MAKRO Cash & Carry ČR TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor se Sabinou Štichhaureovou | EkonTech.cz


MAKRO Cash & Carry ČR TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor se Sabinou Štichhaureovou

Názor / top zaměstnavatelé
10. 4. 2018 - 19:30

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2018, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Sabina Štichhauerová

Společnost: MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Cestovní ruch

Doba od dokončení studia: 2,5 roku

 

Jak byste zhodnotila své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Myslím si, že mé výsledky byly velmi dobré. Předmětům, které mě bavily, jsem se nemusela ani tolik věnovat, šlo to samo. Na druhou stranu byly předměty, které mi daly opravdu zabrat, jako matematika a statistika, kde jsem si zařídila i doučování, aby to šlo snáz.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořila anglicky?

Myslím, že v posledním ročníku jsem mluvila docela slušně, ale protože v prvním zaměstnání po studiu jsem angličtinu vůbec nevyužila, tak mé znalosti bohužel dost vzaly za své.Angličtinu jsem se učila již na střední škole, z které mi zůstalo nejvíc, a pasivní angličtinu si udržuji sledováním filmů a seriálů v originálním znění.

Chtěla jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovala?

Ano, chtěla, ale bohužel v době po skončení mého studia nebylo tolik pracovních nabídek v cestovním ruchu, a pokud se nějaká naskytla, tak to nedopadlo z důvodu chybějící praxe.Proto jsem využila nabídky, která se mi naskytla, a pracovala tak v jiném oboru.

Věděla jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodla pro zaměstnanecký poměr?

Po skončení VŠ jsem hned nastoupila do zaměstnaneckého poměru s cílem získat nějaké pracovní zkušenosti, které jsem v té době neměla a bez kterých bych se do vlastního podnikání nepouštěla. 

Získávala jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Při studiu jsem pracovala pouze brigádně. Jednalo se o různé brigády pro studenty, od promo akcí jako hosteska nebo lektorka zájmových kroužků pro děti až po práci na expedici ve výrobní firmě.Během studijního roku jsem si vybírala pouze časově nenáročné brigády, takže to šlo, a ty dlouhodobější jsem nechávala na prázdniny.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodila?

Představu o nástupní mzdě jsem měla od spolužáků, kteří končili ve studiu o rok dříve.

Kontaktovala jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěla byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne.

Jakým způsobem jste získávala tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděla o současném zaměstnavateli?

Tipy na nabídky jsem získávala přes známé, ale hlavně z pracovních portálů, jakými jsou Práce.cz nebo Jobs. Pracovní nabídku od současného zaměstnavatele jsem našla na Práce.cz.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Myslím si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné. Studenti tak mají možnost zažít i realitu praxe, ve škole se do nich podle mě „hustí“ až moc teorie.Na vysoké škole jsem se zúčastnila pár akcí pořádaných velkými společnostmi. Tyto akce byly zaměřené především na marketing.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

 Vybraná možnost je označena tučně

1) Jistota, stabilita vs.                                      2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs.                                          2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs.                                                  2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs.                          2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs.                             2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs.                       2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs.             2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs.                                     2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs.               2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs.                                   2) Spolupráce v týmu

Musela jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodla přestěhovat?

U mě to bylo spíše naopak… Nejdřív jsem se rozhodla, že se přestěhuji, a na základě toho jsem si začala hledat novou práci. Pro změnu jsem se rozhodla, protože bývalá práce už mi nedávala to, co od práce očekávám, a hlavně jsme měla touhu přestěhovat se do velkého města.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro vás představovalo snesitelné maximum?

V současné době dojíždím do práce cca 45 minut hromadnou dopravou. Je to delší doba, ale alespoň stihnu přečíst nějakou knížku. Za snesitelné považují strávit cestováním do práce maximálně 60 min.

Chtěla byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byla jste již na zahraniční pracovní stáži?

Zatím jsem na žádné pracovní stáži v zahraniční stáži nebyla, ale kdyby se v budoucnu nějaká příležitost naskytla, ráda bych ji využila. Člověk si tak rozšíří obzory, získá nové zkušenosti, pozná jinou kulturu, lidi apod.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě - 30 %         

Pověst a image firmy - 10 %

Pracovní náplň - 40 % Pracovní náplň je pro mě v práci nejdůležitější, protože potřebuji dělat práci, která mě baví, naplňuje a vidím v ní nějaký smysl.

Lidé a kultura ve firmě - 20 %  Dobré vztahy s kolegy a mezi kolegy v týmu považuji za důležité, proto se snažím se všemi udržovat. Už jen z toho důvodu, že s nimi člověk tráví většinu svého dne ve sdílené kanceláři, takže to ani jinak nejde.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, společnost klade důraz na to, aby každý zaměstnanec vizi znal. Veškeré změny a novinky jsou komunikovány.

Používá vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Naše společnost má svou vlastní „Cestu“, která je daná mj. principy, kterými se řídí jak celá společnost, tak jednotliví zaměstnanci.

Kdybyste byla znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlela byste jinak, rozhodovala byste se jinak, udělala byste něco jinak?

Kdybych se mohla znovu vrátit do posledního ročníku, tak bych tolik nespěchala do práce a alespoň rok po ukončení studia bych cestovala. Teď už totiž vím, že bych o nic nepřišla.