Nová makroekonomická teorie | EkonTech.cz


Nová makroekonomická teorie

Ekonom / makroekonomie
23. 4. 2021 - 8:59

Dění posledních desítek let stále více ekonomů nutí k rekapitulaci a zamyšlení nad obecně přijímanou makroekonomickou teorií. Výtky směřují především k základnímu stavebnímu kameni teorie, předpokladům neboli axiomům, a k nemožnosti vysvětlit a přizpůsobit se obrovským ekonomickým šokům. Aktuální akademický článek a projekt ekonomů z Oxfordu, Vinese a Willse, shrnuje aktuální názory ekonomů volajících po změně.

Oba autoři se podílí na projektu s názvem The Rebulding Macroeconomic Theory Project, který byl ve své první části publikován v Oxford Review of Economic Policy v roce 2018. Druhá část vyšla koncem roku 2020. Společný projekt několika zvučných jmen ekonomie a předních výzkumníků ve své první části hodnotí dosavadní vývoj makroekonomie. Od Marshalla ke Keynesovi až do 70. let, kdy jev stagflace způsobil podlomení některých základních myšlenek Obecné teorie Keynese. Významní představitelé makroekonomie a hospodářské politiky se poté snažili o úpravy Keynesova modelu formálně sestaveného Meadem.

Po dobu posledních zhruba 20 let byl dominantní model tzv. dynamické stochastické všeobecné rovnováhy nové keynesovské ekonomie. Podle Vinese a Willse, stejně jako dalších zapojených, není tento model vhodný především z důvodu významných ekonomických šoků, které nedokáže vysvětlit a zapracovat, a existence pouze jedné stabilní rovnováhy. Hlavní změnou v chápání by podle autorů měl být fakt, že ekonomických rovnovah může existovat více.

Jak komentuje Wills, „stará teorie odmítá připustit, že my všichni se v ekonomických otázkách rozhodujeme za současné nejistoty ohledně budoucího vývoje a naše rozhodnutí jsou vždy ovlivněny nejlepším odhadem, zvyky a rules of thumb.“ Tento názor se samozřejmě neobjevil poprvé ani naposledy. Dosavadním příkladem mohou být základy behaviorální ekonomie položené psychology Kahnemanem a Tverskym, nový přístup k finančním trhům Shillera a Mandelbrota nebo Taleb a jeho eseje o „černé labuti“.

Problémem však je stanovit a obhájit novou formální teorii, která by byla obecně přijata. Dosud se žádná taková teorie neujala. Vines a Wills jmenují například teorie MEADE (Multiple Equilibrium And DiversE), která pracuje s možností většího počtu ekonomických rovnovah a mohla by se za určitých podmínek dále rozvíjet a testovat. Zda tyto teorie dosáhnou úspěchu se snad dozvíme v nejbližších letech.

Zdroj: University of Oxford