„Mladí lidé možná nevědí, jaký je a bude o techniky zájem“, říká jediná žena v představenstvu ČEZ, | EkonTech.cz


„Mladí lidé možná nevědí, jaký je a bude o techniky zájem“, říká jediná žena v představenstvu ČEZ,

Názor / čez / technika
9. 4. 2014 - 23:46

JUDr. Michaela Chaloupková, MBA. V roce 2003 do Skupiny ČEZ nastoupila na pozici obchodní referentky, prošla celým kariérním žebříčkem a již přes dva roky je ředitelkou divize správa (dříve divize nákup).

Vystudovala jste Fakultu právnickou ZČU v Plzni, jak jste se jako právnička dostala k energetice a jaké byly začátky Vaší kariéry?

K energetice jsem se dostala víceméně náhodou. Asi po 4 měsících na úřadu práce, kde jsem skončila po dvou pracovních zkušenostech, se kterými jsem nebyla spokojená, jsem obcházela pohovory a v ČEZ zrovna hledali právníka do oddělení nákupu. Obchodní právo bylo přesně to, co jsem chtěla dělat. Výběrovým řízením jsem prošla úspěšně a od té doby jsem v ČEZ.

Jaká byla Vaše cesta společností až do představenstva? Přiznejme si, že tam se opravdu nedostane každý.

Nastupovala jsem na pozici obchodní referentky. V hierarchii jsem nevynechala ani jeden krok a přes vedoucí oddělení, vedoucí odboru, ředitelku sekce a ředitelku divize jsem se dostala až do představenstva. Celou dobu jsem se pohybovala v oblasti nákupu, kde za těch 11 let mého působení ve společnosti došlo k významné změně – centralizaci. Každá elektrárna měla dříve své nákupní oddělení, což už dnes neplatí a celý nákup pro ČEZ, a. s. a asi 15 dceřiných společností máme na starosti my tady v divizi správa. Dříve se divize jmenovala nákup, ale jelikož se k nám v letošním roce přidala ještě oblast personalistiky, přejmenovala se na divizi správa.

Proč jste přistoupili k centralizaci nákupu? Nakupovat pro ČEZ i dceřiné společnosti musí být velmi komplikované.

Výhody jsou minimálně takové, že při nákupu větších objemů si můžeme sáhnout na mnohem větší slevy a chováme se k dodavatelům jednotně, takže i pro dceřiné společnosti to je výhoda.

Chápu správně, že pro ČEZ nakupujete ÚPLNĚ všechno?

Ano. Když to shrnu, nakupujeme vše od tužek a papírů do kanceláří až po uran do elektráren.Kolik je na to potřeba lidí? A je to tak, že má každý přidělenou určitou komoditu, kterou zabezpečuje?V tuto chvíli máme v nákupu asi 350 lidí. Nákup je opravdu rozdělen podle komodit a určitou komoditu, například stavební práce nebo palivo, má vždy na starost jedna skupina zaměstnanců.

Jak jste se jako právnička aklimatizovala na tak technické prostředí?

 Díky tomu, že jsem si prošla opravdu celou hierarchií, jsem se s prostředím společnosti seznamovala postupně a nebyl to pro mě velký šok. Zároveň s tím se prohlubovaly moje znalosti o energetické problematice, a to hlavně díky intenzivní spolupráci s výrobními, distribučními a jinými odbornými útvary a společnostmi ve Skupině ČEZ. Musím přiznat, že oproti očekávání je toto prostředí velmi zajímavé a technici jsou zkušení a příjemní kolegové.

Když do Vaší divize patří nyní i celé oddělení personalistiky, jaký máte na personalistiku Skupiny ČEZ vliv?

Veškeré úkoly, které má teď personalistika, jsou i moje úkoly. Personální ředitel nyní reportuje přímo mně.  Každý rok se v rámci personalistiky musí řešit platy, rozpočet, školení pro zaměstnance, kolektivní vyjednávání a další úkoly a od 1. 1. 2014 je to i moje starost.

Vaše kolegy z personálního trápí nedostatek mladých techniků, kterých bude v budoucnu méně a méně, pokud se něco nezmění. Pro Skupinu ČEZ to je velký problém. Snažíte se tento trend nějak změnit?

Nás velmi mrzí, že se na technické obory hlásí stále méně studentů, a snažíme se technické vzdělání podporovat. Alespoň trochu úspěšní asi jsme, ale samozřejmě bychom chtěli více. Spolupracujeme s technickými fakultami po celé ČR a nabízíme studentům stáže a exkurze. Na vysoké škole je ale už většinou pozdě něco měnit, vysokoškoláky můžeme maximálně motivovat, aby nastoupili k nám. Proto spolupracujeme i se středními školami.

