ing. Simona Michalcová

Společnost: Komerční banka, a.s.

Pozice: Relationship manager affluent

Vystudovaná vysoká škola a zaměření: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Doba od absolutoria: 2 roky

 

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Asi jako u každého byly předměty, co mě bavily, a šlo mi to. Pak byly předměty, co mě nebavily, a tam jsem zkoušky dělala na poslední možný opravný termín. Jinak bych řekla, že nejsem moc studijní typ.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

Angličtinu jsem se učila již na gymnáziu. Na vysoké škole jsem měla angličtinu pouze jeden nebo dva semestry. Mluvit jsem se naučila v Anglii, kde jsem strávila jeden rok.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala?

To je těžká otázka. U mě to bylo složitější – po dostudování bakalářského studia jsem odjela na rok do Anglie, pak jsem se vrátila a získala jsem práci v bance. Inženýrské studium jsem dělala při práci, jako dálkový student. Už tam jsem věděla, že v oboru zůstanu.

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Dá se říci, že ano. Jelikož nejsem nějaký podnikavý typ, celkem brzo jsem věděla, že půjdu cestou zaměstnance, a ne podnikatele.

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Při bakalářském studiu jsem po celou dobu pracovala brigádně jako servírka. To bylo relativně možné časově propojit, ale následné dálkové studium při práci už bylo náročné.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktovala. Myslím, že tato možnost by byla skvělá, člověk se toho přes sociální sítě hodně dozví.

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Z internetových stránek jobs.cz.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Popravdě si moc takových akcí nepamatuji, při bakalářském studiu jich bylo pár a při dálkovém studiu to šlo již mimo mě. Nicméně si myslím, že je přínosné, aby se studenti setkávali s lidmi z firem a pobavili se o svých představách a o tom, jaká je realita.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost označena tučně)

1) Jistota, stabilita vs. Změna

2) Tvůrčí přístup vs. Používání známých, předem daných postupů

3) Soutěživé vs. Přátelské prostředí

4) Práce na jednom místě vs. Časté cestování

5) Teoretické vzdělávání vs. Získávání zkušeností z praxe

6) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

7) Náročná pracovní pozice vs. Rovnováha mezi prací a volným časem

8) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. Operativní, krátkodobé úkoly

9) Úzká specializace vs. Získávání obecných dovedností

10) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. Přijetí vedoucí role

11) Samostatná práce vs. Spolupráce v týmu

Musela jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat?

Přestěhovat jsem se nemusela, ale přestěhovala. Pocházím z Olomouce a asi před půl rokem jsem se přestěhovala do Prahy.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Nyní mi cesta do práce trvá cca 30 minut. Myslím, že u mě by byl strop hodina dojíždění.

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí?

Já jsem tu možnost vzhledem k mé pozici neměla, ale jinak si myslím, že je to skvělá zkušenost. Kdyby tato možnost byla, tak určitě ano.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

a) Odměňování a možnost růstu ve firmě:

40 %          

b) Pověst a image firmy

10 %

c) Pracovní náplň        

20 %

d) Lidé a kultura ve firmě

30 %