Lidl Česká republika TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Kristýnou Konečnou | EkonTech.cz


Lidl Česká republika TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Kristýnou Konečnou

Názor / top zaměstnavatelé
10. 4. 2018 - 19:29

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2018, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Kristýna Konečná

Společnost: Lidl Česká republika v.o.s

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta agronomická, obor Jakost a zdravotní nezávadnost potravin

Doba od dokončení studia: červen, 2016

 

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

V průběhu studia jsem byla průměrný student. Občas jsem vynechala nepovinnou přednášku, ale skripta a studijní materiály jsem měla vždy připravené. Vždycky jsem se hlásila na nějaký předtermín a zkoušky chtěla mít hotové co nejdřív. Většinu zkoušek jsem zvládla napoprvé.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

V našem oboru nebyla výuka angličtiny intenzivní, takže moje angličtina je průměrná. Na gymnáziu jsem se zúčastnila výměnného pobytu v Holandsku a získala nové přátele, se kterými jsem v kontaktu. Ve čtvrtém ročníku jsem se rozhodla pro studijní stáž v zahraničí, takže na konci studia byla moje angličtina plynná a na vyšší úrovni.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala?

V průběhu vysoké školy mě studium bavilo, absolvovala jsem několik studentských brigád v oboru a plánovala jsem hledat práci po ukončení školy. Myslím si, že obor potravinářství a zdravotní nezávadnost je pestrý, zajímavý a neustále se rozvíjí.

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Preferovala jsem zaměstnanecký poměr. Chtěla jsem na začátku kariéry nasbírat více zkušeností v zaběhnutém provozu, více se seznámit s trhem a konkurencí.

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

V prvních ročnících jsem na brigádu chodila pouze o letních prázdninách. V druhé polovině studia jsem začala vyhledávat brigády v oboru a exkurze ve firmách. S jejich sloučením se studiem jsem problém neměla, vždy jsem si vše naplánovala dopředu. Po ukončení státní zkoušky v pátém ročníku jsem odjela na krátkou pracovní stáž do zahraničí, která byla součástí absolventského programu.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

Protože jsem se už před hledáním budoucího zaměstnání pohybovala v oboru, věděla jsem, že platy v potravinářství nejsou nejvyšší na trhu. Přesto jsem chtěla nastoupit minimálně za 22 000 Kč hrubého platu, ideálně 28 000 Kč. Částku jsem považovala za relevantní vzhledem k tomu, kolik jsem do studií v Čechách i v zahraničí investovala, ale taky s ohledem na tehdejší nízkou průměrnou mzdu v oboru.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Webové stránky Lidlu jsem sledovala na Facebooku, ale nikdy jsem jej sama nekontaktovala. Pokud bych chtěla jakoukoliv firmu kontaktovat, myslím, že není potřeba sociální síť, i když je to v dnešní době velké plus a usnadnění pro všechny hledající zájemce.

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Naše univerzita každý rok pořádala veletrh pracovních příležitostí firem z různých oborů. Tady jsem se poprvé dozvěděla o programu Trainee a dále se o něj začala zajímat přes webové stránky. Další pracovní nabídky jsem nevyhledávala, protože jsem odjížděla do zahraničí na pracovní stáž.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Bohužel v našem oboru mnoho nabídek pro studenty nebylo, firmy nabízely pouze jednodenní praxe a výjimečně spolupráci na bakalářské nebo diplomové práci. Z mého pohledu je spolupráce firmy se studenty velmi důležitá v obou směrech. Firma si může začít „vychovávat“ absolventa již v průběhu studia a získávat nové nápady od mladých uživatelů. Pro studenta je to velká zkušenost a taky možná upřesnění toho, co chce v budoucnu opravu dělat.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

 Vybraná možnost je označena tučně

1) Jistota, stabilita vs.                                        2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs.                                          2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs.                                                  2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs.                          2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs.                             2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs.                      2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs.           2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs.                                    2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs.                 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs.                                   2) Spolupráce v týmu

Musela jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat?

V průběhu zapracování jsem se několikrát stěhovala a prakticky většinu času jsem strávila v hotelech. Hotelové ubytování mám zajištěné zaměstnavatelem a již při pohovorech mě na časté přesuny upozorňovali, takže jsem s tím počítala. Pracovní nabídka byla pro mě opravdu zajímavá jak náplní práce, tak finančně, takže jsem se rozhodla upřednostnit dočasné stěhování před pohodlím domova.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Ze současného ubytování mám dojezd do práce cca 10 minut. Maximum, které bych byla u každodenního dojíždění schopna tolerovat, je 45 minut.

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byla jste již na zahraniční pracovní stáži?

Protože jsem už v zahraničí absolvovala dva studijní pobyty a jednu pracovní stáž, tak by mi určitě nevadilo odjet znovu, ať by to byla krátkodobá či dlouhodobá stáž.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 35 %

Pokud je odvedená práce dobře odměněna, určitě se pracuje líp. Důležitější je ale pro mě možnost rozvoje a posunutí dosavadních zkušeností na vyšší úroveň.

Pověst a image firmy: 20 %

Image firmy je v dnešní době určitě důležitá, ale pokud by mě práce bavila, nevadilo by mi pracovat pro méně uznávanou firmu.           

Pracovní náplň: 40 %

Vždycky jsem se snažila dělat to, co mě baví. V práci trávíme hodně času a myslím si, že je potřeba mít k ní kladný vztah. A navíc – když práci neděláte s odporem, vždy jsou vidět lepší výsledky.

Lidé a kultura ve firmě: 15 %

Kultura a vztahy na pracovišti jsou vzhledem k času, který tam člověk stráví, důležité, ale pokud by mě práce bavila, dokázala bych překonat i negativní vztahy.

Komunikuje vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Firma se snaží o moderní pojetí s orientací na spokojenost zákazníků i zaměstnanců. Cílem je skloubit kvalitně odvedenou práci a dostatek volného času za odpovídající finanční ohodnocení s několika benefity, jako jsou kratší úvazky za vyšší platové ohodnocení, stravenky, dovolená navíc…

Používá vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Naše firemní hodnoty jsou založené na spokojeném zákazníkovi. Pomocí efektivity a dynamiky se snažíme obsloužit zákazníka co nejrychleji a v nejlepší kvalitě založené na jednoduchých postupech. K dosažení našich cílů máme několik pravidel, které dodržujeme za každých okolností. Naší každodenní prací je komunikace se zákazníkem, proto také neustále zdokonalujeme své kolegy a zaměstnance při jejich práci.

Jak se díváte na firemní kulturu u vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Ve firmě dodržujeme pravidla, která zajišťují velmi podobné pracovní podmínky pro všechny pracovníky. Naše procesy jsou měřitelné, porovnatelné a vykazují jasné výsledky. Myslím si, že začátek u naší firmy je pro nové kolegy náročný z pracovního hlediska, ale na druhou stranu mají výbornou péči v podobě trenéra, který jim vše vysvětlí, ukáže a naučí je, co potřebují. K přátelštější atmosféře přispívá také otevřená komunikace s tykáním mezi všemi zaměstnanci.

Kdybyste byla znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlela byste jinak, rozhodovala byste se jinak, udělala byste něco jinak?

Nějaké malé změny bych určitě udělala, ale nic zásadního by to nebylo.