Na Západě dochází k překvapivému ústupu podnikání a inovací | EkonTech.cz


Na Západě dochází k překvapivému ústupu podnikání a inovací

Ekonom / podnikání na západě
9. 11. 2019 - 21:39

Západ byl po dlouhou dobu vlajkovou lodí podnikání a inovací. Zlatý věk už ale podle všeho končí. Jak podnikání, tak i tvorba inovací, podle celé řady parametrů setrvale klesají. Týká se to především Spojených států, ale i dalších rozvinutých zemí Západu.

Mnozí lidé se domnívají, že žijeme ve věku intenzivního podnikání, v němž prožíváme jeden dramatický nástup převratných inovací za druhým v takovém měřítku, že je možné mluvit o průmyslových revolucích. Odborníci zkoumají ekonomii podnikání, politici a investoři pumpují ohromné částky do slibných startupu a inovací.

Podle Wima Naudého z institutu Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT) je ale problém v tom, že zlatý věk Západu v podnikání a inovacích už zřejmě skončil. Od osmdesátých let jsme svědky setrvalého poklesu podnikání, inovací a celkové dynamiky byznysu. Obzvláště to platí pro Spojené státy.

Naudé upozorňuje, že je prakticky jedno, jakým parametrem měříme podnikání. Všude je patrný stejný trend, a to je pokles. Například podíl nových společností, tj. společností mladších než jeden rok, z celkového počtu společností v USA mezi lety 1978 a 2011, poklesl zhruba o 50 procent. Ve stejném období naopak vzrostl podíl lidí pracujících pro velké společnosti, které mají více než 250 zaměstnanců, z 51 na 57 procent, a rovněž vzrostla i průměrná velikost společnosti z 20 na 24 zaměstnanců.

Postupně klesá mobilita amerických zaměstnanců, ať už v rámci jednoho zaměstnání anebo mezi zaměstnáními. Existují také doklady, že po roce 2000 došlo v USA k posunu ve vytváření nových pracovních míst. Do té doby se vytvářela spíše zaměstnání s vyššími platy, teď to jsou zaměstnání s nižšími platy. Poklesl i počet amerických podnikatelů s vyšším vzděláním, z 12,2 procent v roce 1985 na 5,3 procenta v roce 2014. Ekonom Nicholas Kozeniauskas přitom říká, že podnikání se vždy koncentruje mezi chytrými lidmi.

Podle řady ukazatelů jsou teď podnikatelé také méně inovativní. Ve Spojených státech postupně klesá poměr počtu patentů k hrubému národnímu produktu, zatímco rostou náklady na pořízení patentu. Rovněž stoupá věk vynálezců, v němž si zaregistrují svůj první patent, a také se zvětšuje průměrná velikost výzkumných týmů. Alarmující je i to, že podle nedávných zjištění ve Spojených státech klesá produktivita výzkumu vzhledem k ekonomice, a to v průměru o více než 5 procent ročně.

Údaje ze světa ukazují, že zmíněný pokles podnikání a inovací se netýká jen USA. Velmi podobné je to v Belgii, Velké Británii, Německu i dalších zemích Západu. Důvodem jsou podle Naudého především propad růstu populací a stárnutí populací v těchto zemích, společně s postupujícím koncentrováním trhu, které brzdí rozvoj podnikání a inovací. Objevuje se stále více tzv. zombie společností, které jsou starší než 10 let, mají nízkou úroveň produktivity a často je udržují v chodu finance od partnerských společností. Ve Velké Británii je možná více než 100 tisíc takových zombie společností.

Zdroj: The Conversation