„Misery index“ pro Českou republiku za leden 2014 | EkonTech.cz


„Misery index“ pro Českou republiku za leden 2014

Ekonom
18. 4. 2014 - 19:17

Nezaměstnanost boří v České republice další rekord. Leden roku 2014 byl ve znamení evidence na úřadech práce takřka pro 630 000 lidí, což bylo v relativním vyjádření 8,6% a jedná se o nejvyšší hodnoty, jaké samostatná Česká republika ve své historii zažila. Naopak značný propad nastal v ukazateli míry inflace - meziroční inflace se propadla na 0,2% a v porovnání s posledním měsícem roku 2013 došlo k nárůstu jen o 0,1%, jež je nejnižší hodnotou od roku 1993.

Misery index, neboli v češtině „index mizérie“, se skládá ze dvou komponentů, jimiž jsou inflace a nezaměstnanost. Prostým součtem těchto makroekonomických indikátorů získáme mezinárodně komparovatelný Misery index, který je například pro USA sestavován za každý měsíc a je vydáván na stránkách US Misery Index. Jako první jej sestavil v roce 1960 ekonom Arthur Okun.

Nezaměstnanost

 Leden patří každoročně z pohledu zaměstnanosti k nejslabším měsícům. Letošní, i přes mírnou zimu, není výjimkou. Při komparaci s předchozím měsícem došlo k nárůstu o 0,4 procentního bodu, avšak v absolutním vyjádření se na úřadech hlásilo o 43 000 uchazečů více. Podle MPSV se řadí přes 97% z celkového počtu takřka 630 tis. žadatelů o zaměstnání do skupiny „dosažitelných uchazečů“, kteří jsou schopni prakticky ihned nastoupit do pracovního procesu, přičemž volných pracovních míst bylo přes 36 tis. David Marek, hlavní ekonom Patria Finance, uvádí, že podniky jsou schopny na postupnou zvyšující se poptávku zatím reagovat zvýšením využití stávajících kapacit. Pozitivním faktem je narůstající nabídka pracovních míst, jež se bude s jarními měsíci tradičně zvyšovat díky sezónním pracím, související se zemědělstvím či stavebnictvím. Ovšem ze Svazu průmyslu a dopravy zní nepříliš optimistická zpráva, a sice že průměrný nábor zaměstnanců v průmyslu pro rok 2014 bude podle jejich šetření okolo nuly.

Inflace

Lednová inflace zpomalila z prosincových 1,4% na 0,2% a podle guvernéra Singera je to jasný signál, že listopadová intervence ČNB proti potenciální deflaci byla správná. Ačkoliv došlo k nárůstu cen v oblastech, jako jsou potraviny či tabák, to vše bylo v přímém kontrastu s výrazným poklesem oblastí cen bydlení a zdraví. Jak uvedl ČSÚ, „na snížení celkové úrovně spotřebitelských cen v lednu působil pokles cen v oddíle bydlení vlivem poklesu cen elektřiny o 9,9 %. Snížení cen v oddíle zdraví bylo způsobeno zrušením regulačního poplatku za pobyt v nemocničních zařízeních.“

Misery index je tedy pro Českou republiku za leden 2014 na hodnotě 8,8 (8,6 + 0,2), což v mezinárodní komparaci znamená z tohoto pohledu postavení mezi evropskou smetánkou.

 

Autor: Lukáš Sokol