Metrostav TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Jiřím Růtem | EkonTech.cz


Metrostav TOP Zaměstnavatelem 2018 – rozhovor s Jiřím Růtem

Názor / top zaměstnavatelé
10. 4. 2018 - 19:28

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2018, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Ing. Jiří Růt

Společnost: Metrostav a.s.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: ČVUT v Praze, fakulta stavební, obor geotechnika

Doba od dokončení studia: 2 roky

Pracuje na pozici: Mistr

 

Jak byste zhodnotil své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Na bakalářském studiu jsem čas dělil mezi koníčky a studium, a tak byly výsledky nadprůměrné, ale ve chvíli, kdy jsem při magisterském studiu začal pracovat na částečný úvazek na stavbě, zbývalo méně času na studium a výsledky sklouzly do průměru.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil anglicky?

 Důležitost znalosti cizího jazyka mi bohužel začala docházet až v průběhu studia na vysoké škole. Začal jsem se angličtině více věnovat, ale i tak jsem v posledním ročníku anglicky komunikoval na průměrné úrovni. Později mě samozřejmě mrzely nevyužité příležitosti, které jsem mohl během studia využít, a pracně jsem angličtinu doháněl v jazykové škole.

Chtěl jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval?

Ve stavebnictví jsem chtěl pracovat už od střední školy. Vždycky se mi líbilo, když táta vyprávěl, co zrovna staví. Na vysoké škole jsem se nejdříve chtěl věnovat mostům, ale nakonec mě nadchl pro geotechniku a tunely profesor Barták a toto nadšení se mě drží dodnes.

Věděl jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat - zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl pro zaměstnanecký poměr?

Prostředí tunelů je velice specifické a obrovskou roli hrají zkušenosti. Zaměstnanecký poměr v prostředí tunelových projektů je podle mého názoru pro absolventy logickou volbou, a proto jsem se vydal touto cestou, na které asi setrvám delší dobu.

Získával jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Při bakalářském studiu jsem pracoval na montážích na stavbách, ale spíše sezónně. Ve vyšších ročnících jsem začal pracovat na částečný úvazek u společnosti Metrostav a volného času samozřejmě výrazně ubylo. Velkou výhodou ale byla možnost nastavení úvazku dle aktuálního rozvrhu a vytížení ve škole, takže to šlo bez větších problémů skloubit.

Jaká byla vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil?

V posledním ročníku jsem již pracoval u současného zaměstnavatele, a tak jsem měl poměrně reálnou představu o výši hrubé nástupní mzdy pro absolventy nejen v naší společnosti, ale i u ostatních větších firem v oboru. Moje představa hrubé mzdy byla okolo 30 tisíc korun.

Kontaktoval jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Při žádostech o práci jsem používal běžnou mailovou komunikaci, ale určitě bych se dnes poohlížel i přes různé sociální sítě, kde je možné získat možná lepší představu o společnosti než pouze z jejich webových stránek.

Jakým způsobem jste získával tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděl o současném zaměstnavateli?

Tipy na nabídky zaměstnání jsem získával většinou v rámci studia, ať už to byly nabídky společností přímo rozvěšené na škole, nebo v rámci různých exkurzí. O Metrostavu jsem měl povědomí, jelikož je to největší společnost na našem trhu, ale v tomto případě mě oslovili přímo ze společnosti Metrostav.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Zajímali mě především exkurze na konkrétní stavby, kdy jsem si mohl udělat představu, na jakých zakázkách firma pracuje. O různé propagační akce na veletrzích jsem velký zájem nejevil.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost?

Vybraná možnost je označena tučně

1) Jistota, stabilita vs.                                      2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs.                                          2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs.                                                  2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs.                          2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs.                             2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs.                       2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs.           2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs.                                     2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs.               2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs.                                  2) Spolupráce v týmu

Musel jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl přestěhovat?

Pracuji v zahraničí, kam jezdím v systému turnusů, takže větší část času trávím v cizí zemi, ale skutečné bydliště se mi nezměnilo. Bylo to poměrně složité rozhodnutí, ale v oboru, jako jsou tunely, lze pouze těžko předpokládat, že bude pracoviště stále v dojezdové vzdálenosti od domova. Nakonec převážila touha získat zkušenosti a pracovat na pozici, na které jsem chtěl a která mě baví.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro vás představovalo snesitelné maximum?

Při systému turnusů to mám do práce pár kroků, protože bydlím hned u stavby. Je to samozřejmě úplně jiný režim než každodenní dojíždění do práce a snesitelné maximum dojíždění do práce se mění spíše na snesitelnou délku turnusu, kterou je podle mě poměr 2:1.

Chtěl byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byl jste již na zahraniční pracovní stáži?

V současné době pracuji v zahraničí už rok a půl a zřejmě ještě nějakou dobu pracovat budu. Samozřejmě, že jsem za tuto dobu nasbíral hromadu zkušeností. Jako česká společnost na zahraničním trhu musíme pokaždé prokázat vyšší kvalitu než místní a jsou na nás kladeny o to větší nároky. Výrazně se zlepšila také moje angličtina, kterou používám denně.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě – 20 %         

Pověst a image firmy – 10 %            

Pracovní náplň – 45 %         

Lidé a kultura ve firmě – 25 %          

Za nejdůležitější považuji to, aby mě práce bavila a neměnila se ve stereotyp nebo něco, co mě nebaví. Důležitý je pro mě i správně poskládaný tým, kde je správná atmosféra.

Komunikuje vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, mám poměrně dobrou představu, kam společnost míří.

Používá vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, používá.  Naše firemní hodnoty jsou následující: Profesionalita. Důvěryhodnost. Stabilita. Naším mottem je: Držíme slovo.

Jak se díváte na firemní kulturu u vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Na příchozí kolegy podle mě nejvíce působí kultura v konkrétním pracovním týmu, do kterého přicházejí. Máme přátelský a semknutý tým a i v něm nacházím naše firemní hodnoty. Firemní kultura je podle mě na dobré úrovni, což plyne z postavení firmy na trhu, její velikosti a členění, kdy je nutná komunikace mezi různými divizemi, která funguje velice dobře.

Kdybyste byl znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšlel byste jinak, rozhodoval byste se jinak, udělal byste něco jinak?

Zpětně jsem velice rád, jakou cestou jsem se vydal, a zatím mě ani nenapadlo, že by ta cesta měla být jiná. Velice si vážím příležitosti, kdy mi jako téměř čerstvému absolventovi společnost Metrostav nabídla pracovní pozici v zahraničí, a doufám, že jsem důvěru nezklamal.