Které faktory jsou klíčové pro efektivní crowdfunding? | EkonTech.cz


Které faktory jsou klíčové pro efektivní crowdfunding?

Ekonom / crowdfounding / investice
12. 7. 2020 - 7:00

Crowdfunding představuje novou formu investování prostřednictvím online platforem. Větší počet investorů může díky crowdfundingu podpořit menšími částkami zajímavé projekty všeho druhu. Zároveň je samotný crowdfunding lákavým objektem výzkumu, který může přinést cenné poznatky pro další vývoj této formy financování.

Crowdfunding, čili davové financování, je založený na tom, že větší počet lidí přispívá menšími finančními částkami, které v případě dosažení požadované částky financují nějaký zajímavý projekt.

Samotný koncept crowdfundingu je dnes stále ještě v počátečních fázích vývoje. Zároveň se z něj ale již stal vděčný objekt výzkumu pro vědce orientované na marketing. Chul Kim z americké City University of New York a jeho kolegové se zaměřili na rozhodující faktory, které jsou zodpovědné za efektivní průběh crowdfundingových kampaní. Podle výsledků jejich výzkumu existují tři takové faktory, které jsou v pozadí úspěšného crowdfundingu.

Crowdfunding představuje proces, při němž potřebný kapitál vzniká skládáním finančních příspěvků „davu“ investorů. V dnešní době se crowdfunding uskutečňuje na online platformách. Jakmile crowdfundingový projekt dosáhne svého cíle a získá dostatečný finanční obnos, dostanou investoři domluvené komodity. Crowdfunding v poslední době opakovaně prokázal, že jde o slibný model financování pro projekty, které by jinak jen obtížně získávaly nezbytné finance.

Kim s kolegy vystopovali tři klíčové faktory, které pohánějí dynamiku crowdfundingu. Jde o 1. strategické chování investorů, 2. sociální interakce mezi jednotlivými investory a 3. očekávání investorů ohledně chování „davu“. Ve všech třech případech prokázali, že tyto dílčí mechanismy v crowdfundingu fungují a významně ovlivňují průběh crowdfundingové kampaně. 

V úvodní fázi crowdfundingového investování (friend-funding phase) hrají významnou roli prvotní investice, které mohou povzbudit k financování i další investory a tím odstartovat slibný vývoj celé akce. Ve střední fázi crowdfundingu (getting crowded phase) tyto kampaně obvykle poněkud stagnují. Proto je pro úspěch kampaně velmi důležité podporovat crowdfunding sociálními interakcemi mezi jednotlivými investory. Když se crowdfundingová kampaň chýlí ke konci (race to goal phase), tak mnozí investoři sledují chování davu a hledají příležitost k akci v kampani.

Výsledky tohoto výzkumu a poznatky o dynamice crowdfundingu teď mohou přispět k optimalizování kampaní tak, aby dosáhly zamýšleného cíle a přitom získaly co největší kapitál. Crowdfundingové platformy by s jejich pomocí mohly lépe cílit na správné investory, kteří mají velký potenciál pro tyto kampaně. Zároveň by s těmito výsledky mělo být možné lépe předpovídat úspěch dané kampaně, na základě jejího rozjezdu a chování prvních investorů.

Zdroj: INFORMS