Na půdě VŠE v Praze vystoupí světoznámý ekonom James Robinson | EkonTech.cz


Na půdě VŠE v Praze vystoupí světoznámý ekonom James Robinson

Ekonom / James Robinson / VŠE
30. 6. 2016 - 18:25

Na půdě Vysoké školy ekonomické vystoupí světoznámý ekonom James Robinson. Společně s dalšími 17 významnými světovými experty vystoupí na konferenci Economics and Institutions in History. Vstup je volný

Na půdě Vysoké školy ekonomické se v průběhu pátku a soboty uskuteční konference Economics and Institutions in History. Vystoupí na ní pod taktovkou Katedry institucionální a experimentální ekonomie, již vede Miroslav Zajíček, i světově známí ekonomové.
 
Největším lákadlem je přednáška Jamese Robinsona, mimo jiné spoluautora bestselleru Proč státy selhávají. V knize se se svým kolegou Daronem Acemoglem snaží odpovědět na otázky, které tíží ekonomy odjakživa. Proč jsou některé státy bohatší než jiné? Co je příčinou? Jiná kultura, podnebí či neznalost hospodářských strategií?
 
Oba autoři došli k tomu, že za ekonomickým úspěchem stojí politické a ekonomické instituce vytvořené lidmi. Analyzují vývoj Římské říše, mayských městských států aj. Také se staví čelem k otázkám, zda Čína poroste nadále a jestli pomíjí doba, kdy byly USA na vrcholu. Knihu vydali před prudkými propady na čínských trzích a rychlému nárůstu tamního zadlužení domácností, firem, finančních institucí a veřejného sektoru.
 
K otázkám tak vybízí například současný spor o to, zdali přiznat Číně status tržní ekonomiky, nebo ne. Jestli brexit znamená počátek konce evropské integrace, nebo naopak povede k jejímu zpevnění. Robinson bude mít v rukávu určitě celou řadu paralel z historie i vlastních postřehů.
 
James Robinson studoval na London School of Economics, na Warcick University a na Yale. Přednáší na Harwardu a je odborníkem na Latinskou Ameriku a Afriku.  Na konferenci vystoupí celkem 18 přednášejících z prestižních světových univerzit a institucí. Rozdělená je na pět částí. V první se budou přednášející zabývat finančním trhem a finanční krizí, ve druhé lidským kapitálem a ve třetí růstem životní úrovně a regionálním rozvojem.
 
Zbylé dvě se podívají na spojení nacionalismu a státu blahobytu. Zde se k diskusi nabízí například stav v Maďarsku, ale i v jiných zemích. Vstup na celou konferenci je volný. Registrace probíhají od devíti hodin v pátek i v sobotu. Celý program naleznete zde.
 
Foto: James Robinson na TEDx talks 2014. Zdroj: Youtube