Mám nové místo – na co nezapomenout? | EkonTech.cz


Mám nové místo – na co nezapomenout?

Ekonom
6. 4. 2013 - 11:21

Ukončili jsme úspěšně studium a hřeje nás červený diplom. Ba dokonce již máme zajištěné zaměstnání a v následujících dnech nastoupíme do své první velké „práce“. Začátek nového zaměstnání není jen podepsání pracovní smlouvy. Na co se zaměřit a na co nezapomenout?

Pracovní smlouva je základ

Pracovní poměr, neboli úplně přesně pracovně-právní vztah (PPV) vzniká na základě podepsané pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Je to nejdůležitější dokument při vstupu do zaměstnání a zaslouží si naši pozornost. Pečlivě si přečtěte všechny náležitosti smlouvy a určitě se ptejte na nejasnosti.

Nezbytnými součásti pracovní smlouvy jsou informace:

  • Popis druhu práce (např. fakturant, osobní asistent apod.)
  • Místo výkonu práce (zde stačí uvést město)
  • A hlavně den nástupu do zaměstnání

Důležitý den nástupu

U data nástupu do zaměstnání, bych se rád trochu zastavil. Smlouva může být podepsána kdykoli před faktickým začátkem zaměstnání, proto musí být jasně uvedeno, kdy zaměstnání začíná. Dokonce to nemusí být uvedeno kalendářním datem, ale například skutečností, která v budoucnu nastane. Například zaměstnání může vzniknout dnem složení závěrečné zkoušky a tak podobně. Den nástupu je také důležitý v tom, že od tohoto data, za nás zaměstnavatel platí sociální a zdravotní pojištění. O tom však později.

Pracovní poměr započne i v případě, pokud do práce nenastoupíte. Může to být třeba z důvodu nemoci, nebo jiné překážky. Je ovšem potřeba neprodleně o této skutečnosti zaměstnavatele informovat.

Další náležitosti

Pracovní smlouva může obsahovat další důležité náležitosti, mělo by nás zajímat, zda smlouva obsahuje sankce, za neplnění úkolů, nebo zda jsme přijati na tzv. zkušební dobu. Smlouva by měla také obsahovat datum výplaty, tj. den, kdy budou peníze připsány (nikoliv odeslány) na Vašem účtu. Jeho číslo by také na smlouvě mělo být uvedeno.

Zkušební doba

Často se stává, že PPV je uzavřen na dobu neurčitou, ale se zkušební dobou a to v trvání až tři měsíce. Co to v praxi znamená? Zaměstnavatel, ale i zaměstnanec, si nechávají zadní vrátka, pro případ, že by rádi zaměstnanecký poměr bez potíží ukončili. V této době má zaměstnavatel právo bez udání důvodu ukončit pracovní poměr se zaměstnancem, tuto skutečnost mu musí oznámit písemně. Nevyžaduje se ovšem souhlas zaměstnance. Taktéž zaměstnancovi zkušební doba opravňuje kdykoli ukončit PPV bez udání důvodu. Nejlépe opět písemnou formou, ale na straně zaměstnance to není povinnost, stačí ústně oznámit, že končím.

Nezbytné doklady při nástupu

Před nástupem do zaměstnání si zkontrolujte doklady totožnosti (občanský průkaz nebo platný cestovní pas – ne řidičský průkaz), připravte si kartičku zdravotní pojišťovny. Pokud jste již při studiu chodili do práce, pak si nezapomeňte u bývalého zaměstnavatele vyžádat zápočtový list. Velmi vhodné je také vzít doklad o ukončení studia (maturitní vysvědčení, diplom).

Za úvahu také stojí si změnit formu bankovního účtu a to ze studentského na běžný. Mnoho peněžních ústavů kontinuálně nabízí zvýhodněné absolventské účty. Při nástupu do zaměstnání nezapomeňte informovat zaměstnavatele o číslu účtu, dnes již naprostá většina firem zasílá mzdu na bankovní účet. V některých případech je i jiná forma (hotovost) zcela vyloučena.

Mzdový výměr

Často bývá součástí pracovní smlouvy i mzdový výměr. Ten přesně definuje výši odměny, na kterou má zaměstnanec nárok, při splnění svých pracovních povinností. Většinou se jedná o základní měsíční mzdu, nebo o hodinovou sazbu (při časově odměňované práci). Může zde být i uvedena například maximální roční výše prémií, na které může zaměstnanec dosáhnout (motivační složka).

Zaměstnanecké benefity

Benefity je určitá forma mzdy, většinou nepeněžní, kterou zaměstnavatel po splnění určených podmínek zaměstnanci poskytuje. Dnes se na trhu práce vyskytuje velké množství různých benefitů, ale existují dva, které jasně vedou.

Na prvním místě je to příspěvek na penzijní připojištění. Tuto formu benefitu nabízí přes 20% českých zaměstnavatelů. Většinou se jedná, buť o konstantní měsíční příspěvek, nebo určitou poměrnou část z hrubé mzdy (1-2%). Pokud Váš budoucí zaměstnavatel tuto výhodu nabízí a Vy zatím nemáte uzavřeno penzijní připojištění, je na čase o něm vážně uvažovat. Každý měsíc Vám totiž budou unikat nemalé finanční prostředky. A kdy jindy začít myslet na penzi, než na startu prvního zaměstnání?

Populárnější než penzijní příspěvky jsou ještě v současné době stravenky. Zaměstnavatel tak většinou řeší problém stravování zaměstnanců, každý měsíc rozdá za odpracované dny určitý počet poukázek na potraviny a nápoje. U mnoho zaměstnavatelů se setkáte i se „závodní kuchyní“.

Za stravenkami a penzijkem následuje celá řada dalších benefitů. Může jít o možnost užívání služebního auta, mobilní telefonu, přenosného počítače atd. Zaměstnavatel může pořádat celopodnikové dovolené, rozdávat různé flexi passy a další poukázky.

Za zaměstnanecký benefit lze považovat i nastavení reálných individuálních cílů u každého zaměstnance. Ty vedou k jeho vyšší motivaci, pracovnímu nasazení a tím i k vyšší finanční odměně.