Lidé nejsou tak finančně zodpovědní, jak si myslí | EkonTech.cz


Lidé nejsou tak finančně zodpovědní, jak si myslí

Ekonom / finanční gramotnost
6. 8. 2021 - 7:00

Zodpovědné finanční chování je v dnešní komplikované době velmi důležité. Bohužel se ukazuje, že lidé mají typicky sklony svou finanční zodpovědnost podstatně nadhodnocovat. Tento sebeklam přitom může mít zničující následky. Proto je přínosné se snažit lidi vrátit zpět na zem a zbavit je finančních růžových brýlí.

Finanční zodpovědnost, tedy schopnost zacházet s penězi uměřeně a nerozházet vše kdykoliv se naskytne příležitost, je ceněnou vlastností. Jak ale ukazuje nedávný výzkum odborníků americké University of Notre Dame, lidé se v tomto směru obvykle přeceňují. Myslí, že jsou finančně zodpovědnější, než je tomu ve skutečnosti. Podle vedoucí výzkum Emily Garbinsky to platí dokonce i o lidech, kteří neustále utrácejí za zbytečnosti. 

Jak říká Garbinsky, lidé obecně trpí iluzí, že jsou finančně zodpovědní. Přispívá to k pozitivnímu obrazu sebe sama a lidé se pak cítí lépe. Garbinsky a její spolupracovníci vyvinuli postup, jehož cílem je proti takovým iluzím bojovat a přimět lidi, aby své finanční chování vnímali realisticky a aby rozeznali, jak často utrácejí zbytečně. Výhodou takového přístupu je, že si lidé mohou zvýšit mínění o své finanční zodpovědnosti na základě hmatatelných výsledků, tedy zvýšením množství ušetřených peněz.

Zmíněný postup zahrnuje zodpovězení pětice otázek před tím, než dotyčný člověk udělá finanční rozhodnutí. Otázky se přitom soustředí na předešlé „zbytečné“ utrácení, jako jsou například situace, kdy jde člověk do restaurace namísto toho, aby si sám uvařil. Výzkumníci přitom nastavili otázky tak, aby odpovědi většiny z dotazovaných signalizovaly finančně nezodpovědné chování.

Na základě odpovědí dostávají lidé zpětnou vazbu. Ve většině případů se ukázalo, že lidé nejsou tak finančně zodpovědní, jak si myslí. Toto zjištění pak u lidí posiluje sklony být více zodpovědný a snažit se šetřit finanční prostředky.

Vědci svůj postup ověřili na univerzitních studentech a také ve dvou studiích s chronicky nemajetnými pěstiteli kávy v Ugandě. Jedna z těchto studií se soustředila na to, jak nový postup podporuje schopnost ušetřit peníze z výdělku a druhá na užitečnost nového postupu v případě neočekávané finanční krize. Zvláště to druhé je podle Garbinsky velmi důležité pro obyvatele rozvojových zemí.

Jak uvádí Garbinsky, jejich výzkum potvrdil, že lidé vnímají vlastní finanční zodpovědnost přes hodně růžové brýle. Po celém světě se ukazuje, že mnoho lidí nedokáže uspořit dost peněz a právě falešný dojem vlastní finanční zodpovědnosti k tomu podstatně přispívá. Do budoucna bude užitečné otevírat lidem v tomto směru oči.

Zdroj: University of Notre Dame