A není pozdě už i na střední škole? Neměly by si vztah k technice hledat už děti na základních školách?

Máte pravdu. Rozvíjíme spolupráci i s vybranými základními školami, které jsou právě v blízkosti technických středních škol, aby do nich děti nastupovaly. Podporujeme i učitele. Naši zaměstnanci také chodí přednášet do škol a vedou praktické hodiny na školách.

Může se zvyšováním počtu techniků nějak pomoct i společnost nebo stát?

Každý, kdo o této skutečnosti ví a uvědomuje si ji, může „pozitivně působit“ na společnost, aby si uvědomila, že když budou všichni studovat humanitní obory, nebudou tu za chvíli inženýři, kteří nás posouvají ve vývoji. V dnešní době nás totiž posouvá dál zejména technika a inovace, a nedostatek techniků bude samozřejmě problém pro celou republiku, ne jenom pro ČEZ. Pokud by stát subvencoval nebo jinak více podporoval technické vzdělávání, určitě by to pomohlo.

Poměrně rozšířeným a určitě ne zcela scestným názorem je i fakt, že za klesající zájem dětí o techniku mohou zejména rodiče, kteří si myslí, že když jejich dítě bude mít vystudované gymnázium a práva nebo ekonomku, bude se mít nejlépe, a od technických oborů své děti odrazují. Dá se s tím něco dělat?

Dá. Je to hlavně na nás a na vás. Na nás jako na firmě, která chce a bude ukazovat, že technické profese potřebuje a lidem s technickým vzděláním nabízí zajímavou práci a velice dobré podmínky. Na vás, jako na médiích, abyste tuhle zásadní informaci šířili. Situaci je třeba rodičům vysvětlovat. Nejlepší by v tomto směru byla pomoc právě ze strany základních škol, od kterých by „osvěta“ měla jít. Mnoho rodičů totiž neví, jaký je o techniky zájem, že je možná větší pravděpodobnost, že práci sežene technik, než ekonom, a že i platově technik často ekonoma předčí. Bylo by zajímavé analyzovat statistická data, což může být role státu, protože my, jako firma, taková data nemáme. Sama mám tříletého syna, který rád počítá a zajímá se o každý stroj, a zřejmě ho budeme vést spíše k technické oblasti. Samozřejmě vždy záleží na tom, co dítě baví, a zcela ovlivnit se to nedá, ale „popostrčit“ ho jako rodiče určitě můžeme.

O vzdělávání jste mluvila i minulý týden na CSR Summitu 2014. Ovlivňujete nějakým způsobem společenskou odpovědnost ve Skupině ČEZ?

Doufám, že ano (smích), jsem totiž ve Skupině ČEZ garantem všech CSR činností.  Snažíme se posouvat vnímání CSR „o level výš“. CSR není pouze filantropie a činnost naší nadace, jsou to i další společensky odpovědné aktivity prolínající se celou firmou. Každý zaměstnanec má možnost se na něčem zajímavém sám podílet a jejich nápady jsou vítány.

Pod CSR patří i téma genderové rovnosti, pro ČEZ zřejmě problematické téma. Snažíte se počet žen ve Vaší firmě navyšovat nebo silnou převahu mužů vnímáte jako přirozenou vzhledem k odvětví?

Vnímám to jako do určité míry přirozené. Je zatím totiž velmi nepravděpodobné, že se na vypsanou pozici technika do elektrárny přihlásí žena.  Zároveň jsem přesvědčená o tom, že ve Skupině ČEZ je celá řada velmi zajímavých příležitostí k realizaci žen a bude jich čím dál víc. A také vnímám, že se zvyšujícím se počtem žen je naše pracovní prostředí kultivovanější, krásnější a příjemnější. Když se porozhlédnete tady na centrále, na administrativních pozicích ženy převažují.  Podporujeme je a chceme si je udržet, například formou dalšího vzdělávání a vhodnými podmínkami pro matky -pružnou pracovní dobou, zkrácenými úvazky a podobně. A pokud mají čtenářky vašeho časopisu zájem o to pracovat s námi, ať neváhají a kontaktují mé kolegy co nejdříve.

Pro paní Chaloupkovou jsem měla připravenou i závěrečnou otázku, jak se cítí jako jediná žena v představenstvu, ale nakonec jsem se na ni ani nezeptala, protože bylo zřejmé, že se na své pozici cítí velmi dobře a že ze sebe pro firmu dává jen to nejlepší.